Is er voor onderwijsassistenten een subsidie om leraar in het basisonderwijs te worden?

Is er voor onderwijsassistenten een subsidie om leraar in het basisonderwijs te worden?

Werk je als onderwijsassistent in het basisonderwijs en wil je graag de pabo volgen om als leerkracht aan de slag te kunnen? Het schoolbestuur van de school waar je werkzaam bent, kan een subsidie voor jou aanvragen waaruit (een gedeelte van) jouw studiekosten betaald kunnen worden. In dit artikel lees je alles over de inhoud, aanvraag en voorwaarden van de Subsidieregeling onderwijsassistent opleidingen tot leraar.  

Wie kan gebruik maken van de Subsidieregeling onderwijsassistent opleidingen tot leraar? 

Ben je werkzaam als klassenassistent, onderwijsassistent of leraarondersteuner bij een school in het primair onderwijs en wil je de pabo gaan volgen? Dan kun je in aanmerking komen voor de Subsidieregeling onderwijsassistent opleidingen tot leraar. Het is niet vastgelegd hoe groot de omvang van je aanstelling als onderwijsassistent of leraar moet zijn.

Wat houdt de Subsidieregeling onderwijsassistent opleidingen tot leraar in?

Je krijgt voor vier studiejaren subsidie waaruit jouw studiekosten worden betaald, en in sommige gevallen ook studieverlof. Je hebt recht op € 5.000,- per studiejaar, wat neerkomt op € 20.000,- voor vier studiejaren. Het schoolbestuur van de school waar jij een aanstelling hebt, vraagt de subsidie aan bij DUS-i en beheert het geld van deze subsidie. 

Heb ik automatisch recht op deze subsidieregeling wanneer de school hem heeft aangevraagd?

Nee. Dat ligt aan het aantal aanvragen dat binnen is gekomen en wanneer de aanvragen verstuurd zijn. Er is namelijk per jaar een vast bedrag beschikbaar voor alle aanvragen in totaal. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Val je buiten de boot omdat het budget van jouw aanvraagperiode al is bereikt? Dan schuift je aanvraag automatisch door naar de volgende aanvraagperiode. Op de website van DUS-i lees je meer over de voorwaarden van deze regeling.

Wanneer kan de subsidie aangevraagd worden?

De aanvraagperiode voor deze regeling loopt van 1 januari 2023 tot en met 15 oktober 2023 voor het kalenderjaar 2023. De subsidie wordt niet met terugwerkende kracht uitbetaald.

Samenvatting

Werk je als klassenassistent, onderwijsassistent of leraarondersteuner in het basisonderwijs en wil je graag de pabo volgen om als leerkracht aan de slag te kunnen? Het schoolbestuur van de school waar je werkzaam bent, kan via de Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar een subsidie van € 5.000,- per jaar voor jou aanvragen waaruit (een gedeelte van) jouw studiekosten betaald kunnen worden.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket