Wat verdient een leerkracht in het basisonderwijs?

Wat verdient een leerkracht in het basisonderwijs?

Overweeg je een overstap naar het basisonderwijs en vraag je je af wat je dan gaat verdienen? Wil je meer weten over de cao en het salaris in het primair onderwijs? Voor elke onderwijssector staat in de betreffende cao welk salaris bij welke trede binnen een salarisschaal hoort. Hieronder vind je een overzicht van de actuele start- en eindsalarissen van leraren in het primair onderwijs.

Op 22 april 2022 zijn de PO-Raad, AOb, FNV, CNV Onderwijs, AVS en FvOv samen tot een akkoord gekomen, waarmee de loonkloof tussen werknemers in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gedicht wordt. De salarissen in het primair onderwijs worden per 1 januari 2022 – en dus met terugwerkende kracht – gelijkgetrokken met de salarissen van het voortgezet onderwijs.

In het onderhandelaarsakkoord kun je de conversietabellen vinden voor leerkrachten, oop en schoolleiders.

Het startsalaris van een leerkracht

De salarissen van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs staan in de cao van het primair onderwijs. De meeste leraren starten ergens in schaal L10. Afhankelijk van je werkervaring, diploma’s en verdere specialisaties kun je in een hogere schaal terechtkomen.

Salarisschalen in het basisonderwijs

De salarisschalen hebben in het basisonderwijs allemaal vijftien stappen of treden. Dat betekent dat je in principe binnen vijftien jaar naar het maximumsalaris binnen een schaal kan opklimmen. Hieronder vind je de salarissen van schaal L10 t/m L14. Deze maandbedragen zijn exclusief het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de geldende toelagen die voor iedereen gelden. Op deze pagina van de Rijksoverheid staat meer informatie over het salaris en extra beloningen in het basisonderwijs.

Salarisschalen primair onderwijs Bruto maandsalaris - trede 1 Bruto maandsalaris - trede 15
L10 € 2738,- € 4206,-
L11 € 2820,- € 4534,-
L12 € 2875,- € 5184,-
L13 € 2875,- € 5657,-
L14 € 3624,- € 6124,-

Bron: PO-Raad

Volledige salaristabel voor leraren in het basisonderwijs

Ben je benieuwd naar de verdeling van de treden binnen de schalen? Hieronder vind je de volledige salaristabel voor leraren in het primair onderwijs:

  L10 L11 L12 L13 L14
trede 1 € 2738,- € 2820,- € 2875,-  € 2875,- € 3624,-
trede 2 € 2823,- € 2915,- € 2999,- € 2999,- € 3760,-
trede 3 € 2910,- € 3014,- € 3128,- € 3164,- € 3881.-
trede 4 € 3001,- € 3116,- € 3262,- € 3338,- € 4126,-
trede 5 € 3094,- € 3221,- € 3402,- € 3513,- € 4396,-
trede 6 € 3189,- € 3331,- € 3549,- € 3696,- € 4566,-
trede 7 € 3289,- € 3442,- € 3701,- € 3886,- € 4739,-
trede 8 € 3391,- € 3559,- € 3861,- € 4079,- € 4911,-
trede 9 € 3496,- € 3679,- € 4026,- € 4281,- € 5084,-
trede 10 € 3604,- € 3804,- € 4199,- € 4492,- € 5255,-
trede 11 € 3716,- € 3932,- € 4380,- € 4708,- € 5429,-
trede 12 € 3831,- € 4065,- € 4568,- € 4932,- € 5602,-
trede 13 € 3949,- € 4202,- € 4765,- € 5164,- € 5775,-
trede 14 € 4072,- € 4345,- € 4970,- € 5402,- € 5947,-
trede 15 € 4206,- € 4534,- € 5184,- € 5657,- € 6124,-

Bron: PO-Raad

Samenvatting

De salarissen van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs staan in de cao van het primair onderwijs. Volgens de huidige cao verdient een basisschoolleraar tussen de € 2738,- en € 6124,- bruto per maand. Deze maandsalarissen zijn exclusief het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en voor iedereen geldende toelagen.

Op 22 april 2022 is er een onderhandelaarsakkoord getekend, waarin staat dat de salarissen in het primair onderwijs per 1 januari 2022 – dus met terugwerkende kracht – gelijk worden getrokken met de salarissen van het voortgezet onderwijs. De conversietabellen voor de salarissen vind je in de conversietabellen in het onderhandelaarsakkoord.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket