Hoe word ik docent in het mbo?

In het kort

Als je docent in het mbo wilt worden moet je een lerarenopleiding tot tweedegraads of eerstegraads docent afronden, of een PDG-traject doorlopen.

Hoe word ik docent in het mbo?

Wil jij graag je vakkennis delen met de volgende generatie beroepsprofessionals? Misschien is een baan als docent in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dan iets voor jou. In het mbo worden studenten opgeleid voor een praktisch beroep. Je kunt er lesgeven in een beroepsgericht vak of in een schoolvak zoals Nederlands, Engels of rekenen. In dit artikel leggen we je uit welke twee routes je kunt volgen om docent te worden in het mbo.

Lesgeven in het mbo

Als je les wilt geven in het mbo moet je voldoen aan een aantal bekwaamheidseisen: je moet kunnen aantonen dat je vakinhoudelijk, pedagogisch en didactisch bekwaam bent. Dat kun je doen met een tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid, of via een PDG-traject in combinatie met een geschiktheidsverklaring.

Route 1: Een tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid

Een tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid kun je halen via een lerarenopleiding. Deze bestaat in voltijd- en deeltijdvariant of als deel van een zij-instroomtraject. Tijdens een lerarenopleiding specialiseer je je in een schoolvak, zoals Nederlands of Engels of een beroepsprofiel zoals Zorg & Welzijn. Je werkt aan je vakinhoudelijke kennis en je pedagogische en didactische competenties.

Als je je tweede- of eerstegraads bevoegdheid hebt gehaald, mag je lesgeven in het mbo. Je geeft dan het schoolvak of beroepsprofiel waar je je bevoegdheid voor gehaald hebt.

  • Lees hier hoe je een tweedegraads lesbevoegdheid kunt halen.

  • Lees hier hoe je een eerstegraads lesbevoegdheid kunt halen.

Route 2: Een PDG-traject in combinatie met een geschiktheidsverklaring

Voor een deel van de beroepsgerichte vakken in het mbo bestaat geen reguliere lerarenopleiding. Veel mbo-docenten hebben daarom vanuit hun dagelijkse beroepspraktijk een overstap gemaakt naar het onderwijs. Dit kan via het PDG-traject in combinatie met een geschiktheidsverklaring van een mbo-school.

 

 

Sascha Haans werd via een PDG-traject docent sportmassage op een mbo-school. Lees hier haar verhaal!

Het PDG-traject is een zij-instroomroute waarbij je tegelijkertijd werkt en leert. Je staat voor de klas en volgt ondertussen een opleiding zodat je je Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) kunt halen. Tijdens dit traject werk je alleen aan je pedagogische en didactische competenties.

Het bestuur van de mbo-school waar je gaat werken tijdens het PDG-traject, beslist of je vakinhoudelijk voldoende bekwaam bent en of je dus genoeg vakkennis hebt om les te geven in het vakgebied waarvoor je solliciteert. Daarnaast beoordeelt het bestuur of je vanaf het begin van dit traject zelfstandig les kunt geven in jouw vak, of je binnen twee jaar je getuigschrift kunt halen en welke scholing en begeleiding je gedurende die periode nodig hebt. Om hier beslissingen over te nemen, kijkt het bestuur in ieder geval naar je diploma’s: je moet in het bezit zijn van een hbo- of wo-diploma (of aantoonbaar hbo-werk- en denkniveau hebben) en ten minste drie jaar relevante werkervaring in jouw vakgebied hebben. Is deze beoordeling positief? Dan krijg je van het schoolbestuur een geschiktheidsverklaring.

Het PDG-traject duurt gemiddeld 10 - 18 maanden (en maximaal 2 jaar). Gedurende deze periode ben je tijdelijk benoembaar en ga je al aan de slag als docent in het mbo. Aan het eind van het PDG-traject ontvang je je getuigschrift. Daarmee heb je een bewijs in handen dat jij naast vakinhoudelijk ook pedagogisch-didactisch bekwaam bent om het beroep van mbo-docent uit te oefenen.

Hier lees je meer over het PDG-traject.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket