Hoe haal ik mijn eerstegraads bevoegdheid?

Een eerstegraads bevoegdheid halen

Heb jij een passie voor een bepaald schoolvak? Werk je graag met jongeren en kijk je ernaar uit om op een middelbare school te werken? Als je wilt lesgeven op een middelbare school, dan moet je een bevoegdheid hebben voor het voortgezet onderwijs. Er zijn twee bevoegdheden:

  • Een tweedegraads bevoegdheid: hiermee kun je lesgeven op het vmbo en in de onderbouw van de havo en het vwo (klas 1, 2, 3). Daarnaast mag je lesgeven op het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs, het beroepsonderwijs (mbo), waar ook volwasseneneducatie onder valt, en zelfs in het primair onderwijs, mits je een schoolvak geeft dat overeenkomt met een vak dat daar wordt gegeven.
  • Een eerstegraads bevoegdheid: hiermee mag je ook lesgeven in de bovenbouw van havo/vwo, naast de onderwijssectoren waar je met een tweedegraads bevoegdheid les mag geven.

Ik wil een eerstegraads bevoegdheid halen

Als je ook les wilt geven in de bovenbouw van de havo of het vwo, heb je een eerstegraads lesbevoegdheid nodig. Die kun je op meerdere manieren halen:

Opleiding Niveau Duur* Minimale vooropleidingseisen
educatieve hbo-master hbo          max. 3 jaar tweedegraads lesbevoegdheid
2-jarige educatieve wo-master wo 2 jaar afgeronde wo-bachelor die verwant is aan een schoolvak
1-jarige educatieve wo-master wo 1 jaar wo-masterdiploma en 120 behaalde studiepunten (ECTS) aan vakken die verwant zijn aan het schoolvak, behaald in je wo-bachelor of wo-master
zij-instroomtraject wo max. 2 jaar wo-masterdiploma**

*Je opleidingstraject kan langer of korter duren afhankelijk van eventuele vrijstellingen of als je een opleiding volgt in deeltijd.

** In sommige gevallen accepteren universiteiten ook hbo- of wo-bachelordiploma’s, aangevuld met relevante opleidings- en/of werkervaring die gelijkwaardig is aan wo-masterniveau.

 

Lerarenopleidingen kunst en lichamelijke opvoeding

De lerarenopleidingen voor kunstvakken en lichamelijke opvoeding zijn zogenoemde ‘ongegradeerde’ opleidingen. Als je een lerarenopleiding voor deze twee vakken volgt, ben je daarna bevoegd om in het basisonderwijs, in de onderbouw en in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs les te geven, maar ook in het mbo.

Samenvatting

Als je les wilt geven op een middelbare school dan heb een tweedegraads bevoegdheid of een eerstegraads bevoegdheid nodig. Als je in de bovenbouw van havo/vwo wilt lesgeven, dan moet je een eerstegraads bevoegdheid hebben.

De reguliere route voor een eerstegraads bevoegdheid is een educatieve master op de universiteit, maar ook hier zijn er manieren om deze bevoegdheid te halen, ook op hogescholen en via een zij-instroomtraject.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket