Hoeveel kost een lerarenopleiding?

Hoeveel kost een lerarenopleiding?

Wil je meer inzicht in wat een lerarenopleiding voor jou gaat kosten? Ben jij benieuwd naar de tarieven voor het collegegeld op hogescholen en universiteiten? Als je een lerarenopleiding volgt, moet je rekening houden met bepaalde kosten. De huidige tarieven en kosten voor een lerarenopleiding vind je in dit artikel.

Wat is het wettelijk collegegeld?

Het wettelijk collegegeld is het bedrag dat je betaalt voor je opleiding. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte hiervan. Veel eerstejaars studenten die in Nederland voor het eerst beginnen aan een bachelor- of associate degree-opleiding krijgen in het eerste studiejaar een halvering van het collegegeld. De precieze voorwaarden voor deze regel vind je op deze pagina van DUO.

Studiejaar 2021-2022

Voor het studiejaar 2021-2022 heeft de overheid een halvering van het collegegeld aangekondigd als maatregel vanwege corona. Dat betekent dat het wettelijke collegegeld is vastgesteld op € 1.084,- voor een voltijdstudie en € 542,- voor studenten die recht hebben op halvering. Voor studenten die instellingscollegegeld moeten betalen geldt dat zij € 1.084,- korting krijgen op het instellingscollegegeld dat zij moeten betalen aan de desbetreffende onderwijsinstelling. Op deze pagina lees je welk collegegeld er geldt voor studenten in het studiejaar 2021 – 2022.

Wat is het verschil tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld?

Er zit een verschil tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. De hoogte van het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks door de overheid bepaald. Het instellingscollegegeld mogen de hogescholen en universiteiten zelf bepalen en het bedrag ligt meestal hoger dan het wettelijk collegegeld.

Wanneer moet ik wettelijk collegegeld betalen en wanneer instellingscollegegeld?

Je betaalt het wettelijk collegegeld als je voldoet aan alle volgende eisen. In de andere gevallen moet je het instellingscollegegeld betalen. Wil je hier meer over lezen? Kijk dan op de website van DUO of de Rijksoverheid. Als je vragen hebt over welk collegegeld jij moet betalen dan kun je het beste contact opnemen met de hogeschool of universiteit waaraan je wilt studeren.

  • Je hebt de nationaliteit van een land uit de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn alle lidstaten van de Europese Unie, en daarnaast ook: Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein, Suriname en IJsland. Het kan ook zijn dat iemand in Nederland verblijft bij een familielid (met de Nederlandse nationaliteit), dan voldoet diegene ook aan deze eis. Ben je een Britse student in Nederland? Kijk dan hier hoe het zit met jouw collegegeld na de Brexit.
  • Je hebt je ingeschreven bij een bekostigde hogeschool of universiteit voor een opleiding. Het merendeel van de erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland is bekostigd. Bij een bekostigde opleiding betaalt (bekostigt) de overheid de onderwijsinstelling om opleidingen te verzorgen. Naast bekostigd onderwijs heb je ook particulier onderwijs. Dit type onderwijs wordt niet gefinancierd door de overheid.
  • Je hebt nog geen eerdere graad behaald op hetzelfde niveau als de opleiding waar je je voor inschrijft. In het geval van een bacheloropleiding kun je wel aan een tweede bacheloropleiding beginnen, mits je je eerste bachelorgraad nog niet behaald hebt. Behaal je vervolgens gedurende de tweede bacheloropleiding de bachelorgraad voor de eerste opleiding, dan kun je de tweede bacheloropleiding alsnog afronden tegen het wettelijk collegegeld. Op deze regel zijn twee uitzonderingen die hieronder verder worden toegelicht.

Welke uitzondering zijn er voor studenten aan een lerarenopleiding?

Er zijn twee uitzonderingen voor studenten aan een lerarenopleiding:

  1. Als je al een eerdere bacheloropleiding of masteropleiding hebt afgerond, maar nu (voor het eerst) een onderwijs- of zorgopleiding gaat volgen, betaal je nog het wettelijke collegegeld in plaats van het instellingscollegegeld.
  2. Alle eerstejaarsstudenten die in Nederland beginnen aan een bachelor- of associate degree-opleiding krijgen in het eerste studiejaar een halvering van het collegegeld, maar als je een lerarenopleiding (bachelor of master) gaat volgen, dan krijg je nog een extra jaar halvering van het collegegeld. Let op: Deze regel geldt niet voor studenten die al eerder aan een instelling voor hoger onderwijs hebben gestudeerd, tenzij deze inschrijving voor 1 september 1991 is geweest.

Je kunt op de website van DUO een infographic vinden over wanneer je wel en niet in aanmerking komt voor een halvering in collegegeld.

Kan ik betalen in termijnen?

Je kunt je collegegeld in één keer laten afschrijven of in tien termijnen laten. Het betalen van dit collegegeld wordt geregeld via de website van Studielink.

Welke andere kosten maak ik nog tijdens mijn opleiding?

Naast je collegegeld moet je tijdens een lerarenopleiding natuurlijk ook andere zaken betalen. Zo moet je per semester verschillende boeken aanschaffen. De hoeveelheid boeken die je moet aanschaffen is afhankelijk van welke opleiding je doet en in welk jaar je zit. De benodigde boeken staan vaak op een boekenlijst van de universiteit of hogeschool.

Verder moet je ook nog denken aan bijvoorbeeld reiskosten en elektrische apparaten zoals een laptop. In sommige gevallen kun je een reisproduct aanvragen bij DUO.

Samenvatting

Als je een lerarenopleiding wilt volgen, moet je daarvoor collegegeld betalen. Er zit een verschil tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. De hoogte van het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks door de overheid bepaald. Het instellingscollegegeld mogen de hogescholen universiteiten zelf bepalen en het bedrag ligt meestal hoger dan het wettelijk collegegeld. Normaliter moet je instellingsgeld betalen als je een lerarenopleiding doet en al een diploma hebt op hetzelfde niveau als de lerarenopleiding waar je je voor inschrijft. Op deze regel geldt een uitzondering voor studenten aan een lerarenopleiding: als je al een eerdere bacheloropleiding of masteropleiding hebt afgerond, maar nu (voor het eerst) een lerarenopleiding gaat volgen, betaal je het wettelijke collegegeld in plaats van het instellingscollegegeld. Bovendien hebben studenten die in Nederland beginnen aan een lerarenopleiding (bachelor of master), in sommige gevallen zowel in het eerste als in het tweede jaar studiejaar recht op een halvering van het collegegeld. Naast het collegegeld moet je ook rekening houden met andere studiekosten, zoals de aanschaf van boeken en reiskosten.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket