Is er voor onderwijsondersteunend personeel een subsidie om leraar te worden?

In het kort

Voor onderwijsondersteunend personeel (zoals onderwijsassistenten en leraarondersteuners) is er de Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar voor personeel dat zich wil laten omscholen tot leraar.

Is er voor onderwijsondersteunend personeel een subsidie om leraar te worden?

Werk je als onderwijsassistent of in een andere onderwijsondersteunende functie in het basisonderwijs of op een middelbare school? Wil je graag een lerarenopleiding volgen om als leraar aan de slag te kunnen? Het schoolbestuur van de school waar je werkzaam bent, kan een subsidie voor jou aanvragen waaruit (een gedeelte van) jouw studie- en studieverlofkosten betaald kunnen worden. In dit artikel lees je alles over de inhoud, aanvraag en voorwaarden van de Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar.

Wie kan gebruik maken van de Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar? 

Ben je werkzaam als onderwijsondersteuner, zoals onderwijsassistent of leraarondersteuner op een school in het primair onderwijs of voortgezet onderwijs, en wil je een lerarenopleiding gaan volgen? Dan kun je in aanmerking komen voor de Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar. Deze bestaat zowel voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het is niet vastgelegd hoe groot de omvang van je aanstelling als onderwijsondersteunend personeelslid moet zijn.

Voorheen bestond deze subsidie alleen voor onderwijsassistenten in het primair onderwijs die de pabo gingen doen. De subsidie had toen de naam Subsidieregeling onderwijsassistent opleidingen tot leraar. Sinds 30 mei 2023 is deze subsidie uitgebreid, en geldt hij voor onderwijsassistenten en leraarondersteuners in het primair onderwijs én voor werknemers in alle OOP-functies binnen het voortgezet onderwijs die een bekostigde lerarenopleiding volgen.

Wat houdt de Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar in?

Je krijgt voor vier studiejaren subsidie waarmee de school jouw studiekosten en studieverlof mag betalen. De school krijgt hiervoor € 5.000,- per studiejaar, wat neerkomt op € 20.000,- voor vier studiejaren. Het schoolbestuur van de school waar jij een aanstelling hebt, vraagt de subsidie aan bij DUS-i en beheert het geld van deze subsidie. Je sluit een overeenkomst met de school waar je werkt met daarin afspraken over de subsidie en kosten die daarbuiten vallen.

Heb ik automatisch recht op deze subsidieregeling wanneer de school hem heeft aangevraagd?

Nee. Dat ligt aan de hoeveelheid aanvragen en wanneer deze aanvragen zijn ingediend. Er is namelijk per jaar een vast bedrag beschikbaar voor alle aanvragen in totaal. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Val je buiten de boot omdat het budget van jouw aanvraagperiode al is bereikt? Dan schuift je aanvraag automatisch door naar de volgende aanvraagperiode.

Let op! In het primair onderwijs kan deze subsidie per bevoegd gezag of samenwerkingsverband voor maximaal drie onderwijsondersteuners worden aangevraagd. In het voortgezet onderwijs geldt er geen maximum. Op de website van DUS-i lees je meer over de voorwaarden van deze regeling.

Wanneer kan de subsidie aangevraagd worden?

Voor het kalenderjaar 2024 loopt de aanvraagperiode voor deze regeling voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs van 1 januari 2024 tot en met 15 oktober 2024. De subsidie wordt niet met terugwerkende kracht uitbetaald.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket