Voor welke subsidies en regelingen kom ik in aanmerking?

In het kort

Als je een lerarenopleiding wilt gaan volgen zijn er verschillende mogelijkheden om je studie te financieren. Het hangt van jouw situatie af welke financieringsmogelijkheid voor jou geldt. Neem voor de voorwaarden contact op met de directe subsidieverstrekker.

Subsidies, tegemoetkomingen en regelingen voor leraren

Overweeg jij een (leraren)opleiding te volgen zodat je aan de slag kunt in het onderwijs? Ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor een subsidie of regeling die je tegemoetkomt in de kosten van die opleiding? In dit artikel zetten we 10 subsidies en regelingen op een rijtje en vatten we de voorwaarden voor je samen. Deze subsidies zijn niet alleen beschikbaar voor nieuwe docenten, maar ook voor huidige docenten, onderwijsassistenten die willen doorgroeien en herintreders.

Hieronder worden de subsidieregelingen kort toegelicht. De meeste subsidies worden verstrekt door DUO of DUS-i. Bij elke subsidie is een directe link naar de juiste webpagina toegevoegd. Je kunt ook gebruikmaken van de Regelingenhulp voor leraren van DUO. 

1. Studiefinanciering

Voor wie?

 • Je studeert aan een mbo-instelling, hogeschool of universiteit (bachelor, master of associate degree).
 • Je staat voltijd of duaal ingeschreven. Als deeltijdstudent heb je geen recht op studiefinanciering.
 • Je bent jonger dan 30 jaar wanneer je studiefinanciering ingaat. Voor het mbo geldt dat je tussen de 18 en 30 jaar moet zijn als je studiefinanciering ingaat.
 • Je voldoet aan de overige voorwaarden voor studiefinanciering.

Bedrag?
Kijk voor de meest actuele maximale bedragen op deze webpagina van DUO. Daarnaast hebben mbo-, hbo- en wo-studenten recht op een studentenreisproduct voor het openbaar vervoer.

Opmerkingen
Voor de meeste opleidingen geldt dat studiefinanciering een prestatiebeurs is. Je moet je diploma halen zodat deze prestatiebeurs een gift wordt.

Let op: vanaf 2024 verandert het systeem: de basisbeurs komt terug en de aanvullende beurs wordt hoger. Dit betekent dat er vanaf 2024 nieuwe bedragen gehanteerd worden. Kijk voor de bedragen van de basisbeurs op deze webpagina van DUO.

2. Extra studiefinanciering

Voor wie?

 • Je hebt al een opleiding aan een hogeschool of universiteit afgerond en gaat daarna een voltijd- of duale opleiding doen (bijvoorbeeld een kopopleiding of masteropleiding). Als deeltijdstudent heb je geen recht op studiefinanciering.
 • Je opleiding duurt minimaal 1 jaar.
 • Je bent tussen de 18 en 30 jaar als je studiefinanciering ingaat.
 • Je voldoet aan de overige voorwaarden voor studiefinanciering.

Bedrag?
Kijk voor de meest actuele maximale bedragen per maand op deze webpagina van DUO. Daarnaast hebben mbo-, hbo- en wo-studenten recht op een studentenreisproduct voor het openbaar vervoer.

Opmerkingen
De aanvullende beurs en het reisproduct kunnen een gift worden, mits je binnen tien jaar je diploma behaalt. Kijk op deze website van DUO voor de voorwaarden. 

3. Collegegeldkrediet

Voor wie?
Je studeert aan een hogeschool of universiteit. Je ontvangt studiefinanciering maar je wilt extra lenen om je collegegeld te kunnen betalen.

Bedrag?
De hoogte van het collegegeldkrediet is afhankelijk van het soort collegegeld dat je betaalt. Als je het wettelijk collegegeld betaalt, dan kun je maandelijks 1/12 van je collegegeld lenen. Betaal je meer dan het wettelijk collegegeld? Dan kun je maandelijks meer lenen, maar maximaal vijf keer het wettelijk collegegeld.

Opmerkingen
Na je opleiding moet je deze lening terugbetalen, met rente. Kijk op de website van DUO voor de voorwaarden.

4. Tegemoetkoming leraren

Voor wie?

 • Je volgt een pabo-opleiding, een lerarenopleiding voor een eerste- of tweedegraadsbevoegdheid in het voortgezet of beroepsonderwijs, een PDG-traject (dat je zelf bekostigt) of een educatieve specialisatie binnen je master.
 • Je komt niet in aanmerking voor reguliere studiefinanciering.

Bedrag?

 • Voor het studiejaar 2023-2024 bedraagt de maximale tegemoetkoming € 1.379,60. DUO kijkt naar het inkomen van 2021 van jou en je eventuele partner. Je komt in aanmerking voor de maximale tegemoetkoming als je (verzamel)inkomen in 2021 niet hoger was dan € 38.779,-.

 • Bij een hoger inkomen wordt de tegemoetkoming steeds lager (gebaseerd op je inkomen). De tegemoetkoming wordt toegekend per studiejaar, over de maanden dat je ingeschreven staat.

Opmerkingen
Deze tegemoetkoming is een gift en geen lening. Kijk op deze website van DUO voor de overige voorwaarden.

5. Lerarenbeurs (aanvraagtermijn momenteel verlopen)

Voor wie?

 • Je bent in dienst bij een school en je hebt al een lesbevoegdheid. Je wilt een opleiding aan een hogeschool of universiteit gaan volgen: een bachelor- of (pre)masteropleiding, of een schakelprogramma dat voorafgaat aan een eerstegraads universitaire lerarenopleiding.
 • Behalve leraren kunnen ook intern begeleiders, zorgcoördinatoren, ambulant begeleiders en remedial teachers de Lerarenbeurs aanvragen.
 • Je mag eenmaal in je onderwijsloopbaan een aanvraag voor één opleiding indienen.

Bedrag?
Maximaal € 7.700,- per jaar: maximaal € 7.000,- voor het collegegeld en maximaal € 700,- voor studie- en reiskosten. 

Opmerkingen

 • Voor studiejaar 2024-2025 liep de aanvraagperiode van 1 april 18:00 uur tot en met 15 mei, 23:59 uur. Over een nieuwe aanvraagperiode is momenteel nog niks bekend.
 • Er is een beperkt budget beschikbaar per onderwijssector. De volgorde waarin DUO de aanvragen behandelt, vind je hier.
 • De Lerarenbeurs is een zogeheten voorwaardelijke gift. Je hoeft het bedrag niet terug te betalen als je voldoende studiepunten per studiejaar haalt. Deze eis geldt ook als je later in het studiejaar start. Kijk op deze website van DUO voor alle voorwaarden.

6. Subsidie tweede lerarenopleiding (aanvraagtermijn momenteel verlopen)

Voor wie?
De subsidie tweede lerarenopleiding is een tegemoetkoming voor bevoegde leraren die een tweede lerarenopleiding willen volgen en daarvoor instellingscollegegeld moeten betalen.

Bedrag?
Het subsidiebedrag is maximaal € 6.000,- per persoon per jaar. Je kunt nooit meer subsidie krijgen dan de hoogte van je instellingscollegegeld. Leraren kunnen twee jaar gebruikmaken van de subsidie.

Opmerkingen

 • De subsidie is een gift.
 • De aanvraagperiode voor het studiejaar 2023-2024 liep van 1 oktober tot en met 31 december 2023. Over een nieuwe aanvraagperiode is momenteel nog niks bekend.
 • Kijk op de website van DUO voor de overige voorwaarden.

7. Levenlanglerenkrediet

Voor wie?

 • Je hebt geen recht (meer) op reguliere studiefinanciering.
 • Je bent niet ouder dan 57 jaar.
 • Je gaat starten met een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan een hogeschool of universiteit, of je gaat starten met een voltijdse bol-opleiding aan het mbo, of je hebt al een diploma voor een hbo-bachelor of een universitaire master en gaat nu een tweede opleiding doen aan een hogeschool of universiteit.

Bedrag?

Het bedrag dat je aan wettelijk collegegeld of lesgeld betaalt, kun je lenen tot een maximum van € 2.314,- voor hbo en universiteit en € 1.357,- voor mbo in het studiejaar 2023-2024.

Betaal je het instellingscollegegeld? Dan kun je het bedrag lenen dat je aan instellingscollegegeld (hbo en universiteit) of lesgeld (mbo) betaalt, tot een maximum van € 11.570,- voor hbo of universiteit en € 6.785,- voor mbo in het studiejaar 2023-2024.

Opmerkingen

 • Dit is een lening die je binnen 15 jaar na je afstuderen moet afbetalen.
 • Over de lening loopt rente. In 2024 is het rentepercentage 2,56%.
 • Je kunt deze lening krijgen voor de duur van je opleiding. Voor de meeste opleidingen is dit 4 jaar (48 maanden). Doe je de opleiding in deeltijd of modulair? Dan heb je in sommige gevallen recht op een jaar (12 maanden) verlenging.
 • Kijk op deze website van DUO voor alle voorwaarden.

8. Zij-instroomsubsidie

Voor wie?
Je bent ‘zij-instromer in het beroep’ (ZiB) of PDG’er (via het PDG-traject): je hebt al een baan in het onderwijs, maar je bent nog niet bevoegd/benoembaar om les te geven of je wilt een andere bevoegdheid halen. Je doorloopt een leer-werktraject waarin je vanaf dag 1 betaald voor de klas staat en daarnaast je opleiding bij een hogeschool of universiteit volgt.

Bedrag?
Het schoolbestuur ontvangt maximaal € 25.000,- voor jouw tweejarige leer-werktraject. Dit bedrag kan het schoolbestuur besteden aan alle kosten die bij jouw traject komen kijken: het geschiktheidsonderzoek (alleen bij ZiB), de geschiktheidsverklaring, de opleidingskosten, jouw verlof, jouw begeleiding en/of het bekwaamheidsonderzoek.

Opmerkingen
Deze subsidie vraag je niet zelf aan, maar vraagt de school waar jij een aanstelling hebt voor jou aan bij DUO. Je hoeft niets terug te betalen aan de school. Op deze website van DUO kun je de instructie vinden voor jouw school om de subsidie aan te vragen. 

Lees verder over zij-instromen als leraar in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo.

9. Zij-instroomsubsidie voor schoolleiders

Voor wie?
Een schoolbestuur van een school in het primair onderwijs kan een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de opleiding, begeleiding en studieverlofkosten van een instromer buiten het onderwijs die schoolleider wil worden en daarvoor een van de schoolleidersopleidingen volgt die in de bijlage van de regeling zijn opgenomen (zie deze link, onderaan). Onder het primair onderwijs vallen scholen voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

De subsidieregeling definieert schoolleiders van buiten het onderwijs als personen die de afgelopen 3 jaar niet in het onderwijs hebben gewerkt als intern begeleider, onderwijsassistent, leraar, schoolleider of adjunct-schoolleider.

Bedrag?
De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 20.000 per instromer. Het uitgangspunt is dat een opleiding maximaal 1 jaar duurt.

Opmerkingen
Het bevoegd gezag kan een tegemoetkoming aanvragen van 16 oktober 2023 tot en met 15 oktober 2024. De tegemoetkoming wordt toegekend op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Op deze website van DUS-i kun je de instructie vinden voor jouw school om de subsidie aan te vragen.

Lees verder over schoolleider worden in het primair onderwijs in dit artikel.

10a. Subsidie onderwijspersoneel opleiding tot leraar - primair onderwijs*

Voor wie?
Je bent onderwijsondersteunend personeel op een basisschool en je wilt graag de pabo volgen. Het bestuur van de school waar je werkt kan een subsidie voor je aanvragen. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de studiekosten en een vergoeding voor de dagen waarop je studieverlof opneemt.

Bedrag?
De school ontvangt € 5.000,- euro per onderwijsondersteunend personeelslid per jaar met een maximum van vier jaar.

Opmerkingen

 • Deze subsidieregeling kan voor het kalenderjaar 2024 worden aangevraagd van 1 januari 2024 tot en met 15 oktober 2024. Over de aanvraagperiode voor het volgende studiejaar is momenteel nog niks bekend.
 • Deze subsidie kan per bevoegd gezag of samenwerkingsverband voor maximaal drie onderwijsondersteuners worden aangevraagd.
 • Voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van deze subsidie kun je terecht op de website van DUS-I.

*Voorheen had deze subsidie de naam Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar.

10b. Subsidie onderwijspersoneel opleiding tot leraar - voortgezet onderwijs

Voor wie?
Je bent onderwijsondersteunend personeelslid op een school en je wilt graag een lerarenopleiding volgen. Het bestuur van de school waar je werkt kan een subsidie voor je aanvragen. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de studiekosten en een vergoeding voor de dagen waarop je studieverlof opneemt.

Bedrag?
De school ontvangt € 5.000,- euro per onderwijsondersteunend personeelslid per jaar met een maximum van vier jaar.

Opmerkingen

 • Deze subsidieregeling kan voor het kalenderjaar 2024 worden aangevraagd van 1 januari 2024 tot en met 15 oktober 2024. Over de aanvraagperiode voor het volgende studiejaar is momenteel nog niks bekend.
 • Deze subsidie kan per bevoegd gezag of samenwerkingsverband voor maximaal drie onderwijsondersteuners worden aangevraagd.
 • Voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van deze subsidie kun je terecht op de website van DUS-I.

Regioloketten

Tot slot zijn er niet alleen regelingen en subsidies beschikbaar op landelijk niveau, maar ook op regionaal en soms zelfs gemeentelijk niveau. Bovenstaand is een overzicht van de landelijke regelingen. Ben je benieuwd welke tegemoetkomingen en subsidies in jouw regio van toepassing zijn? Dan kun je terecht bij de regionale loketten. De medewerkers van deze regioloketten kunnen je meer vertellen over de regio specifieke subsidies, regelingen en tegemoetkomingen. Je vindt de meest actuele gegevens van de regio-initiatieven in ons artikel: Welke regioloketten zijn er?

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket