Kan ik met een tweede- of eerstegraads bevoegdheid lesgeven in het basisonderwijs?

Lesgeven op een basisschool met een eerste- of tweedegraads bevoegdheid

Je kunt lesgeven op een basisschool met een tweede- of eerstegraads bevoegdheid. Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn leraren uit het voortgezet onderwijs automatisch bevoegd om les te geven op de basisschool, maar wel alleen als vakdocent. Hiervoor is toentertijd de Wet op de beroepen in het onderwijs aangepast. Als je bijvoorbeeld een tweede- of eerstegraads bevoegdheid geschiedenis hebt, dan mag je het vak geschiedenis geven aan een basisschoolklas. Voorheen moest de groepsleerkracht in het lokaal aanwezig zijn als een docent uit het voortgezet onderwijs een les kwam geven op de basisschool. Dat hoeft nu niet meer: docenten uit het voortgezet onderwijs mogen zonder toezicht van de leraar van de basisschool werken, mits ze lesgeven in hun eigen vakgebied.

Hoe ziet je aanstelling er dan uit? De invulling van jouw aanstelling gaat in overleg met het schoolbestuur van de basisschool. Een leraar uit het voortgezet onderwijs kan worden ingezet als vakleerkracht voor alle klassen binnen de school, voor curriculumontwikkeling binnen het vakgebied op de desbetreffende basisschool of voor een speciaal (talenten)programma.

Samenvatting

Met een tweede- of eerstegraads bevoegdheid mag je aan de slag als leerkracht op een basisschool, maar wel alleen als vakdocent. Je kunt dus bijvoorbeeld geschiedenislessen geven op de basisschool, als je een tweede- of eerstegraads bevoegdheid voor het schoolvak geschiedenis hebt.

In overleg met het schoolbestuur kun je invulling geven aan jouw aanstelling. Zo kun je bijvoorbeeld als vakleerkracht voor alle klassen binnen de school worden gevraagd, worden ingezet voor curriculumontwikkeling binnen het vakgebied of meewerken aan voor een speciaal (talenten)programma binnen een basisschool.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket