Welke schoolvakken geeft een leraar op de basisschool?

Welke schoolvakken geeft een leraar op de basisschool?

Welke schoolvakken geeft een leraar op de basisschool?

Wil jij weten welke schoolvakken worden gegeven in het basisonderwijs en of dat op iedere basisschool hetzelfde is? In tegenstelling tot docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo geven leerkrachten op een basisschool meestal les in alle schoolvakken aan groep 1 t/m 8. In dit artikel lees je welke schoolvakken er worden gegeven op een basisschool.

Welke schoolvakken zijn wettelijk verplicht?

Basisscholen zijn wettelijk verplicht om les te geven in:

  • Nederlands (taal);
  • Engels;
  • rekenen en wiskunde;
  • oriëntatie op jezelf en de wereld: bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en burgerschapsvormingkunstzinnige oriëntatie: bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid;
  • bewegingsonderwijs: bijvoorbeeld gymlessen.

Deze onderwerpen zijn verplicht omdat ze direct aansluiten bij de kerndoelen voor het primair onderwijs, die zijn vastgelegd in het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO. Deze kerndoelen beschrijven wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen. Een school bepaalt zelf hoe de lessen worden gegeven en met welk lesmateriaal.

Overige verplichte lessen

In het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO staat verder dat de volgende lessen verplicht zijn:

  • Lessen over seksualiteit en seksuele verschillen. In deze lessen leren kinderen respect te hebben voor seksuele verschillen en voorkeuren.
  • Lessen over wetenschap en techniek. Vanwege het tekort aan technici in Nederland wil de overheid dat er meer aandacht komt voor technische vakken.
  • Lessen Fries (op scholen in Friesland). Friese scholen kunnen vragen om ontheffing wanneer minder dan 5% van de leerlingen op een school een Friestalige achtergrond heeft.

Welke schoolvakken zijn niet verplicht?

Een basisschool is vrij om het verplichte vakkenpakket aan te vullen met niet-verplichte schoolvakken, zoals Frans, Duits en godsdienst. Binnen het bijzonder onderwijs krijgen leerlingen bijna altijd godsdienstlessen, op een openbare basisschool meestal niet. De visie van een basisschool kan meespelen in de beslissing van de niet-verplichte schoolvakken. Ook kunnen ouders via de medezeggenschapsraad (mr) van de school meepraten over deze keuze.

Geeft een leraar op een basisschool les in alle schoolvakken?

Leraren op een basisschool verzorgen in principe alle schoolvakken aan groep 1 t/m 8. De lessen bewegingsonderwijs zijn hierop een uitzondering: gymlessen worden meestal door een vakdocent verzorgd. In groep 3 t/m 8 mogen leerkrachten zelfs alleen bewegingsonderwijs geven als ze een extra opleiding hebben afgerond. Je vindt hierover meer informatie op deze webpagina van de PO-Raad.

Op sommige basisscholen wordt ook voor andere vakken gebruikgemaakt van vakdocenten. De Wet op beroepen in het onderwijs maakt het mogelijk om leraren uit het voortgezet onderwijs bepaalde vakken te laten geven. Volgens deze wet zijn automatisch bevoegd om in hun vak les te geven op een basisschool. Als ze tenminste een tweede- of eerstegraads bevoegdheid hebben. Een voorbeeld: wanneer je een tweede- of eerstegraads bevoegdheid geschiedenis hebt, dan mag je als vakdocent geschiedenis geven aan een basisschoolklas.

Samenvatting

In tegenstelling tot docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo geven leerkrachten op een basisschool in principe les in alle schoolvakken aan groep 1 t/m 8. Bewegingsonderwijs is hierop een uitzondering: gymlessen worden meestal door een vakdocent verzorgd. Naast een aantal wettelijk verplichte vakken en lessen, is een basisschool vrij om daarnaast zelf niet-verplichte schoolvakken aan te bieden, zoals moderne vreemde talen en godsdienstlessen.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket