Wat moet ik weten over de toelatingstoetsen van de pabo?

De toelatingstoetsen van de pabo

Om de kwaliteit van leraren in het basisonderwijs te vergroten, zijn er sinds 2015 aanvullende toelatingseisen voor de pabo. Als je daar niet aan voldoet, moet je een of meer toelatingstoetsen behalen om toelaatbaar te zijn tot de pabo. Die testen jouw kennis in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek, zodat je voldoende basiskennis hebt om de lesstof aan basisschoolleerlingen goed uit te kunnen leggen. In dit artikel vind je de antwoorden op zeven veelgestelde vragen over deze toelatingstoetsen. 

Wil je nog meer weten? Kijk dan op de website goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Veelgestelde vragen over de toelatingstoetsen voor de pabo

1. Voor welke vakken zijn deze toelatingstoetsen voor de pabo?

De toelatingstoetsen zijn er voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

2. Wie moeten de toelatingstoetsen voor de pabo maken?

Als je een vwo-, hbo- of wo-diploma hebt, hoef je geen toelatingstoetsen te maken: je voldoet dan al aan de vooropleidingseisen. Heb je een havodiploma en heb je eindexamen gedaan in een of meer van deze vakken of heb je een vavo-certificaat op havoniveau voor een vakgebied, dan hoef je de toelatingstoets voor dat vakgebied ook niet te maken. In de praktijk betekent dit dat mbo4-studenten op dit moment meestal drie toelatingstoetsen moeten afleggen en havoleerlingen meestal een of twee.

3. Hoe kun je je inschrijven voor de toelatingstoetsen?  

Als je je hebt aangemeld voor een lerarenopleiding basisonderwijs via Studielink, dan krijg je van de pabo waar je gaat studeren een digitale link waarmee je de inschrijving voor de toelatingstoets(en) kunt regelen. 

Als je zeker weet dat je naar de pabo wilt, dan mag je eerder dan het examenjaar de toelatingstoetsen maken. Je kunt dan contact opnemen met Cito via toelatingstoetspabo@cito.nl.

De uitslag van de toets blijft, ook met terugwerkende kracht, 5 jaar geldig.

4. Waar worden de toelatingstoetsen afgenomen? 

Deze toetsen worden op een pabolocatie afgenomen. Je hoeft de toets niet te maken op de locatie van de pabo waar je wilt studeren, je mag dit ook doen op een andere locatie als dat je beter uitkomt.

5. Mag je de toelatingstoetsen herkansen? 

Ja, dat mag. Je mag elk vak één keer herkansen.

6. Hoe zien de toelatingstoetsen eruit?

De toets is digitaal en heeft 60 meerkeuzevragen per vak.

7. Hoe kan ik me voorbereiden op de toetsen?

Kijk hiervoor op de website goedvoorbereidnaardepabo.nl. Hier staat alle informatie voor aankomende pabo-studenten over de voorbereiding op de toelatingstoetsen. Naast studiemateriaal staan er voorbeeldtoetsen en begrippenlijsten per vak. In de handreiking per vak kunnen studenten verder de toetsdoelen per vak vinden.

Samenvatting

Als je aan de pabo wilt gaan studeren, moet je voldoen aan een aantal toelatingseisen. Dat is afhankelijk van je vooropleiding. Voldoe je niet aan die toelatingseisen, dan moet je een, twee of drie toelatingstoetsen maken, voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. In de praktijk betekent dit dat studenten met een mbo4-diploma meestal drie toelatingstoetsen moeten afleggen en studenten met een havodiploma meestal een of twee. Als je een vwo-, hbo- of wo-diploma hebt, hoef je geen toelatingstoetsen te maken.

Nadat je je hebt ingeschreven voor een studie, ontvang je een link waarmee je de inschrijving voor de toelatingstoets(en) kunt regelen. Je maakt de toets op locatie bij de pabo waar jij je hebt ingeschreven. De toets is digitaal en heeft 60 meerkeuzevragen per vak. Je mag iedere toelatingstoets maximaal één keer herkansen. 

Op de website: Goed voorbereid naar de pabo vind je hoe je je het beste kunt voorbereiden op de toetsen.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket