Wat is het verschil tussen primair onderwijs en basisonderwijs?

Wat is het verschil tussen primair onderwijs en basisonderwijs?

Wil je weten welke onderwijssectoren vallen onder de term primair onderwijs? En wat eigenlijk het verschil is tussen het begrip basisonderwijs en primair onderwijs? Beide termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar ze betekenen niet hetzelfde. Je leest in dit artikel waarnaar deze termen verwijzen.

Wat is het primair onderwijs?

Sinds de invoering van de Wet op het primair onderwijs op 1 augustus 1998 is primair onderwijs de officiële parapluterm voor de volgende onderwijssectoren:

  • het basisonderwijs: het onderwijs op de basisschool;
  • het speciaal basisonderwijs: het onderwijs voor kinderen met extra leerbehoeften waarin de reguliere basisschool niet kan voorzien;
  • het speciaal onderwijs: het onderwijs voor kinderen met zwaardere problematiek. Het gaat dan om een visuele, auditieve, lichamelijke of verstandelijke beperking, en/of met psychische of zware gedragsproblemen;
  • het voortgezet speciaal onderwijs: deze scholen zijn bedoeld voor de kinderen die na het speciaal onderwijs verder worden begeleid in hun leerproces.

Met een bevoegdheid voor het primair onderwijs mag je lesgeven in alle bovenstaande onderwijssectoren. Bovendien mag je lesgeven op een school voor praktijkonderwijs. Voor het voortgezet speciaal onderwijs geldt wel dat je een eerste- of tweedegraads bevoegdheid nodig hebt als de school zelf de examens afneemt.

Basisonderwijs

Het basisonderwijs is dus één van de sectoren binnen het primair onderwijs. Deze term verwijst alleen naar het onderwijs dat wordt aangeboden op een basisschool.

Samenvatting

Primair onderwijs en basisonderwijs worden vaak door elkaar gebruikt, maar deze termen betekenen niet hetzelfde. Primair onderwijs is de parapluterm voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Het basisonderwijs is dus een van de vormen van primair onderwijs in Nederland.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket