Hoe kan ik met mijn mbo4-diploma naar de pabo?

Hoe kan ik met mijn mbo4-diploma naar de pabo?

Heb je een mbo4-diploma en wil je graag leerkracht worden in het basisonderwijs? Voordat je mag starten met de pabo moet je aan bepaalde eisen voldoen. In dit artikel lees je waar je aan moet denken als je met een mbo4-diploma een opleiding wilt volgen tot bevoegd leerkracht in het basisonderwijs.

Wat is de pabo?

‘Pabo’ is een afkorting voor pedagogische academie voor het basisonderwijs. De pabo is dan ook de benaming voor de opleiding die je kunt volgen als je leerkracht wilt worden op een basisschool. Je volgt deze opleiding aan een hogeschool. Tijdens je opleiding krijg je vakken over pedagogiek, didactiek en je krijgt ook brede inhoudelijke kennis van alle schoolvakken die er op een basisschool worden aangeboden.

Als je de pabo hebt afgerond, dan heb je een hbo-bachelordiploma op zak en een bevoegdheid waarmee je les mag geven binnen het primair onderwijs. Daar valt niet alleen het reguliere basisonderwijs onder, maar ook het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast mag je ook lesgeven in het praktijkonderwijs.

Hoelang duurt een opleiding aan de pabo?

Als je een mbo4-diploma op zak hebt, dan duurt een hbo-opleiding aan de pabo in principe vier jaar. Je kunt de opleiding in voltijd en in deeltijd doen, en veel pabo’s bieden verkorte en flexibele trajecten aan. Als je een verwante vooropleiding hebt gevolgd, zoals de opleiding tot onderwijsassistent kom je eventueel in aanmerking voor vrijstellingen, maar dat wordt bepaald door de hogeschool waar je de pabo wilt volgen.

Ben ik direct toelaatbaar tot de pabo met een mbo4-diploma?

Nee, je bent niet direct toelaatbaar tot de pabo. Met een mbo4-diploma moet je eerst een aantal toelatingstoetsen maken. Vanaf 1 augustus 2015 moet iedereen die met de pabo wil starten, bij je inschrijving kunnen aantonen genoeg kennis te hebben van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Je voldoet automatisch aan deze toelatingseisen als je:

  • een vwo- of een hbo-bachelordiploma hebt;
  • een havo-diploma hebt met aangetoonde bekwaamheid voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek;
  • je havo-diploma niet hebt gehaald, maar wel een voldoende op je cijferlijst hebt voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek;
  • een havo-diploma hebt en examen hebt gedaan voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek, maar geen voldoende hebt gehaald voor deze vakken;
  • een vavo-certificaat voor havo hebt voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Het aantonen van je bekwaamheid voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek kan op verschillende manieren.

Bekwaamheid aardrijkskunde

Via het vak aardrijkskunde

Via een vavo-certificaat aardrijkskunde

Bekwaamheid geschiedenis

Via het vak geschiedenis

Via een vavo-certificaat geschiedenis

Bekwaamheid natuur & techniek

Via het vak natuurkunde

Via het vak biologie

Via het vak NLT (natuur, leven en technologie)

Via een vavo-certificaat natuurkunde

Via een vavo-certificaat biologie

Via een vavo-certificaat (natuur, leven en technologie)

Welke toelatingstoetsen moet ik maken?

Als je een mbo4-diploma hebt, zonder havo-diploma, dan moet je voor alle drie de vakgebieden een toelatingstoets maken om te kunnen aantonen dat je toch voldoet aan de toelatingseisen.

Daarnaast moet je aan het eind van het eerste jaar de landelijke rekentoets WisCAT halen. De uitslagen van deze rekentoets tellen mee voor een bindend studieadvies. Sommige pabo’s nemen ook een taaltoets af in het eerste jaar.

Hoe kan ik me voorbereiden op de toelatingstoetsen?

Allereerst is het handig om de veelgestelde vragen over de toetsen door te nemen in ons artikel over toelatingstoetsen. Daarnaast vind je op de website Goedvoorbereidnaardepabo.nl alle informatie voor aankomende pabo-studenten. Hier lees je onder andere hoe je je kan voorbereiden op de toelatingstoetsen. Naast studiemateriaal staan er ook voorbeeldtoetsen en begrippenlijsten per vak. In de handreiking kunnen studenten verder de toetsdoelen (per vak) vinden. Je vindt tot slot op de websites van de hogescholen die een pabo aanbieden vaak voorbeeldtoetsen.

Samenvatting

De pabo is een hbo-bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs. Je kunt met een mbo4-diploma alleen toegelaten worden tot de pabo als je drie toelatingstoetsen haalt: voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Op de websites van de pabo’s en de website van Goed voorbereid naar de pabo vind je allerlei materiaal om je voor te bereiden, zoals voorbeeldtoetsen.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket