Hoe haal ik mijn eerstegraads bevoegdheid?

Hoe haal ik mijn eerstegraads bevoegdheid?

Droom jij ervan les te geven in een bepaald schoolvak? Werk je graag met jongeren en wil je graag op een middelbare school werken? Met een eerstegraads bevoegdheid mag je lesgeven in alle leerjaren van het mbo en het voortgezet onderwijs. In dit artikel lees je hoe je een eerstegraads lesbevoegdheid kunt halen.

Met welke bevoegdheden mag ik lesgeven op een middelbare school?

Als je wilt lesgeven op een middelbare school, dan moet je een bevoegdheid hebben voor het voortgezet onderwijs. Er zijn twee bevoegdheden:

  • Een tweedegraads bevoegdheid: hiermee kun je lesgeven op het vmbo en in de onderbouw van de havo en het vwo (klas 1, 2, 3). Daarnaast mag je lesgeven op het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en het beroepsonderwijs (mbo), waar ook volwasseneneducatie onder valt. Je mag zelfs lesgeven in het primair onderwijs, als je tenminste een schoolvak geeft dat overeenkomt met een vak dat daar wordt gegeven.
  • Een eerstegraads bevoegdheid: hiermee mag je ook lesgeven in de bovenbouw van havo/vwo, naast de onderwijssectoren waarin je met een tweedegraads bevoegdheid les mag geven.

Weten hoe je leraar kunt worden op een middelbare school? Bekijk dan dit artikel.

Hoe word ik eerstegraads bevoegd docent?

Als je ook les wilt geven in de bovenbouw van de havo of het vwo, heb je een eerstegraads lesbevoegdheid nodig. Deze kun je halen via een masteropleiding of zij-instroomtraject aan een hogeschool of universiteit. Hieronder zie je welke vooropleidingseisen deze verschillende opleidingen hanteren:

Opleiding Niveau Duur* Toelatingseisen
educatieve hbo-master hbo          max. 3 jaar tweedegraads lesbevoegdheid
2-jarige educatieve wo-master wo 2 jaar afgeronde wo-bachelor die verwant is aan een schoolvak
1-jarige educatieve wo-master wo 1 jaar wo-masterdiploma en 120 behaalde studiepunten (ECTS) aan vakken die verwant zijn aan het schoolvak, behaald in je wo-bachelor of wo-master
zij-instroomtraject wo max. 2 jaar wo-masterdiploma**

*Je opleidingstraject kan langer of korter duren afhankelijk van eventuele vrijstellingen of als je een opleiding volgt in deeltijd.

** In sommige gevallen accepteren universiteiten ook hbo- of wo-bachelordiploma’s, aangevuld met relevante opleidingen en/of werkervaring die gelijkwaardig is aan wo-masterniveau.

Lerarenopleidingen kunst en lichamelijke opvoeding

De lerarenopleidingen voor kunstvakken en lichamelijke opvoeding zijn zogenoemde ‘ongegradeerde’ opleidingen. Als je een lerarenopleiding voor deze vakken volgt, ben je daarna bevoegd om in het basisonderwijs, in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs, en in het mbo les te geven.

Samenvatting

Als je in de bovenbouw van havo/vwo wilt lesgeven, dan heb je een eerstegraads bevoegdheid nodig. Deze eerstegraads bevoegdheid kun je halen door een masteropleiding aan een universiteit of hogeschool te volgen, of een zij-instroomtraject.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket