Kan ik met een tweede- of eerstegraads bevoegdheid lesgeven in het basisonderwijs?

In het kort

Met een tweede- of eerstegraads bevoegdheid mag je aan de slag als leerkracht op een basisschool, maar wel alleen als vakdocent in het vak waarvoor jij bevoegd bent.

Kan ik met een tweede- of eerstegraads bevoegdheid lesgeven in het basisonderwijs?

Heb jij een tweede- of eerstegraads bevoegdheid en wil je graag weten wat jouw mogelijkheden zijn binnen het primair onderwijs? Je leest hierover alles in dit artikel.

Welke lessen mag ik geven op een basisschool met een tweede- of eerstegraads bevoegdheid?

Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn leraren uit het voortgezet onderwijs volgens de wet bevoegd om les te geven op de basisschool als vakdocent. Als je bijvoorbeeld een tweede- of eerstegraads bevoegdheid geschiedenis hebt, dan mag je het vak geschiedenis geven aan een basisschoolklas. Voorheen moest de groepsleerkracht in het lokaal aanwezig zijn als een docent uit het voortgezet onderwijs een les kwam geven in het basisonderwijs. Dat hoeft nu niet meer: docenten uit het voortgezet onderwijs mogen lesgeven zonder toezicht van de groepsleerkracht, mits ze lesgeven in hun eigen vakgebied.

Ben je benieuwd welke vakken er gegeven worden op de basisschool? Lees dan dit artikel.

Hoe ziet mijn aanstelling eruit als vakdocent op een basisschool?

De invulling van jouw aanstelling gaat in overleg met het schoolbestuur van de basisschool. Een leraar uit het voortgezet onderwijs kan worden ingezet als vakleerkracht voor alle klassen binnen de school of stichting, voor curriculumontwikkeling binnen het vakgebied of bijvoorbeeld voor een speciaal (talenten)programma.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket