Kan ik met mijn buitenlandse bevoegdheid lesgeven in Nederland?

Kan ik met een buitenlandse bevoegdheid lesgeven in Nederland?

Heb je in het buitenland gewoond, een onderwijsbevoegdheid gehaald en misschien zelfs al lesgegeven in het buitenland? Dat betekent niet automatisch dat je ook les kunt geven in Nederland. Je moet je buitenlandse bevoegdheid eerst laten erkennen door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). In dit artikel vind je een aantal veelgestelde vragen over deze erkenning van je buitenlandse bevoegdheid. Meer informatie over de procedure vind je op de website van DUO

Wie erkent mijn buitenlandse bevoegdheid?

Je laat onderwijsbevoegdheden die in het buitenland zijn behaald erkennen door DUO. DUO is de enige instantie die je buitenlandse onderwijsbevoegdheid kan erkennen. Als het nodig is, maakt DUO daarbij gebruik van de diensten van Nuffic. Nuffic waardeert een buitenlands diploma door het te vergelijken met een Nederlands diploma. Met alleen een diplomawaardering mag je niet voor de klas staan.

Wanneer moet ik erkenning aanvragen bij DUO?

Als je leraar wilt worden op een school in Nederland, moet je je bevoegdheid laten erkennen. Dat geldt voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs. Voor werken als docent in het hoger beroepsonderwijs of aan de universiteit is geen onderwijsbevoegdheid vereist. DUO erkent ook de instructeurswerkzaamheden voor het mbo.

Welke aanvullende voorwaarden zijn er als ik wil werken als docent in Nederland?

De belangrijkste aanvullende voorwaarde is de taaleis. Heb je je diploma niet behaald in een EU/EER-land of Zwitserland? En wil je werken in het primair onderwijs in Nederland? Dan moet je ook aantonen dat je de taal waarin je wilt lesgeven voldoende beheerst. Voor Nederlands, Papiaments en Engels geldt dat je in dat geval moet kunnen aantonen dat je die talen op ERK-niveau B2 beheerst.

Hoe vraag ik erkenning van mijn buitenlandse bevoegdheid aan?

Je kunt via deze pagina van DUO je diplomaerkenning aanvragen. Je vindt daar een aanvraagformulier. Erkenning van een onderwijsbevoegdheid is gratis.

Heb je vragen?

Heb je vragen of wil je meer weten? Kijk dan op deze webpagina van DUO. Je vindt daar ook een telefoonnummer en een e-mailadres van DUO-helpdeskmedewerkers. Ze zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur. Je kunt de medewerkers ook via e-mail bereiken: diplomadiensten@duo.nl.

Samenvatting

Als je in het buitenland je lesbevoegdheid hebt gehaald, betekent dat niet automatisch dat je in Nederland als docent aan de slag mag: je moet je buitenlandse bevoegdheid eerst laten erkennen. Verder moet je – als je wilt werken als leraar binnen het primair onderwijs – kunnen aantonen dat je de taal waarin je wilt lesgeven voldoende beheerst (op ERK-niveau B2).

De erkenning van je bevoegdheid ligt in handen van DUO. Je kunt je aanvraag online indienen op de website van DUO. Er zijn geen kosten aan deze procedure verbonden

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket