Hoe kan ik met mijn mbo4-diploma naar de pabo?

Toelating tot de pabo met een mbo4-diploma

Met een mbo4-diploma kun je je inschrijven voor de pabo. Je moet alleen wel voldoen aan een aantal toelatingseisen. Als je daar niet aan voldoet, moet je een of meer toelatingstoetsen maken. Wat deze toelatingseisen zijn, hoe je je daarop kunt voorbereiden en waar je meer informatie hierover kunt vinden, lees je in dit artikel.

Wat zijn de toelatingseisen voor iemand met een mbo4-diploma die aan de pabo wil beginnen?

Als je een mbo4-diploma hebt behaald, dan mag je je inschrijven bij een pabo voor een hbo-bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs. De pabo verwacht dan wel dat je toelatingstoetsen maakt op de gebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek. Daarnaast moet je aan het eind van het eerste jaar de landelijke rekentoets Wiscat halen. De uitslagen van deze rekentoets tellen mee voor een bindend studieadvies. Sommige pabo’s nemen ook een taaltoets af in het eerste jaar.

Hoe kan ik me voorbereiden op de toelatingstoetsen?

Op de websites van de hogescholen die een pabo aanbieden vind je vaak voorbeeldtoetsen. Daarnaast wordt er sinds september 2017 een doorstroomprogramma aangeboden voor mbo4-studenten die een opleiding volgen in Amsterdam (ROC van Amsterdam, ROC TOP), Den Haag (ROC Mondriaan, mboRijnland) of Rotterdam (ROC Albeda, ROC Zadkine) en die graag leraar in het basisonderwijs willen worden. Het is een traject van zes maanden waarin je wordt klaargestoomd voor de toelatingstoetsen voor de pabo. Het doorstroomprogramma is ontwikkeld door de roc’s en pabo's in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Het schakeltraject bereidt je voor op de toelatingstoetsen van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Ook krijg je les in rekenen, taal, algemene ontwikkeling en het beroep. Het traject start in september, zodat je in februari kunt starten aan de pabo. 

Samenvatting

Je kunt met een mbo4-diploma toegelaten worden tot de pabo, al moet je wel voldoen aan een aantal toelatingseisen. Als je daar niet aan voldoet, moet je een of meer toelatingstoetsen behalen. De toelatingstoetsen zijn er voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Op de websites van pabo’s vind je allerlei manieren om je voor te bereiden, zoals voorbeeldtoetsen of doorstroomprogramma’s. 

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket