Kan ik met een tweede- of eerstegraads bevoegdheid lesgeven in het basisonderwijs?

Kan ik met een eerste- of tweedegraads bevoegdheid lesgeven in het basisonderwijs?


Heb jij een eerste- of tweedegraads bevoegdheid en wil je graag weten wat jouw mogelijkheden zijn binnen het primair onderwijs? Heb jij passie voor jouw schoolvak en wil je die graag met basisschoolleerlingen delen? Je leest hierover alles in dit artikel. 
 

Welke lessen mag ik geven op een basisschool als eerste- of tweedegraads bevoegd docent?

Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn leraren uit het voortgezet onderwijs volgens de wet ook bevoegd om les te geven op de basisschool, maar wel alleen als vakdocent. Als je bijvoorbeeld een tweede- of eerstegraads bevoegdheid geschiedenis hebt, dan mag je het vak geschiedenis geven aan een basisschoolklas. Voorheen moest de groepsleerkracht in het lokaal aanwezig zijn als een docent uit het voortgezet onderwijs een les kwam geven op de basisschool. Dat hoeft nu niet meer: docenten uit het voortgezet onderwijs mogen lesgeven zonder toezicht van de groepsleerkracht, mits ze lesgeven in hun eigen vakgebied. Ben je benieuwd welke vakken er allemaal gegeven worden op de basisschool? Lees dan dit artikel.

Hoe ziet mijn aanstelling eruit als vakdocent op een basisschool?

De invulling van jouw aanstelling gaat in overleg met het schoolbestuur van de basisschool. Een leraar uit het voortgezet onderwijs kan worden ingezet als vakleerkracht voor alle klassen binnen de school of stichting, voor curriculumontwikkeling binnen het vakgebied op de desbetreffende basisschool of bijvoorbeeld voor een speciaal (talenten)programma.

Samenvatting

Met een tweede- of eerstegraads bevoegdheid mag je aan de slag als leerkracht op een basisschool, maar wel alleen als vakdocent.

In overleg met het schoolbestuur kun je invulling geven aan jouw aanstelling. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag als vakleerkracht voor alle klassen binnen de school of je kunt werken aan de curriculumontwikkeling binnen jouw vakgebied.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket