Kan ik met mijn buitenlandse bevoegdheid lesgeven in Nederland?

In het kort

Je kunt in sommige gevallen met een buitenlandse lesbevoegdheid lesgeven in Nederland. Deze moet eerst erkend worden voor DUO en ook moet je vaak aan bepaalde taaleisen voldoen.

Kan ik met een buitenlandse bevoegdheid lesgeven in Nederland?

Heb je in het buitenland gewoond, een onderwijsbevoegdheid gehaald en misschien zelfs al lesgegeven in het buitenland? Dat betekent niet automatisch dat je ook les kunt geven in Nederland. Je moet je buitenlandse bevoegdheid eerst laten erkennen door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). In dit artikel vind je een aantal veelgestelde vragen over deze erkenning van je buitenlandse bevoegdheid. Meer informatie over de procedure vind je op de website van DUO

Wie erkent mijn buitenlandse bevoegdheid?

Je laat onderwijsbevoegdheden die in het buitenland zijn behaald erkennen door DUO. DUO is de enige instantie die je buitenlandse onderwijsbevoegdheid kan erkennen. Als het nodig is, maakt DUO daarbij gebruik van de diensten van Nuffic of de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Deze instanties waarderen een buitenlands diploma door het te vergelijken met een Nederlands diploma. Nuffic waardeert diploma’s van het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs en de SBB waardeert diploma’s van het mbo. Met alleen een diplomawaardering mag je niet voor de klas staan.

Wanneer moet ik erkenning aanvragen bij DUO?

Als je leraar wilt worden op een school in Nederland, moet je je bevoegdheid laten erkennen. Dat geldt voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs. DUO erkent ook de instructeurswerkzaamheden voor het mbo.

Welke aanvullende voorwaarden zijn er als ik wil werken als docent in Nederland?

De belangrijkste aanvullende voorwaarde is de taaleis. Heb je je diploma niet behaald in een EU/EER-land of Zwitserland? En wil je werken in het primair onderwijs in Nederland? Dan moet je ook aantonen dat je de taal waarin je wilt lesgeven voldoende beheerst. Je moet kunnen aantonen dat je die taal op ERK-niveau B2 beheerst.

Hoe vraag ik erkenning van mijn buitenlandse bevoegdheid aan?

Je kunt via deze pagina van DUO je diplomaerkenning aanvragen. Je vindt daar een aanvraagformulier. Erkenning van een onderwijsbevoegdheid is gratis.

Wanneer hoef ik geen erkenning van mijn buitenlandse bevoegdheid aan te vragen bij DUO?

Er zijn een paar situaties waarin er geen erkenning door DUO nodig is:

  • Als je docent in het hoger beroepsonderwijs of aan de universiteit wilt worden.
  • Als je een buitenlands diploma van een opleiding tot onderwijs ondersteunend personeel hebt en nu in Nederland aan het werk wilt, bijvoorbeeld als onderwijsassistent. Wettelijk gezien hoef je in dit geval niet je diploma te laten waarderen. Het zou kunnen dat een school hier toch om vraagt. In dat geval kun je terecht bij Nuffic of de SBB omdat het om een waardering en niet om een erkenning gaat.
  • Als je op een internationale of buitenlandse school (B4-school) wilt werken. Deze scholen staan onder toezicht van de autoriteiten van het desbetreffende land en de Nederlandse wet geldt hier dus niet.

Wat als DUO mijn buitenlandse bevoegdheid niet erkent?

Als je van DUO geen erkenning krijgt van je huidige bevoegdheid, dan zul je in Nederland een aanvullende lerarenopleiding moeten volgen. De adviseurs van het Onderwijsloket denken hierover graag met je mee. Op deze pagina vind je al onze contactgegevens.

Heb je een Hoofdakte voor het primair onderwijs uit Suriname? Vaak wordt dit diploma niet erkend als volledige lesbevoegdheid. Aan Hogeschool Viaa bestaat er een speciaal traject voor Surinaamse leerkrachten, waarbij in drie jaar tijd je volledige bevoegdheid voor het Nederlandse primair onderwijs kunt behalen.

Heb je vragen?

Heb je vragen of wil je meer weten? Kijk dan op deze webpagina van DUO. Je vindt daar ook een telefoonnummer en een e-mailadres van DUO-helpdeskmedewerkers. Ze zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur. Je kunt de medewerkers ook via e-mail bereiken: diplomadiensten@duo.nl.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket