Wat verdient een leerkracht in het basisonderwijs?

In het kort

In de cao van het po zijn vier salarisschalen voor leerkrachten in het primair onderwijs opgenomen: LB, LC, LD en LE. De salarissen lopen uiteen van € 3.301,- tot € 6.568,- bruto per maand, op basis van een fulltime aanstelling.

Wat verdient een leerkracht in het basisonderwijs?

Overweeg je een overstap naar het basisonderwijs en vraag je je af wat je dan gaat verdienen? Wil je meer weten over de cao en het salaris in het primair onderwijs? Voor elke onderwijssector staat in de betreffende cao welk salaris bij welke trede binnen een salarisschaal hoort. Hieronder vind je een overzicht van de actuele start- en eindsalarissen van leraren in het primair onderwijs.

De cao van het primair onderwijs

In de cao van het primair onderwijs vind je afspraken over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze afspraken worden gemaakt tussen de PO-raad en de vakbonden.

In september 2023 is besloten dat medewerkers in het primair onderwijs* 10 procent loonsverhoging zullen krijgen. De salarissen worden met terugwerkende kracht verhoogd vanaf 1 juli 2023. De cao loopt tot 1 oktober 2024.

* De salarissen in het primair onderwijs zijn per 1 januari 2022 gelijkgetrokken met de salarissen van het voortgezet onderwijs. De verhoging van 10 procent geldt ook voor leraren in het voortgezet onderwijs.

Salarissen in het basisonderwijs

Sinds mei 2022 zijn de salarisschalen niet meer onderverdeeld in L10, L11, L12, L13 en L14, maar in LB, LC, LD en LE. Ook de tredeverdeling is aangepast: de loonschalen L10 t/m L14 bestonden uit 15 treden, terwijl de huidige loonschalen ieder uit 12 treden bestaan. Je kunt de uitgebreide salaristabellen terugvinden (voor leerkrachten, oop en schoolleiders) in het onderhandelaarsakkoord van september 2023.

Hieronder vind je de salarissen van schalen LB, LC, LD en LE. Deze maandbedragen zijn exclusief het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de geldende toelagen die voor iedereen gelden. Op deze pagina van de Rijksoverheid staat meer informatie over het salaris en extra beloningen in het basisonderwijs.

Salarisschalen primair onderwijs per 01-07-2023 Bruto maandsalaris - trede 1 Bruto maandsalaris - trede 12  
LB € 3.301,- € 5.030,-  
LC € 3.321,- € 5.862,-  
LD € 3.334,- € 6.665,-  
LE € 4.279,- € 7.225,-  

 

BronPO-raad

Het startsalaris van een leerkracht

De meeste leerkrachten starten ergens in schaal LB. Afhankelijk van je werkervaring, diploma’s, specialisaties en neventaken kun je in een hogere trede of schaal terechtkomen. Daarover kun je onderhandelen met het bestuur van een school.

Volledige salaristabel voor leraren in het basisonderwijs

Ben je benieuwd naar de verdeling van de treden binnen de schalen? Hieronder vind je de volledige salaristabel voor leraren in het primair onderwijs:

  LB LC LD LE
trede 1 € 3.301,- € 3.321,- € 3.334,-  € 4.279,-
trede 2 € 3.381,- € 3.479,- € 3.531,- € 4.438,-
trede 3 € 3.483,- € 3.659,- € 3.759,- € 4.580,-
trede 4 € 3.584,- € 3.840,- € 3.988,- € 4.867,-
trede 5 € 3.687,- € 4.019,- € 4.216,- € 5.187,-
trede 6 € 3.814,- € 4.219,- € 4.474,- € 5.478,-
trede 7 € 3.963,- € 4.441,- € 4.762,- € 5.768,-
trede 8 € 4.131,- € 4.683,- € 5.083,- € 6.060,-
trede 9 € 4.322,- € 4.946,- € 5.431,- € 6.351,-
trede 10 € 4.534,- € 5.231,- € 5.812,- € 6.641,-
trede 11 € 4.770,- € 5.536,- € 6.223,- € 6.931,-
trede 12 € 5.030,- € 5.862,- € 6.665,- € 7.225,-

Bron: PO-raad

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket