Met welke masteropleidingen kan ik een bevoegdheid voor het primair onderwijs halen?

In het kort

Er zijn twee universitaire masterroutes waarmee je een bevoegdheid voor het primair onderwijs haalt: de EMPO (een tweejarige voltijdopleiding die je afsluit met een wo-masterdiploma en een bevoegdheid voor het primair onderwijs) en het MPabo-traject (de combinatie van een universitaire master en de flexibele deeltijdpabo).

Kan ik mijn bevoegdheid voor het primair onderwijs halen via een universitaire masteropleiding?  

Wil je graag jouw lesbevoegdheid voor het primair onderwijs via een universitaire masteropleiding behalen? Je kunt dan kiezen uit twee verschillende routes: een tweejarige educatieve master voor het primair onderwijs (EMPO) of de universitaire master Educational Sciences in combinatie met de flexibele deeltijdpabo voor academici (het MPabo-traject). In dit artikel lees je meer over de toelatingseisen en het opleidingstraject van beide routes.

Wat is een bevoegdheid voor het primair onderwijs?

De lesbevoegdheid voor het primair onderwijs is een kwalificatie waarmee je les mag geven in het regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

De meeste leraren in het basisonderwijs hebben hun bevoegdheid voor het primair onderwijs gehaald via de pabo. ‘Pabo’ is een afkorting voor pedagogische academie voor het basisonderwijs. Je volgt de pabo aan een hogeschool

Ben je benieuwd naar de flexibele, verkorte en versnelde varianten van de pabo? Als je al een hbo- of wo- bachelor of -master op zak hebt kun je ook kiezen voor de verkorte deeltijdpabo. In dit artikel lees je daar meer over.

Daarnaast zijn er een aantal mogelijkheden om via de universiteit je bevoegdheid voor het primair onderwijs te halen:

  • in combinatie met een wo-bachelor via een universitaire pabo. Je vindt hierover meer informatie in ons artikel over de universitaire pabo.
  • tijdens de Pedagogische wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO).
  • in combinatie met een wo-master via de EMPO en het MPabo-traject.

Hieronder vind je meer informatie over de twee universitaire masteropleidingen waarbij het mogelijk is om een wo-masterdiploma en een bevoegdheid voor het primair onderwijs te halen: de EMPO en het MPabo-traject.

Wil je alle routes die er zijn als je leraar wilt worden in het primair onderwijs op een rijtje zien? Bekijk dan dit artikel

Wat is de EMPO?

De EMPO staat voor Educatieve Master Primair Onderwijs. Je volgt deze tweejarige universitaire master van 120 ECTS in voltijd aan de universiteit. De EMPO is met name bedoeld voor universitaire bachelor en/of masterstudenten die graag een lesbevoegdheid in het basisonderwijs willen halen in combinatie met een universitaire master.

Gedurende je studie word je opgeleid tot een academische leraar met inhoudelijke en adaptieve expertise die goed onderzoeksmatig kan denken en handelen. Je bent in staat om een directe relatie te leggen tussen wetenschappelijke bronnen en complexe actuele vraagstukken in een steeds veranderende onderwijsomgeving.

Wanneer ben ik toelaatbaar tot de EMPO?

Je wordt direct toegelaten tot de EMPO als je:

  • een afgeronde wo-bachelor of -master in de sector Gedrag- en Maatschappij hebt;
  • een andere wo-bachelor hebt afgerond en daarnaast een premaster in de pedagogische of onderwijswetenschappen op zak hebt.

Als je een ander universitair bachelor- of masterdiploma hebt, kun je een toelatingsverzoek indienen bij de toelatingscommissie van de EMPO.

Welke universiteiten bieden de EMPO aan?

De Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam bieden de EMPO aan. VU, UvA en Leiden bieden de EMPO gezamenlijk aan in de vorm van een joint degree programme.

Welk diploma krijg ik na de EMPO?

Na afloop van deze nieuwe, tweejarige voltijdopleiding heb je de titel Master of Science in de sociale wetenschappen op zak en ben je bevoegd om les te geven in het primair onderwijs.

Wat is het MPabo-traject?

Het MPabo-traject is een gecombineerde route waarin je in twee jaar zowel de universitaire master Educational Sciences volgt, als de flexibele deeltijdpabo voor academici. Het traject dat je aan de pabo volgt, is speciaal ingericht voor studenten die al een academische bachelor of master hebben afgerond. Beide opleidingen volg je in deeltijd naast elkaar.

Wanneer ben ik toelaatbaar tot het MPabo-traject?

Je wordt toegelaten tot de universitaire master Educational Sciences als je:

  • een wo-bachelor Onderwijswetenschappen hebt afgerond;
  • óf een andere wo-bachelor hebt afgerond met een minor Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht;
  • óf een premaster Onderwijswetenschappen op zak hebt.

Wanneer je toelaatbaar bent voor de master Educational Sciences, ben je in principe ook toelaatbaar tot de flexibele deeltijdpabo voor academici.

Welke onderwijsinstellingen bieden het MPabo-traject aan?

De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht bieden samen deze nieuwe variant aan.

Welke diploma's krijg ik na het MPabo-traject?

Na afronding van het gecombineerde opleidingstraject ontvang je twee diploma’s en daarmee twee titels: die van Master of Science en die van Bachelor of Education, inclusief een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket