Is er een academisch zij-instroomtraject om leraar in het primair onderwijs te worden?

In het kort

Het academische zij-instroomtraject (ACZib) is een samenwerking tussen een hogeschool en een universiteit waarbij zij-instromers een universitair component kunnen toevoegen aan het scholingsgedeelte van het zij-instroomtraject.

Is er een academisch zij-instroomtraject om leraar in het primair onderwijs te worden?

Heb jij een universitaire bachelor- of masteropleiding afgerond? En wil jij graag leerkracht worden, via een traject waarbij je tegelijkertijd kan leren en werken? Misschien kom je wel in aanmerking voor de academische variant van het traject ‘zij-instroom in het beroep’ (ZiB). Bij dit traject volg je vakken aan een universiteit én aan een hogeschool. In dit artikel lees je hier meer over.

Wat is een zij-instromer in het beroep?

De term ‘zij-instromen’ klinkt logisch en spreekt waarschijnlijk tot je verbeelding. Toch is niet iedereen die ‘instroomt in’ (of overstapt naar) het onderwijs een formele ‘zij-instromer in het beroep’ (ZiB).

Wettelijk gezien ben je pas een ‘zij-instromer in het beroep’ als je al een hbo- of wo-diploma op zak hebt en daarna het zogeheten zij-instroomtraject doorloopt. Tijdens dit traject sta je vanaf dag één betaald voor de klas en daarnaast volg je vakken om jouw lesbevoegdheid te halen. De precieze invulling van het traject hangt af van jouw vooropleidingen en werkervaring. In dit artikel, en in alle andere teksten op de website van het Onderwijsloket, verwijzen wij met de term ‘zij-instromer’ naar deze formele benaming.

Een regulier zij-instroomtraject volg je op een hogeschool of op een universiteit. Dit hangt af van de bevoegdheid die je wilt halen. Een bevoegdheid voor het primair onderwijs haal je gewoonlijk op een hogeschool. Dat geldt ook voor een tweedegraads bevoegdheid. Een eerstegraads bevoegdheid haal je via een universitaire route of via een hbo-master.

In dit artikel vind je alles over het Nederlandse bevoegdhedenstelsel.

Wat is het academische zij-instroomtraject?

Het academische zij-instroomtraject (ACZib) geeft zij-instromers de mogelijkheid om een universitair component toe te voegen aan het scholingsgedeelte van het zij-instroomtraject. Net zoals bij het reguliere zij-instroomtraject voor het primair onderwijs is dit een leer-werktraject van maximaal twee jaar, dat bekostigd wordt door de school waar je een aanstelling hebt, die daarvoor de zij-instroomsubsidie kan aanvragen bij DUO. Het verschil is dat je de colleges niet alleen op hbo-niveau volgt, maar dat er een wetenschappelijke component aan het studieprogramma wordt toegevoegd. Een hogeschool en een universiteit stellen samen het studieprogramma van een ACZib-traject samen.

Tijdens jouw opleiding in de ACZib kun je kiezen uit twee academische tracks waarmee je je kunt verdiepen in inclusief onderwijs of in onderwijskunde en onderwijsinnovatie.

Welke onderwijsinstellingen bieden de ACZib aan?

Een academisch zij-instroomtraject is altijd een samenwerking tussen een hogeschool en een universiteit. De volgende hogescholen en universiteiten bieden dit traject aan:

  Hogeschool: Universiteit:
1.

Hogeschool iPabo

Hogeschool van Amsterdam

Vrije Universiteit

Universiteit van Amsterdam

2.  Hogeschool Leiden Universiteit Leiden

Meer weten over ACZib in Amsterdam of Leiden? Neem dan contact op met bovenstaande onderwijsinstellingen.

Welke lesbevoegdheid heb ik na het afronden van het ACZib? 

Als je het traject succesvol hebt afgerond, krijg je een getuigschrift van bekwaamheid en daarmee heb je een officieel erkende lesbevoegdheid voor het primair onderwijs in handen. Hiermee kun je lesgeven op de basisschool, in het praktijkonderwijs en op scholen voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (met uitzondering van de jaarlagen waarin er eindexamens worden afgenomen). Je ontvangt na het afronden van dit traject geen bachelorsdiploma. 

Wat betekent deze route in het kort?

Titel: 

Academische route zij-instroom in beroep leraar basisonderwijs bij hogescholen (ACZib) 

Studieduur: 

Maximaal twee jaar 

Studievariant: 

Duaal / leer-werktraject

Startdatum: 

September (maar vraag dit voor de zekerheid altijd even na bij de opleiders zelf)

Aanbieders van de opleiding: 

  • Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool iPabo in samenwerking met de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam 

  • Hogeschool Leiden in samenwerking met Universiteit Leiden  

Programma in ECTS: 

Maatwerk, en verschilt per zij-instromer 

Diploma na afronden opleiding: 

Je ontvangt geen bachelorsdiploma na het afronden van het ACZib, maar wel een getuigschrift van bekwaamheid en daarmee heb je een officieel erkende lesbevoegdheid voor het primair onderwijs. 

Toelatingseisen 

  • Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding (bachelor of master). 

  • Je beschikt al over een aantal competenties en over enige kennis of ervaring die van pas komen bij jouw werk als leraar.   

  • Je hebt bij de start van het traject een (tijdelijke) aanstelling hebt bij een school als leraar. 

  • Je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Die kun je op verzoek van de school (digitaal) aanvragen bij jouw gemeente. 

  • Je stond de afgelopen twee jaar niet ingeschreven bij een lerarenopleiding. Stond je in die periode wel als student ingeschreven, maar heb je je diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet. 

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket