Welke schoolvakken vind je op een basisschool?

Alle schoolvakken van een basisschool

Waar docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo zich hebben gespecialiseerd in een schoolvak of beroepsrichting, moeten leerkrachten op de basisschool in alle leergebieden les kunnen geven aan groep 1 t/m 8. Kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs worden soms wel door vakleraren verzorgd. Welke schoolvakken er op de basisschool worden aangeboden, lees je in dit artikel.

Wettelijk verplichte vakken

Elke leerling op de basisschool krijgt vakken die wettelijk verplicht zijn. Een school bepaalt zelf hoe de lessen in deze vakken worden gegeven en met welk lesmateriaal. Deze verplichte vakken zijn:

  • Nederlands (taal)
  • Engels
  • rekenen en wiskunde
  • oriëntatie op jezelf en de wereld: bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en staatsinrichting
  • kunstzinnige oriëntatie: bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid
  • bewegingsonderwijs: bijvoorbeeld gymlessen

Kerndoelen

De kerndoelen voor het basisonderwijs beschrijven wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen. Deze kerndoelen zijn vastgelegd in het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO. Vakken waarvoor deze kerndoelen gelden, zijn wettelijk verplicht. In deze kerndoelen staat bovendien dat de volgende lessen verplicht zijn:

  • Lessen over seksualiteit en seksuele verschillen. In deze lessen leren kinderen respect te hebben voor seksuele verschillen en voorkeuren.
  • Lessen geven over wetenschap en techniek. Vanwege het tekort aan technici in Nederland wil de overheid dat er meer aandacht komt voor deze vakken.
  • Lessen Fries (op scholen in Friesland). Friese scholen kunnen wel vragen om ontheffing wanneer minder dan 5% van de leerlingen op een school een Friestalige achtergrond heeft.

Niet-verplichte vakken

Een school kan het verplichte vakkenpakket aanvullen met niet-verplichte vakken, zoals Frans, Duits en godsdienst. Ouders kunnen via de medezeggenschapsraad (mr) van de school meepraten over de keuze van de niet-verplichte vakken. Op een bijzondere school krijgen leerlingen bijna altijd godsdienstlessen. Een openbare basisschool geeft meestal geen godsdienstles.

Samenvatting

In het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO zijn de kerndoelen vastgelegd die beschrijven wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen. Schoolvakken waarvoor deze kerndoelen gelden, zijn wettelijk verplicht, zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie, maar ook lessen over seksualiteit, wetenschap en techniek en Fries (op scholen in Friesland). Een school bepaalt zelf hoe ze de lessen in deze vakken vormgeven en kan het verplichte vakkenpakket aanvullen met niet-verplichte vakken, zoals moderne vreemde talen en godsdienstlessen.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket