Hoe word ik docent in het mbo?

Docent worden in het mbo

Het mbo leidt studenten op tot vakmensen. Dat vakmanschap wordt overgedragen door ruim 36.000 docenten en instructeurs met een schat aan ervaring en vakkennis. De docenten en instructeurs vormen samen het onderwijsteam op een mbo-school. Denk jij erover om op een beroepsopleiding onderwijs te verzorgen? Voor een beroepsgericht vak of voor een schoolvak zoals Nederlands, Engels of rekenen? Wil je jouw expertise delen met de volgende generatie? In dit artikel lichten we de twee routes toe die er zijn om docent te worden in het mbo.

Route 1: Een tweedegraads of eerstegraads lesbevoegdheid

Als docent moet je voldoen aan een aantal bekwaamheidseisen: je moet kunnen aantonen dat je vakinhoudelijk, pedagogisch en didactisch bekwaam bent. Dat kun je doen met een tweedegraads lesbevoegdheid of een eerstegraads lesbevoegdheid. Deze kun je halen op een lerarenopleiding: via een voltijdopleiding, een deeltijdopleiding of een zij-instroomtraject. Tijdens je lerarenopleiding specialiseer je je in een schoolvak, zoals Nederlands of Engels of een beroepsprofiel zoals Zorg & Welzijn. Je werkt aan de vakinhoud en de ontwikkeling van je pedagogische en didactische competenties.

  • Klik hier als je meer wilt weten over het verschil tussen bekwaam, bevoegd en benoembaar.
  • Klik hier als je meer wilt weten over de verschillende bevoegdheden.
  • Klik hier als je wilt weten hoe je een tweedegraads lesbevoegdheid kunt halen.
  • Klik hier als je wilt weten hoe je een eerstegraads lesbevoegdheid halen.

Niet alle docenten binnen het mbo zijn echter tweede- of eerstegraads bevoegd. Voor een deel van de beroepsgerichte vakken in het mbo bestaat gewoonweg geen reguliere lerarenopleiding. Veel mbo-docenten hebben daarom vanuit hun dagelijkse beroepspraktijk een overstap gemaakt naar het onderwijs, bijvoorbeeld via het PDG-traject in combinatie met een geschiktheidsverklaring van een mbo-school.

Route 2: Een PDG-traject in combinatie met een geschiktheidsverklaring

Het PDG-traject is een zij-instroomroute waarbij je tegelijkertijd werkt en leert. PDG staat voor Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift omdat je tijdens dit traject alleen werkt aan je pedagogische en didactische competenties. Voordat je met een PDG-traject kunt starten moet de mbo-school waar je een aanstelling hebt je namelijk al vakinhoudelijk bekwaam achten voor het vak dat je wilt geven en verder beoordelen of je direct zelfstandig les kunt geven in jouw vak, of je binnen twee jaar je getuigschrift kunt halen en welke scholing en begeleiding je gedurende die periode nodig hebt. Daarvoor kijken ze in ieder geval naar je diploma’s: je moet in het bezit zijn van een hbo- of wo-diploma, of aantoonbaar hbo-werk- en denkniveau hebben en ten minste drie jaar relevante werkervaring in jouw vakgebied hebben.

Is deze beoordeling positief, dan krijg je van het schoolbestuur een geschiktheidsverklaring. Tijdens je PDG-traject ben je tijdelijk benoembaar en ga je al aan de slag als docent in het mbo. Aan het eind van het PDG-traject ontvang je je getuigschrift. Daarmee heb je een bewijs in handen dat jij naast vakinhoudelijk ook pedagogisch-didactisch bekwaam bent om het beroep van mbo-docent uit te oefenen.

Klik hier als je meer wilt weten over het PDG-traject

Samenvatting

Als docent moet je voldoen aan een aantal bekwaamheidseisen: je moet vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam zijn om benoembaar te zijn als docent. Als je docent in het mbo wil worden, zijn er twee routes om die bekwaamheid aan te tonen. De eerste route is het halen van een tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid. Dat doe je aan een hogeschool of universiteit. Je specialiseert je dan in een schoolvak of profiel en werkt tijdens je opleiding aan je vakinhoudelijke, pedagogische en didactische competenties. De tweede route is een PDG-traject: een zij-instroomtraject waarbij je tegelijkertijd werkt en leert. Tijdens dit traject werk je aan je pedagogische en didactische competenties. In combinatie met een geschiktheidsverklaring van een mbo-school – waarmee het bestuur van die mbo-school aangeeft dat jij vakinhoudelijk al bekwaam bent – heb je met je PDG een bewijs in handen dat jij naast vakinhoudelijk ook pedagogisch-didactisch bekwaam bent om het beroep van mbo-docent uit te oefenen.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket