Hoe haal ik een eerstegraads bevoegdheid?

Hoe haal ik een eerstegraads bevoegdheid?

Werk jij graag met jongeren en heb je een passie voor een bepaald schoolvak? Met een eerstegraads bevoegdheid mag je lesgeven in alle leerjaren en niveaus van het voortgezet onderwijs en mbo en in sommige gevallen in het primair onderwijs. In dit artikel lees je hoe je een eerstegraads lesbevoegdheid kunt halen.

Waar mag ik lesgeven met een eerstegraads bevoegdheid?

Met een eerstegraads bevoegdheid mag je in de volgende sectoren, leerjaren en niveaus lesgeven:

  • Voortgezet onderwijs (vo): op alle niveaus en in alle leerjaren van het vmbo en havo/vwo (klas 1 t/m 6). Daarnaast mag je lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.
  • Middelbaar beroepsonderwijs (mbo): op alle niveaus binnen het mbo en het volwassenenonderwijs (vavo).
  • Primair onderwijs (po): als je een schoolvak geeft dat overeenkomt met een vak dat in het po gegeven wordt.

Welke routes zijn er om mijn eerstegraads bevoegdheid te halen?

Je kunt een eerstegraads bevoegdheid halen via een masteropleiding of zij-instroomtraject aan een hogeschool of universiteit.

Hieronder zie je welke vooropleidingseisen de lerarenopleidingen voor een eerstegraads bevoegdheid hanteren:

Opleiding Niveau Duur* Toelatingseisen
educatieve hbo-master hbo          max. 3 jaar tweedegraads lesbevoegdheid
2-jarige educatieve wo-master wo 2 jaar afgeronde wo-bachelor die verwant is aan een schoolvak
1-jarige educatieve wo-master wo 1 jaar wo-masterdiploma en 120 behaalde studiepunten (ECTS) aan vakken die verwant zijn aan het schoolvak, behaald in je wo-bachelor of wo-master
zij-instroomtraject wo max. 2 jaar wo-masterdiploma en 120 behaalde studiepunten (ECTS) aan vakken die verwant zijn aan het schoolvak, behaald in je wo-bachelor of wo-master**

* Je opleidingstraject kan langer of korter duren afhankelijk van eventuele vrijstellingen of als je een opleiding volgt in deeltijd.

** In sommige gevallen accepteren universiteiten ook hbo- of wo-bachelordiploma’s, aangevuld met relevante opleidingen en/of werkervaring die gelijkwaardig is aan wo-masterniveau.

Op sommige hogescholen kun je zij-instromen voor een eerstegraads bevoegdheid, als je een tweedegraads bevoegdheid voor hetzelfde vak op zak hebt. Je kunt bij de hogeschool navragen of dit een mogelijkheid is.

Samenvatting

Met een eerstegraads bevoegdheid kun je lesgeven in alle leerjaren en op alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo). Daarnaast mag je lesgeven in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en volwassenonderwijs, en in sommige gevallen ook in het primair onderwijs. Een eerstegraads bevoegdheid kun je halen door een masteropleiding aan een universiteit of hogeschool te volgen, of via een zij-instroomtraject.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket