Kan ik met een tweede- of eerstegraads bevoegdheid lesgeven in het basisonderwijs?

Lesgeven op een basisschool met een eerste- of tweedegraads bevoegdheid

Ja, dat kan. Sinds een paar jaar mag een leraar uit het voortgezet onderwijs met een tweede- of eerstegraads bevoegdheid aan de slag als leerkracht op een basisschool, maar wel alleen als vakdocent. Als je bijvoorbeeld een tweede- of eerstegraads bevoegdheid geschiedenis hebt, dan mag je het vak geschiedenis geven aan een basisschoolklas.

Hoe ziet je aanstelling er dan uit? Soms kan een leraar uit het voortgezet onderwijs worden ingezet voor curriculumontwikkeling binnen het vakgebied op de desbetreffende basisschool, voor een speciaal (talenten)programma of als vakleerkracht voor alle klassen binnen de school.

Samenvatting

Met een tweede- of eerstegraads bevoegdheid mag je aan de slag als leerkracht op een basisschool, maar wel alleen als vakdocent. Je kunt dus bijvoorbeeld geschiedenislessen geven op de basisschool, als je een tweede- of eerstegraads bevoegdheid voor het schoolvak geschiedenis hebt.

In overleg met het schoolbestuur kun je invulling geven aan jouw aanstelling. Zo kun je bijvoorbeeld als vakleerkracht voor alle klassen binnen de school worden gevraagd, worden ingezet voor curriculumontwikkeling binnen het vakgebied of meewerken aan voor een speciaal (talenten)programma binnen een basisschool.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket