Hoe word ik leraar op een basisschool?

Leraar worden in het basisonderwijs

Werk je graag met kinderen en speel je al langer met de gedachte om als leerkracht aan de slag te gaan op een basisschool? Als je les wilt geven op een basisschool, heb je een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs nodig. Je kunt deze bevoegdheid op meerdere manieren halen.

Hoe kun je je lesbevoegdheid voor het primair onderwijs halen?

Opleiding

Niveau Duur Minimale toelatingseisen Link naar artikel
pabo

hbo

max. 4 jaar mbo4- of havo-diploma (of 21+-toets) Welke hogescholen bieden een lerarenopleiding voor het basisonderwijs aan?
academische pabo hbo & wo (2 diploma's) max. 4 jaar vwo-diploma of hbo-propedeuse Wat is de universitaire pabo?
educatieve master primair onderwijs (EMPO) wo max. 2 jaar wo-bachelor

Met welke masteropleidingen kan ik een bevoegdheid voor het primair onderwijs halen? 

universitaire master met academische deeltijdpabo wo max. 2 jaar wo-bachelor Met welke masteropleidingen kan ik een bevoegdheid voor het primair onderwijs halen? 
pedagogische wetenschappen van primair onderwijs** wo max. 3 jaar vwo-diploma of hbo-propedeuse Wat is de universitaire pabo?
zij-instroomtraject hbo of wo max. 2 jaar hbo- of wo-diploma Hoe kan ik zij-instromen als leraar in het basisonderwijs?
academisch zij-instroomtraject (ACZib) hbo en wo max. 2 jaar hbo- of wo-diploma N.t.b.

Ad-Pedagogisch Educatief Professional (2 jaar) + schakelprogramma (0,5 jaar) + pabo in deeltijd (2 jaar)

hbo max. 4,5 jaar mbo4-diploma, havo/vwo (of 21+-toets) Wat is een associate degree?

 

* Het opleidingstraject kan verkort worden afhankelijk van eventuele vrijstellingen of als je een opleiding volgt in deeltijd.

** Deze universitaire bacheloropleiding wordt alleen aangeboden door de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Er bestaan een aantal infographics waarin de verschillende routes overzichtelijk in beeld worden gebracht:

Lesgeven op het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs

Naast het basisonderwijs vallen het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs onder primair onderwijs. Met een bevoegdheid voor het basisonderwijs mag je daarom in al deze sectoren lesgeven. Daarnaast mag je ook aan de slag als docent in het praktijkonderwijs. Voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs geldt wel dat de school zelf geen eindexamens mag afnemen. Anders is het alsnog niet toegestaan om daar met een basisonderwijsbevoegdheid les te geven. Je kunt je, soms op verzoek van de school waar je aan de slag gaat, extra specialiseren met behulp van een aparte opleiding voor het speciaal onderwijs, bijvoorbeeld met de hbo-master Educational Needs.

Lesgeven met een tweede- of eerstegraads bevoegdheid

Als je een tweede- of eerstegraads bevoegdheid hebt, ben je bevoegd om jouw schoolvak te verzorgen op een middelbare school of mbo. Echter, als je een schoolvak geeft dat overeenkomt met een vak op een basisschool, mag je bijvoorbeeld met jouw bevoegdheid voor het vak wiskunde toch rekenen geven in het primair onderwijs. Het bevoegd gezag van de school is verantwoordelijk voor het maken van deze afweging.

Lesgeven zonder bevoegdheid

Als je maximaal 6 uur in de week lesgeeft, dan mag je zonder onderwijsbevoegdheid voor de klas staan als gastdocent. Je maakt daarvoor duidelijke afspraken met de school en je moet bijvoorbeeld wel een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanleveren. Tijdens deze (gast)lessen sta je onder verantwoordelijkheid van een leraar met een bevoegdheid. Wie meer uur per week les wil geven, moet een bevoegdheid halen.

Samenvatting

Als je les wilt geven op een basisschool dan heb je daarvoor een bevoegdheid voor het basisonderwijs nodig. Je mag daarmee lesgeven in alle sectoren van het primair onderwijs: het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

De pabo is de reguliere hbo-opleiding die je kunt volgen deze bevoegdheid te halen, maar er zijn meer routes om leerkracht in het primair onderwijs te worden, bijvoorbeeld voor academici en zij-instromers.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket