Deeltijdpabo: Sietske

Het ervaringsverhaal van Sietske Baaten

Sietske Baaten (45) volgt momenteel een driejarige deeltijdpabo aan de Marnix Academie. Aan haar keuze voor een overstap naar het onderwijs ging een proces van zelfreflectie vooraf. Ze daagde zichzelf uit na te denken over vragen als: Waar sta ik voor? Wat kan ik? Wat past bij mij?. Uiteindelijk is Sietske uitgekomen bij het onderwijs en neemt ze nu écht de stap om dit te realiseren.

Hoe zag de aanloop naar jouw overstap naar het onderwijs eruit?

Ik verlangde naar een nieuwe uitdaging en ben de zoektocht gestart vanuit mijn persoonlijke kernwaarden en competenties. Door het doen van competentie- en beroepentests kwam ik er nog beter achter waar mijn interesses en sterke punten liggen. Ik heb ook veel gehad aan gesprekken met mensen die dichtbij me staan. Toen hieruit naar voren kwam dat het onderwijs wel eens bij mij zou kunnen passen, ben ik in mijn netwerk gaan zoeken naar mensen die in het onderwijs werken en mij hier meer over konden vertellen. Ik heb toen nog getwijfeld tussen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Hoe heb je je oriëntatie vervolgens aangepakt?

Na met verschillende mensen te hebben gesproken, merkte ik dat mijn voorkeur toch wel écht lag bij het primair onderwijs. Ik ben toen een paar maanden lang twee dagen in de week via het Onderwijsambassadeurs-initiatief van Meintje Spijker mee gaan lopen op een basisschool om van binnenuit eens goed een kijkje te nemen. Voor mij was dit echt een hele nieuwe wereld en ik kreeg er veel energie van! De keuze voor de deeltijdpabo heb ik gemaakt door met verschillende mensen te sparren over mogelijke routes. Ik kwam in aanmerking voor een zij-instroomtraject, maar ik heb besloten om niet via dit traject over te stappen. Bij een zij-instroomtraject zou ik namelijk direct voor de klas staan zonder pedagogische en didactische vaardigheden. Voor mij voelde het prettiger om eerst deze vaardigheden op te doen en vervolgens voor de klas te gaan staan. Een keuze waar ik heel erg blij mee ben!

Hoe heeft het Onderwijsloket jou geholpen?

Tijdens mijn oriëntatie werd ik door iemand in mijn netwerk getipt over het Onderwijsloket. Ik heb toen telefonisch contact gehad met één van de adviseurs en flink rondgesnuffeld op de website. Daarnaast heb ik deelgenomen aan een webevent van het Onderwijsloket. Dat heeft me enorm aan het denken gezet over welke onderwijssector het beste bij mij past. De inspirerende verhalen van mensen die de overstap hebben gemaakt, zorgden ervoor dat ik een goed beeld kreeg van de verschillende sectoren en wat mijn mogelijkheden zouden zijn. Uiteindelijk heeft meekijken in de praktijk de doorslag gegeven, iets wat mij vanuit het Onderwijsloket ook werd aangeraden om te doen.

Hoe zijn jouw eerste weken gegaan?

Ik vond de eerste weken best spannend! Het was toch alweer 20 jaar geleden dat ik voor het laatst een hbo-studie deed en ik was erg op zoek naar de bevestiging dat deze overstap voor mij een goede keuze was. Ik moest bovendien wennen aan het nieuwe ritme en dit goed afstemmen met mijn gezinsleven. Gelukkig voel ik me erg gesterkt door mensen op mijn opleiding in een soortgelijke situatie als ik. Ik heb naast de stagedag en college-dag veel vrijheid om momenten voor zelfstudie in te plannen. Die flexibiliteit is heel prettig.

De gouden tip van Sietske

Laat je goed informeren over de verschillende routes en wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Daarnaast: ga ervaren! Probeer bijvoorbeeld een meeloopstage te regelen, waardoor je in de praktijk al eens een glimp kunt opvangen van hoe basale dingen in het vak precies gaan. Denk hierbij aan het verzorgen van een les, klassenmanagement en andere taken die bij het docentschap horen. Ook is het mooi om hierdoor al te ervaren hoe het is om een band met kinderen op te bouwen. Zo kun je uiteindelijk goed afgewogen keuzes maken.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket