Is er een academisch zij-instroomtraject om leraar in het primair onderwijs te worden?

Is er een academisch zij-instroomtraject om leraar in het primair onderwijs te worden?

Wil jij de overstap maken naar een baan als leraar in het primair onderwijs, via een traject waarbij je werkt en leert tegelijk? Misschien kom je wel in aanmerking voor de academische variant van het traject ‘zij-instroom in het beroep’ (zib). Bij dit traject doe je de pabo aan een hogeschool en volg je vakken aan een universiteit. In dit artikel lees je meer hierover.  

Wat is een zij-instromer in het beroep?

De term ‘zij-instromer’ klinkt logisch en spreekt waarschijnlijk tot je verbeelding. Toch is niet iedereen die ‘instroomt in’ (of overstapt naar) het onderwijs een formele ‘zij-instromer in het beroep’ (zib). 

Wettelijk gezien ben je pas een ‘zij-instromer in het beroep’ als je al een hbo- of wo-diploma op zak hebt en daarna het zogeheten zij-instroomtraject doorloopt. Tijdens dit traject sta je vanaf dag één betaald voor de klas en daarnaast volg om jouw lesbevoegdheid te halen. De precieze invulling van het traject wordt bepaald op basis van jouw vooropleidingen en werkervaring.  

Handig om te weten: in dit artikel, en in de rest van de teksten op de website van het Onderwijsloket, verwijzen wij met de term ‘zij-instromer’ naar deze formele benaming. 

In dit artikel zetten we voor je uiteen wat de academische variant van dit zij-instroomtraject betekent, en hoe dit traject georganiseerd wordt door de onderwijsinstellingen.  

Om te kunnen starten met het academische zij-instroomtraject voor leraar in het primair onderwijs, doorloop je dezelfde stappen als voor het reguliere zij-instroomtraject. Wil je weten hoe dit werkt? Bekijk dit artikel voor meer informatie.

De academische variant van het zij-instroomtraject (ACZib)

De academische variant van het zij-instroomtraject is een maatwerktraject waarbij de vakken die worden aangeboden zijn ontwikkeld door zowel hogeschooldocenten als docenten van de universiteit. Hierin verschilt het academische zij-instroomtraject van het reguliere zij-instroomtraject voor het primair onderwijs, daarbij volg je namelijk alleen vakken bij een pabo (hogeschool).  

De duur van de ACZib is maximaal twee jaar en het traject wordt voor iedere student op maat samengesteld op basis van een geschiktheidsonderzoek. De ACZib is een werk-leertraject, waarbij je zelf onderwijs volgt aan een lerarenopleiding en tegelijkertijd direct als leerkracht voor de klas staat in het primair onderwijs.  

Tijdens jouw opleiding in de ACZib kun je kiezen uit twee academische tracks waarmee je je  kunt verdiepen in inclusief onderwijs of in onderwijskunde en onderwijsinnovatie.  

Wanneer ben je toelaatbaar tot de ACZib?

In principe verschillen de toelatingseisen voor een academisch zij-instroomtraject niet van de toelatingseisen voor een regulier zij-instroomtraject. We zetten de toelatingseisen op een rijtje: 

 • Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding (bachelor of master). 

 • Je beschikt al over een aantal competenties en over enige kennis of ervaring die van pas komen bij jouw werk als leraar. In een geschiktheidsonderzoek wordt daarna nog beter in kaart gebracht wat je al kan en weet, en welke scholing en begeleiding je op basis daarvan nog nodig hebt.  

 • Bij de start van het traject heb je een (tijdelijke) aanstelling op een school als leerkracht. 

 • Je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Die kun je op verzoek van de school (digitaal) aanvragen bij jouw gemeente. 

 • Je stond de afgelopen twee jaar niet ingeschreven bij een lerarenopleiding. Stond je in die periode wel als student ingeschreven, maar heb je je diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet. 

Welke onderwijsinstellingen bieden de ACZib aan?

Een academisch zij-instroomtraject is altijd een samenwerking tussen hogescholen en universiteiten. De volgende hogescholen en universiteiten bieden dit traject aan: 

  Hogeschool: Universiteit: Met ingang van:
1.

Hogeschool iPabo

Hogeschool van Amsterdam

Vrije Universiteit

Universiteit van Amsterdam

September 2021
2.  Hogeschool Leiden Universiteit Leiden September 2022

Welke lesbevoegdheid heb ik na het afronden van het ACZib? 

Als je het traject succesvol hebt afgerond, krijg je een getuigschrift van bekwaamheid en daarmee heb je een officieel erkende lesbevoegdheid voor het primair onderwijs in handen. Hiermee kun je lesgeven op de basisschool, in het praktijkonderwijs en op scholen voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (met uitzondering van de jaarlagen waarin er eindexamens worden afgenomen). Je ontvangt na het afronden van dit traject geen bachelorsdiploma. 

Wat betekent deze route in het kort?

Titel: 

Academische route zij-instroom in beroep leraar basisonderwijs bij hogescholen (ACZib) 

Studieduur: 

Maximaal twee jaar 

Studievariant: 

Duaal / werk-leertraject 

Startdatum: 

September 2021 (Amsterdam) 

September 2022 (Leiden) 

Aanbieders van de opleiding: 

 • Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool iPabo in samenwerking met de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam 

 • Hogeschool Leiden in samenwerking met Universiteit Leiden  

Programma in ECTS: 

Maatwerk, en verschilt per zij-instromer 

Diploma na afronden opleiding: 

Je ontvangt geen bachelorsdiploma na het afronden van het ACZib, maar wel een getuigschrift van bekwaamheid en daarmee heb je een officieel erkende lesbevoegdheid voor het primair onderwijs. 

Toelatingseisen 

 • Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding (bachelor of master). 

 • Je beschikt al over een aantal competenties en over enige kennis of ervaring die van pas komen bij jouw werk als leraar.   

 • Je hebt bij de start van het traject een (tijdelijke) aanstelling hebt bij een school als leraar. 

 • Je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Die kun je op verzoek van de school (digitaal) aanvragen bij jouw gemeente. 

 • Je stond de afgelopen twee jaar niet ingeschreven bij een lerarenopleiding. Stond je in die periode wel als student ingeschreven, maar heb je je diploma behaald? Dan geldt deze voorwaarde niet. 

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket