Wat verdient een leraar in het basisonderwijs?

Salarissen in het basisonderwijs

Als je een overstap naar het onderwijs overweegt, vraag je je misschien af wat je dan zou gaan verdienen. Afspraken over salaris worden gemaakt in de cao's. Voor elke onderwijssector staat in de betreffende cao welk salaris bij welke trede binnen een salarisschaal hoort. Hieronder vind je een overzicht van de actuele start- en eindsalarissen van leraren in het primair onderwijs.

Waar start je als leerkracht?

De salarissen van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs staan vast in de cao van het primair onderwijs. De meeste leraren beginnen ergens in schaal L10. Afhankelijk van je werkervaring, diploma’s en verdere specialisaties kun je in een hogere schaal terechtkomen.

Salarisschalen en opbouw van salaris

De salarisschalen hebben in het basisonderwijs allemaal vijftien stappen of treden. Dat betekent dat je in principe binnen vijftien jaar naar het maximum van de schaal kan opklimmen. Hieronder vind je de salarissen van schaal L10 t/m L14. Deze maandbedragen zijn exclusief het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de geldende toelagen die voor iedereen gelden. Wil je meer lezen over de verdelingen van de salarissen in het basisonderwijs? Klik dan hier.

Salarisschalen primair onderwijs Bruto maandsalaris - trede 1 Bruto maandsalaris - trede 15
L10 € 2678,- € 4113,-
L11 € 2758,- € 4434,-
L12 € 2812,- € 5070,-
L13 € 2812,- € 5532,-
L14 € 3544,- € 5990,-

Bron: PO-raad

Samenvatting

De salarissen van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs staan vastgelegd in de cao van het primair onderwijs. In de huidge cao lopen ze uiteen van € 2678,- tot € 5990,- bruto per maand. Deze maandsalarissen zijn exclusief het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en voor iedereen geldende toelagen.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket