Hoe word ik leerkracht op een basisschool?

Hoe word ik leerkracht op een basisschool?

Wil je lesgeven op een basisschool? Dan heb je een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs nodig. Je kunt deze bevoegdheid op meerdere manieren halen. In dit artikel bespreken we de verschillende routes.

Hoe kun je je lesbevoegdheid halen voor het primair onderwijs?

Opleiding

Niveau Duur Minimale toelatingseisen Link naar artikel
pabo

hbo

max. 4 jaar mbo4- of havo-diploma (of 21+-toets)

Welke hogescholen bieden een lerarenopleiding voor het basisonderwijs aan?

Hoe kan ik met mijn mbo4-diploma naar de pabo?

academische pabo hbo & wo (2 diploma's) max. 4 jaar vwo-diploma of hbo-propedeuse Wat is de universitaire pabo?
educatieve master primair onderwijs (EMPO) wo max. 2 jaar wo-bachelor

Met welke masteropleidingen kan ik een bevoegdheid voor het primair onderwijs halen? 

universitaire master met academische deeltijdpabo wo max. 2 jaar wo-bachelor Met welke masteropleidingen kan ik een bevoegdheid voor het primair onderwijs halen? 
pedagogische wetenschappen van primair onderwijs** wo max. 3 jaar vwo-diploma of hbo-propedeuse Wat is de universitaire pabo?
zij-instroomtraject hbo of wo max. 2 jaar hbo- of wo-diploma Hoe kan ik zij-instromen als leraar in het basisonderwijs?
academisch zij-instroomtraject (ACZib) hbo en wo max. 2 jaar hbo- of wo-diploma N.t.b.

Ad-Pedagogisch Educatief Professional (2 jaar) + schakelprogramma (0,5 jaar) + pabo in deeltijd (2 jaar)

hbo max. 4,5 jaar mbo4-diploma, havo/vwo (of 21+-toets)

Wat is een associate degree?

Hoe word ik klassenassistent, onderwijsassistent of leraarondersteuner in het primair onderwijs?

 

* Het opleidingstraject kan verkort worden afhankelijk van eventuele vrijstellingen of als je een opleiding volgt in deeltijd.

** Deze universitaire bacheloropleiding wordt alleen aangeboden door de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Er bestaan een aantal infographics waarin de verschillende routes overzichtelijk in beeld worden gebracht:

Lesgeven op het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs

Onder het primair onderwijs vallen naast het basisonderwijs ook het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Met een bevoegdheid voor het primair onderwijs mag je in al deze sectoren lesgeven. Daarnaast mag je ook aan de slag als docent in het praktijkonderwijs. Als je met jouw bevoegdheid voor het primair onderwijs wilt lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs, dan kan dat alleen als de school zelf geen eindexamens afneemt. Je kunt je ook – op eigen initiatief of op verzoek van jouw school - eventueel extra specialiseren met behulp van een aparte opleiding voor het speciaal onderwijs, bijvoorbeeld met de hbo-master Educational Needs.

Lesgeven op de basisschool met een tweede- of eerstegraads bevoegdheid

Als je een tweede- of eerstegraads bevoegdheid hebt, ben je bevoegd om jouw schoolvak te verzorgen op een middelbare school of mbo. Echter, als je een schoolvak geeft dat overeenkomt met een vak op een basisschool, mag je bijvoorbeeld met jouw bevoegdheid voor het vak wiskunde toch rekenen geven in het primair onderwijs. Het bevoegd gezag van de school is verantwoordelijk voor het maken van deze afweging.

Samenvatting

Als je les wilt geven op een basisschool dan heb je daarvoor een bevoegdheid voor het basisonderwijs nodig. Je mag daarmee lesgeven in alle sectoren van het primair onderwijs: het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

De pabo is de reguliere hbo-opleiding die je kunt volgen om deze bevoegdheid te halen, maar er zijn meer routes om leerkracht in het primair onderwijs te worden, bijvoorbeeld voor academici en zij-instromers.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket