In welke vakken kan ik lesgeven op de middelbare school?

In het kort

Op iedere middelbare school is het vakkenpakket net iets anders. Kijk hieronder in de tabel voor een overzicht van de meest gangbare vakken.

In welke vakken kan ik lesgeven op de middelbare school?

In welke vakken kun je op een middelbare school lesgeven? Dat hangt af van het onderwijsniveau en van het aangepaste aanbod van de school. Hieronder vind je een zo volledig mogelijk overzicht van de schoolvakken op de middelbare school. Het overzicht is niet compleet: sommige scholen bieden niet alle vakken aan en er zijn ook scholen die andere namen gebruiken voor dezelfde of soortgelijke vakken.

Welke schoolvakken zijn er op de havo en het vwo?

In welke vakken je les kunt geven op de havo en het vwo vind je in de onderstaande tabel.

Talen Maatschappij Exact Kunstzinnige vakken en lichamelijk onderwijs
Nederlands Aardrijkskunde Natuurkunde Beeldende vorming
Engels Geschiedenis Scheikunde Muziek
Duits Maatschappijleer Wiskunde Kunst algemeen (KUA)
Frans Levensbeschouwing Biologie Lichamelijke opvoeding
Spaans Filosofie ICT Culturele kunstzinnige vorming (CKV)
Chinees Algemene economie Informatica  
Klassieke talen Bedrijfseconomie Techniek  
  Verzorging ANW  
  Omgangskunde    

In de onderbouw volgen alle leerlingen grotendeels dezelfde vakken, maar in de bovenbouw kiezen havo- en vwo-leerlingen een van de volgende vier profielen met elk hun eigen vakkenpakket.

 • Cultuur en maatschappij (C&M)
 • Economie en maatschappij (E&M)
 • Natuur en gezondheid (N&G)
 • Natuur en techniek (N&T)

Bekijk de volgende hyperlinks voor meer informatie over verplichte vakken in de onderbouw en bovenbouw van de havo en onderbouw en bovenbouw van het vwo.

Welke schoolvakken zijn er op het vmbo?

Op het vmbo worden vakken gegeven in tien profielen. Een profiel bestaat uit avo-vakken (algemeen vormend onderwijs) aangevuld met een beroepsgericht programma. De avo-vakken zijn Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, kunst en rekenen. Het beroepsgerichte programma bestaat uit een profielvak en beroepsgerichte keuzevakken. Dit zijn de tien vmbo-profielen:

 • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 • Dienstverlening en Producten (D&P)
 • Economie en Ondernemen (E&O)
 • Groen
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
 • Maritiem en Techniek (MaT)
 • Media, Vormgeving en ICT (MVI)
 • Mobiliteit en Transport (M&T)
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 • Zorg en Welzijn (Z&W)

Bekijk de website www.platformsvmbo.nl voor alle keuzevakken per profiel. Deze keuzevakken kunnen zowel binnen als buiten het profiel worden gekozen om leerlingen de mogelijkheid te geven tot verdieping of juist verbreding van het programma.

Wil jij meer weten over hoe je leraar kunt worden in het vmbo? Bekijk dat dit artikel.

Welke schoolvakken zijn er op het praktijkonderwijs?

In het praktijkonderwijs volgen leerlingen een eigen pakket aan theorie- en praktijkvakken. Dit pakket kan per leerling en per school verschillen. Op het praktijkonderwijs kun je lesgeven in vakken als Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde en informatiekunde, ik & de maatschappij, techniek, dienstverlening en zorg, horeca & voeding, logistiek & verkoop, groen- & dierverzorging, culturele kunstzinnige vormgeving en lichamelijke opvoeding.

Zie voor meer informatie over de inrichting van het praktijkonderwijs www.praktijkonderwijs.nl

Wil je meer weten over hoe je leraar in het praktijkonderwijs wordt? Lees er meer over in dit artikel.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket