Kan ik mijn bevoegdheid voor het primair onderwijs halen via een universitaire masteropleiding? 

Kan ik mijn bevoegdheid voor het primair onderwijs halen via een universitaire masteropleiding?  

Wil je graag jouw lesbevoegdheid voor het primair onderwijs via een universitaire masteropleiding behalen? Je kunt dan kiezen uit twee verschillende routes: een tweejarige educatieve master voor het primair onderwijs (EMPO) of een universitaire master in combinatie met de deeltijdpabo voor academici (MPabo). In dit artikel lees je meer over de toelatingseisen en het opleidingstraject van beide routes.

Wat is een bevoegdheid voor het primair onderwijs?

De lesbevoegdheid voor het primair onderwijs is een kwalificatie waarmee je les mag geven in het regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Wil je meer weten over de verschillende bevoegdheden in het Nederlandse onderwijssysteem? Kijk eens naar dit artikel.

Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO)

Met deze tweejarige voltijdstudie behaal je een Master of Science, inclusief een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs. Als EMPO-student volg je een nieuw ontwikkelde master en word je opgeleid tot een academische leraar die vanuit inhoudelijke expertise en wetenschappelijke kennis kan bijdragen aan onderwijsverbeteringen op klas- en schoolniveau.

Wanneer ben je toelaatbaar tot de EMPO?

Je wordt toegelaten tot de EMPO als je:
- een afgeronde wo-bachelor in de sector Gedrag- en Maatschappij hebt;

óf;
- een andere wo-bachelor hebt afgerond, en daarnaast een premaster in pedagogische wetenschappen of onderwijswetenschappen op zak hebt (deze regeling geldt vanaf 2023);

óf;
- je verzoek tot toelating positief is beoordeeld door de universiteit waaraan je wilt studeren. De eisen voor dit toelatingsverzoek kunnen per universiteit verschillen.

Welke universiteiten bieden de Educatieve Master Primair Onderwijs aan? 

De Vrije UniversiteitUniversiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam bieden een Educatieve Master Primair Onderwijs aan. Bij de eerste drie van deze universiteiten is de inhoud van het programma en de vorm van de opleiding identiek – zij hebben deze master gezamenlijk samengesteld in een joint degree programme.

Welk diploma behaal je na het afronden van deze opleiding? 

Als je de EMPO hebt afgerond, mag je jezelf Master of Science in Sociale Wetenschappen noemen en ben je bevoegd om les te geven in het primair onderwijs.  

Wat betekent deze route in het kort? 

Titel 

Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) 

Studieduur 

Twee jaar 

Studievariant 

Voltijdstudie 

Startdatum 

September 2022 

Aanbod van de opleiding 

  • Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden (joint degree progrmamme)
  • Erasmus Universiteit Rotterdam

Programma in ECTS 

120 ECTS 

Diploma na afronden opleiding 

Master of Science in de Sociale Wetenschappen inclusief een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs

Toelatingseisen 

Een afgeronde wo-bachelor in de sector Gedrag- en Maatschappij;
óf
een andere afgeronde wo-bachelor én een premaster in pedagogische wetenschappen of onderwijswetenschappen (vanaf 2023).

Universitaire master met flexibele deeltijdopleiding leraar basisonderwijs voor academici (MPabo)

Je kunt ook je lesbevoegdheid voor het primair onderwijs halen door in twee jaar tijd twee opleidingen te volgen: de universitaire master Educational Sciences en flexibele deeltijdopleiding leraar basisonderwijs voor academici. Beide opleidingen volg je in deeltijdvorm en na afronding van het gecombineerde opleidingstraject ontvang je een Master of Science en een Bachelor of Education, inclusief een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs.

Wanneer ben je toelaatbaar tot deze opleiding?

Je wordt toegelaten tot de universitaire master met academische deeltijdpabo als je:

  • een afgeronde wo-bachelor in Onderwijswetenschappen hebt;

óf

  • een andere wo-bachelor hebt afgerond met de minor Onderwijswetenschappen;  

óf

  • een premaster in Onderwijswetenschappen op zak hebt.

Welke diploma’s ontvang je na het afronden van deze opleidingen?

Na het afronden van deze twee deeltijdopleidingen ontvang je een Master of Science in Educational Sciences en een Bachelor of Education tot leerkracht basisonderwijs.

Wat betekent deze route in het kort? 

Titel 

Universitaire master met flexibele deeltijdopleiding leraar basisonderwijs voor academici (Mpabo)

Studieduur: 

Twee jaar 

Studievariant: 

Twee deeltijdstudies  

Startdatum: 

September 2022 

Aanbod van de opleiding: 

Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht

Programma in ECTS: 

60 EC (Master of Science) 

Max. 240 EC (Bachelor of Education)* 

Diploma’s na afronden opleiding: 

Master of Science in Educational Sciences 

Bachelor of Education tot leerkracht basisonderwijs 

Toelatingseisen 

Een afgeronde wo-bachelor Onderwijswetenschappen;
óf
een andere afgeronde wo-bachelor met een minor  Onderwijswetenschappen;
óf
een pre-master Onderwijswetenschappen.

 *Het aantal studiepunten verschilt per student. Er wordt gewerkt met een maatwerktraject binnen de academische flexibele deeltijdopleiding leraar basisonderwijs voor academici, waardoor het mogelijk wordt om de twee opleidingen in twee jaar af te ronden.

Samenvatting

Je kunt via een universitair mastertraject een lesbevoegdheid behalen voor het primair onderwijs. Dit kan via twee verschillende routes die beide twee jaar duren. De Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO) is een voltijdstudie waarmee je op universitair masterniveau je lesbevoegdheid voor het primair onderwijs behaalt. Je kunt er ook voor kiezen een universitaire master te combineren met de flexibele deeltijdopleiding leraar basisonderwijs voor academici (MPabo). Dan volg je twee deeltijdstudies naast elkaar en behaal je een master Educational Sciences plus een bachelor tot leerkracht basisonderwijs.

Als je al een hbo- of wo- bachelor of -master op zak hebt kun je ook kiezen voor de verkorte deeltijdpabo. In dit artikel lees je daar meer over. 

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket