In welke vakken kan ik lesgeven op de middelbare school?

Schoolvakken op de middelbare school

In welke vakken kun je op een middelbare school lesgeven? Dat hangt af van het niveau en soms ook van de school. Hieronder vind je een zo volledig mogelijk overzicht van de schoolvakken op de middelbare school. Het overzicht is niet compleet: sommige scholen bieden niet alle vakken aan en er zijn ook scholen die andere namen gebruiken voor dezelfde of soortgelijke vakken.

Welke schoolvakken zijn er op de havo en het vwo?

In welke vakken kun je lesgeven op de havo en het vwo? Het overzicht vind je in onderstaande tabel. 

In de onderbouw volgen alle leerlingen grotendeels dezelfde vakken, maar in de bovenbouw kiezen havo- en vwo-leerlingen een van de volgende vier profielen met elk hun eigen vakkenpakket.

 • Cultuur en maatschappij
 • Economie en maatschappij
 • Natuur en gezondheid
 • Natuur en techniek

Welke schoolvakken zijn er op het vmbo?

Op het vmbo worden vakken gegeven in tien profielen. Een profiel bestaat uit avo-vakken (algemeen vormend onderwijs) aangevuld met een beroepsgericht programma. De avo-vakken zijn Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, kunst en rekenen. Het beroepsgerichte programma bestaat uit een profielvak en beroepsgerichte keuzevakken. Dit zijn de tien vmbo-profielen:

 • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 • Dienstverlening en Producten (D&P)
 • Economie en Ondernemen (E&O)
 • Groen
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
 • Maritiem en Techniek (MaT)
 • Media, Vormgeving en ICT (MVI)
 • Mobiliteit en Transport (M&T)
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 • Zorg en Welzijn (Z&W)

Bekijk de website http://www.platformsvmbo.nl voor alle keuzevakken per profiel. Deze keuzevakken kunnen zowel binnen als buiten het profiel worden gekozen om de leerling de mogelijkheid te geven tot verdieping of juist verbreding van het programma.

Welke schoolvakken zijn er op het praktijkonderwijs?

In het praktijkonderwijs volgen leerlingen een eigen pakket aan theorie- en praktijkvakken. Dit pakket kan per leerling en per school verschillen. Op het praktijkonderwijs kun je lesgeven in vakken als Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde/informatiekunde, ik en de maatschappij, techniek, dienstverlening en zorg, horeca en voeding, logistiek en verkoop, groen- en dierverzorging, culturele kunstzinnige vormgeving, en lichamelijke opvoeding.

Zie voor meer informatie over de inrichting van het praktijkonderwijs http://www.praktijkonderwijs.nl

Samenvatting

Op iedere middelbare school is het vakkenpakket voor leerlingen net weer anders, omdat niet iedere school dezelfde vakken aanbiedt of omdat de schoolvakken een andere naam hebben. Ook het niveau heeft invloed op de vakken die worden aangeboden.

In dit artikel zijn de dertig schoolvakken opgesomd die meestal in het havo-/vwo-vakkenpakket zitten. In de bovenbouw maken havo/vwo-leerlingen een keuze voor een van de vier profielen met elk hun eigen vakkenpakket. Op het vmbo kiezen leerlingen een beroepsprofiel, met daarin een aantal verplichte vakken, een profielvak en beroepsgerichte keuzevakken. Leerlingen in het praktijkonderwijs hebben een eigen pakket aan theorie- en praktijkvakken.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket