Wat is het verschil tussen primair onderwijs en basisonderwijs?

In het kort

Het basisonderwijs valt, naast het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, onder de overkoepelende term primair onderwijs. Met een bevoegdheid voor het primair onderwijs kun je in al deze onderwijstakken lesgeven.

Wat is het verschil tussen primair onderwijs en basisonderwijs?

De termen primair onderwijs en basisonderwijs worden vaak door elkaar gebruikt, maar ze betekenen niet hetzelfde. Ben je benieuwd wat het onderscheid is en waarnaar deze termen precies verwijzen? In dit artikel leggen we het verschil uit.

Wat is het primair onderwijs?

Sinds de invoering van de Wet op het primair onderwijs op 1 augustus 1998 is ‘primair onderwijs’ de officiële overkoepelende term voor de volgende onderwijssectoren:

  • het basisonderwijs: het onderwijs op de basisschool;
  • het speciaal basisonderwijs: het onderwijs voor kinderen met extra (leer)behoeften waarin een reguliere basisschool niet kan voorzien;
  • het speciaal onderwijs: het onderwijs voor kinderen met specialistische ondersteuningsbehoeften. Het gaat dan om ondersteuning gericht op auditieve, lichamelijke of verstandelijke beperking, en/of psychische of zware gedragsproblemen;
  • het voortgezet speciaal onderwijs: op deze scholen zitten kinderen die meestal vanuit het speciaal onderwijs zijn doorgestroomd en die ondersteuning nodig hebben die het regulier voortgezet onderwijs niet kan bieden.

Wat is het basisonderwijs?

Het basisonderwijs is dus een van de onderwijstakken binnen het primair onderwijs. Deze term verwijst volgens deze definitie alleen naar het onderwijs dat wordt aangeboden op een (reguliere) basisschool.

Welke bevoegdheid heb ik nodig om les te geven in het primair onderwijs?

Met een bevoegdheid voor het primair onderwijs mag je lesgeven in alle bovenstaande subsectoren, en dus ook in het basisonderwijs. Bovendien mag je met deze bevoegdheid lesgeven op een school voor praktijkonderwijs. Voor het voortgezet speciaal onderwijs geldt dat je een eerste- of tweedegraads bevoegdheid nodig hebt als je aan examenklassen lesgeeft en de school zelf de examens afneemt.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket