Kan ik met mijn buitenlandse bevoegdheid lesgeven in Nederland?

In het kort

Je kunt in sommige gevallen met een buitenlandse lesbevoegdheid lesgeven in Nederland. Deze moet eerst erkend worden door DUO en ook moet je vaak aan bepaalde taaleisen voldoen.

Kan ik met een buitenlandse bevoegdheid lesgeven in Nederland?

Heb je in het buitenland een onderwijsbevoegdheid gehaald en misschien zelfs al lesgegeven? Dat betekent niet automatisch dat je ook les kunt geven in Nederland. Je moet je buitenlandse bevoegdheid eerst laten erkennen door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). In dit artikel vind je een aantal veelgestelde vragen over deze erkenning van je buitenlandse bevoegdheid. Meer informatie over de procedure vind je op de website van DUO

Wie erkent mijn buitenlandse bevoegdheid?

Overheidsinstantie Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de enige instantie die buitenlandse onderwijsbevoegdheden kan erkennen. Als het nodig is, maakt DUO daarbij gebruik van de diensten van Nuffic of de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Deze instanties waarderen een buitenlands diploma door het te vergelijken met een Nederlands diploma. Nuffic waardeert diploma’s van het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs en de SBB waardeert diploma’s van het mbo. Met alleen een diplomawaardering mag je niet voor de klas staan.

Wanneer moet ik erkenning aanvragen bij DUO?

Als je leraar wilt worden op een school in Nederland, moet je je bevoegdheid laten erkennen. Dat geldt voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs. DUO erkent ook de instructeurswerkzaamheden voor het mbo.

Welke aanvullende voorwaarden zijn er als ik wil werken als docent in Nederland?

Om op een Nederlandse school te werken (waar Nederlands de voertaal is) is het belangrijk dat je voldoet aan de taaleis. Heb je jouw diploma niet behaald in een EU/EER-land of Zwitserland, dan moet je kunnen aantonen dat je die taal op ERK-niveau B2 beheerst. Dit is in ieder geval verplicht als je in het primair onderwijs wilt werken. In het voortgezet onderwijs en mbo is dit geen wettelijke verplichting, maar vaak wel een vereiste van het schoolbestuur waarvoor je wilt werken.

Om op een school te kunnen werken vraagt een schoolbestuur doorgaans om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Dit is een document dat aangeeft dat jouw gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor een bepaalde taak of functie. Er wordt gekeken of er strafbare feiten en/of andere bezwaren gevonden zijn in je verleden. Lees voor meer informatie over VOG’s zeker eens dit artikel.

Hoe vraag ik erkenning van mijn buitenlandse bevoegdheid aan?

Via dit aanvraagformulier kun je de diplomaerkenning aanvragen. Erkenning van een onderwijsbevoegdheid is gratis. Voor meer informatie kun je kijken op deze pagina van DUO.

Wanneer hoef ik geen erkenning van mijn buitenlandse bevoegdheid aan te vragen bij DUO?

Er zijn een paar situaties waarin er geen erkenning door DUO nodig is:

  • Als je docent in het hoger beroepsonderwijs of aan de universiteit wilt worden.
  • Als je een buitenlands diploma van een opleiding tot onderwijs ondersteunend personeel hebt en nu in Nederland aan het werk wilt, bijvoorbeeld als onderwijsassistent. Wettelijk gezien hoef je in dit geval niet je diploma te laten waarderen. Het zou kunnen dat een school hier toch om vraagt. In dat geval kun je terecht bij Nuffic of de SBB omdat het om een waardering en niet om een erkenning gaat.

Wat als DUO mijn buitenlandse bevoegdheid niet erkent?

Als je van DUO geen erkenning krijgt van je huidige bevoegdheid, dan zul je in Nederland een aanvullende lerarenopleiding moeten volgen. De adviseurs van het Onderwijsloket denken hierover graag met je mee. Op deze pagina vind je al onze contactgegevens.

Heb je een Hoofdakte voor het primair onderwijs uit Suriname? Vaak wordt dit diploma niet erkend als volledige lesbevoegdheid in Nederland. Hogeschool Viaa biedt een speciaal traject aan voor Surinaamse leerkrachten, waarbij in drie jaar tijd je volledige bevoegdheid voor het Nederlandse primair onderwijs kunt behalen.

Heb je vragen?

Heb je vragen of wil je meer weten? Kijk dan op deze webpagina van DUO. Je vindt daar ook een telefoonnummer en een e-mailadres van DUO-helpdeskmedewerkers. Ze zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur. Je kunt de medewerkers ook via e-mail bereiken: diplomadiensten@duo.nl.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket