Welke universiteiten bieden lerarenopleidingen aan?

Universitaire lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs

Hieronder vind je een overzicht van de universiteiten in Nederland die een lerarenopleiding aanbieden om een eerstegraads bevoegdheid te kunnen halen. Hiermee kun je lesgeven op alle niveaus en in alle klassen van de middelbare school en op het mbo.

Overzicht van universitaire lerarenopleidingen

Radboud Universiteit

Radboud Docenten Academie
Locatie: Nijmegen
Telefoon: 024-3615 572
www.ru.nl/docentenacademie

Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads 
Programmamanager initieel onderwijs: j.rohof@docentenacademie.ru.nl

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Telefoon: 050-363 2000 
www.rug.nl

Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads
Chris Diederiks, secretaris Examencommissie Lerarenopleiding: h.c.diederiks@rug.nl

Technische Universiteit Eindhoven (TUE)

Telefoon: 040-247 3095
www.tue.nl/esoe

Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads: esoe.coordinator@tue.nl

Technische Universiteit Delft (TUD)

Telefoon: +31 (0)15 278 9171
www.tulo.tudelft.nl
Locatie: Delft

Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads
Suzanne Karssen-Minekus, programma coördinator Science education & communication: info-sec@tudelft.nl

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Instituut voor de lerarenopleiding (ILO)
Telefoon: 020-525 1288
Locatie: Amsterdam
www.ilo.uva.nl

Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads:
Studieadviseurs UvA, Interfacultaire Lerarenopleidingen: studieadviseurs-pow-fmg@uva.nl

Universiteit Leiden

ICLON Lerarenopleiding
Telefoon: 071-527 4015
www.iclon.nl/lerarenopleiding

Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads: studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl
Plusprogramma van Lerarenopleiding (master) en Education specialisation (voor bètaschoolvakken): World Teachers Programme

Universiteit Utrecht (UU)

Telefoon: 030-253 3400
www.uu.nl

Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads
Studieadviseurs lerarenopleidingen: studieadviseur.gst@uu.nl
Internationale honours track U-TEAch: Utrecht Teacher Education Academy

Universiteit Twente (UT)

Telefoon: 053-489 5489
www.utwente.nl
Locatie: Enschede

Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads
Studieadviseur: g.c.tenbruggencate@utwente.nl

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Telefoon: 020-598 9222
www.onderwijscentrum.vu.nl
Locatie: Amsterdam

Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads
Janneke Riksen, coördinator assessment: j.k.w.riksen@vu.nl
Telefoon: 020-59874 87

Zij-instroom ulo:
Coördinator marketing en communicatie: s.a.ligthart@vu.nl

Wageningen Universiteit

www.wur.nl

Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads
Piety Runhaar, coördinator minor education: piety.runhaar@wur.nl

Maastricht University

Telefoon: +31 43 388 2222
www.maastrichtuniversity.nl 

Tilburg University

Telefoon: 013 - 466 9111
www.tilburguniversity.edu
Locaties: Utrecht, Den Bosch en Tilburg

Ontbreken er gegevens of zijn er gegevens veranderd? Laat het ons weten. Mail naar: jens@onderwijsloket.com 

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket