Kan ik met mijn buitenlandse bevoegdheid lesgeven in Nederland?

Lesgeven in Nederland met een buitenlandse bevoegdheid

Heb jij in het buitenland gewoond, een onderwijsbevoegdheid gehaald en misschien zelfs al lesgegeven in het buitenland? Dat betekent helaas niet automatisch dat je ook les kunt geven in Nederland: je moet je buitenlandse bevoegdheid eerst laten erkennen. Dat doet DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs. In dit artikel vind je een aantal veelgestelde vragen over deze erkenning van je buitenlandse bevoegdheid. Meer informatie over de procedure vind je op de website van DUO

Wie erkent mijn buitenlandse bevoegdheid?

DUO erkent onderwijsbevoegdheden die in het buitenland zijn behaald. Dat doet DUO namens de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (BVOM).

Als dat nodig is, maken ze daarbij gebruik van de diensten van Nuffic. Nuffic waardeert een buitenlands diploma door het te vergelijken met een Nederlands diploma. Met alleen een diplomawaardering mag je echter niet voor de klas staan: DUO is de enige instantie die je buitenlandse onderwijsbevoegdheid kan erkennen.

Voor het uitvoeren van welke beroepen moet ik erkenning aanvragen bij DUO?

Als je docent wilt worden op een school, moet je je onderwijsbevoegdheid laten waarderen. Dat geldt voor alle sectoren: het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs.

Voor het uitvoeren van welke functies binnen een school moet ik erkenning aanvragen bij DUO?

Als je docent wilt worden op een school, moet je je onderwijsbevoegdheid laten erkennen. Dat geldt voor alle sectoren: het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het volwassenenonderwijs. DUO erkent ook de instructeurswerkzaamheden voor het mbo. Voor werken als docent in het hoger beroepsonderwijs of aan de universiteit is geen onderwijsbevoegdheid vereist.

Welke aanvullende voorwaarden zijn er?

De belangrijkste aanvullende voorwaarde is de taaleis. Heb je je diploma niet behaald in een EU/EER-land of Zwitserland? En wil je werken in het basisonderwijs of het speciaal onderwijs in Nederland? Dan moet je ook aantonen dat je de taal waarin je wilt lesgeven voldoende beheerst. Voor Nederlands, Papiaments en Engels geldt dat je in dat geval moet kunnen aantonen dat je die talen op ERK-niveau B2 beheerst.

Wat zijn de kosten?

Erkenning van een onderwijsbevoegdheid (of een melding bij tijdelijk werk als leraar of docent) is gratis.

Waar kan ik mijn aanvraag indienen?

Heb je vragen?

Heb je vragen of wil je meer weten? Kijk dan op deze webpagina van DUO. Je vindt daar ook een telefoonnummer en een e-mailadres van hun helpdeskmedewerkers.

Samenvatting

Als je in het buitenland je lesbevoegdheid hebt gehaald, betekent dat niet automatisch dat je in Nederland als docent aan de slag mag: je moet je buitenlandse bevoegdheid eerst laten erkennen. Verder moet je kunnen aantonen dat je de taal waarin je wilt lesgeven voldoende beheerst (op ERK-niveau B2).

De erkenning van je bevoegdheid ligt in handen van DUO. Je kunt je aanvraag online indienen op de website van DUO. Er zijn geen kosten aan deze procedure verbonden.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket