Met welke associate degrees kan ik werken in het onderwijs?

In het kort

Je kunt met de volgende associate degrees in het onderwijs aan de slag:

  • Pedagogisch Educatief Professional
  • Didactisch Educatief Professional
  • Kind en Educatie
  • Associate degrees voor het beroepsonderwijs in het (v)mbo

Met welke associate degrees kan ik werken in het onderwijs?

Heb jij een mbo-opleiding afgerond en wil je doorstuderen, maar vind je een vierjarige hbo-bacheloropleiding te lang of een te grote stap? Wil jij aan de slag in het onderwijs, maar past de functie van leraarondersteuner jou beter dan het leraarschap? Dan is een associate degree misschien een passende keuze voor jou. In dit artikel lees je wat een associate degree is, welke educatieve associate degrees er zijn en welke functies in het onderwijs je na het behalen van een associate degree kunt bekleden.

Wat is een associate degree?

Een associate degree (Ad) is een tweejarige opleiding die wat niveau betreft tussen een mbo4-opleiding en een hbo-bachelor in zit. De opleiding valt binnen het hoger beroepsonderwijs. Je ervaart tijdens het volgen van een associate degree hoe een hbo-opleiding eruitziet en of het studeren op hbo-niveau bij je past. Je sluit de studie na twee jaar af met een wettelijk erkend Ad-diploma.

Wat zijn de toelatingseisen voor een associate degree?

Voor een associate degree gelden dezelfde regels als voor een hbo-bachelor: je moet een diploma hebben op minimaal havo- of mbo4-niveau. Bekijk altijd de toelatingspagina’s van hogescholen voor eventuele uitzonderingen op deze toelatingseis. Ben je 21 jaar of ouder? Dan heb je de mogelijkheid om met behulp van de 21+-toets toegelaten te worden tot de associate degree.

Welke educatieve associate degrees zijn er?

Er zijn verschillende associate degrees die zich specifiek richten op werken in het onderwijs. Je werkt aan je pedagogische en didactische bekwaamheden en leert alles over de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

1. De associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP)

Deze associate degree richt zich specifiek op leerlingen in het primair onderwijs (0 tot 13 jaar). Na afronding van deze opleiding kun je als leraarondersteuner aan de slag op een basisschool of in het speciaal onderwijs.

2. De associate degree Didactisch Educatief Professional (Ad DEP)

Deze associate degree richt zich op lerenden in alle vormen van onderwijs. In het primair en voortgezet onderwijs kun je na afronding van deze opleiding werken als leraar- of onderwijsondersteuner. In het beroepsonderwijs ((v)mbo of hbo) kun je aan de slag als instructeur of onderwijsondersteuner.   

3. De associate degree Kind en Educatie (Ad KE)

Deze associate degree is, afhankelijk van de onderwijsinstelling waar je de opleiding volgt, gericht op de doelgroep 0 tot 14 jaar of 0 tot 18 jaar. Na afronding van deze opleiding kun je zowel in het primair als het voortgezet onderwijs werken als educatief professional.

4. Associate degrees voor het beroepsonderwijs in het (v)mbo

Sommige associate degrees richten zich specifiek op het werken in het vmbo of mbo. Vaak bieden ze specifieke vakinhoud of vakdidactiek aan. De volgende associate degrees richten zich specifiek op het lesgeven in het beroepsonderwijs: Educatief Professional Beroepsonderwijs; Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn; Onderwijsondersteuner Consumptieve techniek I en II; en Onderwijsondersteuner technisch beroepsonderwijs.  

Je vindt alle educatieve associate degrees op de website van Studiekeuze123 en in onze onderwijsnavigator.

Hoe is een associate degree opgebouwd?

Associate degrees zijn in principe opleidingen van twee jaar, tenzij je recht hebt op vrijstellingen op basis van jouw vooropleiding en/of werkervaring. Dat wordt altijd bepaald door de hogeschool. Gedurende de opleiding ga je een dag in de week naar de hogeschool en besteed je daarnaast 6 tot 16 uur in de praktijk door middel van werk of stage.

Wat kan ik met een associate degree-diploma?

Na afronding van een associate degree kun je aan de slag als educatief professional op een school. Als educatief professional ben je breed inzetbaar. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als leraarondersteuner in het basisonderwijs, als onderwijsondersteuner binnen een specifiek vakgebied in het beroepsonderwijs of als instructeur in het mbo. Het precieze takenpakket van educatief professional op een school ligt niet vast. De afstemming van de onderwijstaken gebeurt in overleg met de school. Je mag met een associate degree-diploma niet zelfstandig als leraar voor de klas staan.

Wat verdient een educatief professional?

Met een associate degree kun je meerdere functies bekleden in het onderwijs, zoals leraarondersteuner, onderwijsondersteuner en instructeur. De invulling en dus salarissen voor deze functies zijn niet hetzelfde, maar deze functies vallen wel allemaal onder de salaristabellen van het oop: het onderwijsondersteunend personeel. In de cao’s staan loontabellen voor het onderwijsondersteunend personeel vastgelegd. Bij een arbeidsvoorwaardengesprek is er meestal de mogelijkheid om over je salaris te onderhandelen.

Welke doorstudeermogelijkheden heb ik na een associate degree?

Na je associate degree kun je verder doorstromen naar een hbo-bachelor. Je kunt in veel gevallen vrijstellingen krijgen als je kiest voor een hbo-bacheloropleiding die aansluit op jouw afgeronde associate degree, bijvoorbeeld als je leerkracht wilt worden op een basisschool. Om erachter te komen wat jouw mogelijkheden zijn, kun je het beste contact opnemen met de studieadviseurs van de hogeschool waaraan je zou willen studeren.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket