Wat verdient een leraar in het voortgezet onderwijs?

In het kort

In de cao van het vo zijn vier salarisschalen voor docenten in het voortgezet onderwijs opgenomen: LB, LC, LD en LE. De salarissen lopen uiteen van € 3.301,- tot € 7.225,- bruto per maand, op basis van een fulltime aanstelling.

Wat verdient een leraar in het voortgezet onderwijs?

Wil jij docent worden in het voortgezet onderwijs en wil je weten wat je dan zou verdienen? Afspraken over salaris worden gemaakt in de cao's. Voor elke onderwijssector staat in de betreffende cao welk salaris bij welke trede binnen een salarisschaal hoort. Hieronder vind je een overzicht van de actuele start- en eindsalarissen van leraren in het voortgezet onderwijs.

Het startsalaris van een leraar

Als je startend leraar bent op een middelbare school, word je meestal door een school ingeschaald als LB-leraar. Dat houdt in dat je brutosalaris (op basis van een fulltime aanstelling) uitkomt tussen de € 3.301,- en € 5.030,- per maand. Op welke trede je dan uitkomt, is afhankelijk van allerlei factoren, zoals werkervaring en vooropleidingen. Heb je je bevoegdheid nog niet? Dan word je óf ingeschaald als LIO (leraar in opleiding) óf als LB-leraar. Dat bepaal je samen met je werkgever. Afhankelijk van je bevoegdheden, je functieprofiel en het beleid van de school, kun je ook worden ingeschaald in een hogere schaal of daar later naar doorstromen.

Salarisschalen in het voortgezet onderwijs

De salarisschalen voor het voortgezet onderwijs staan vastgelegd in de cao vo. Bij de salarisschalen in het voortgezet onderwijs maakt de cao onderscheid tussen een LB-, LC-, LD- en LE-functie. Iedere functie correspondeert met een salarisschaal, die altijd uit 12 treden bestaat. Je wordt ingedeeld op een bepaalde trede en bij goed functioneren stijg je in principe ieder jaar een trede.

In september 2023 is besloten dat medewerkers in het voortgezet onderwijs* 10 procent loonsverhoging zullen krijgen. De salarissen worden met terugwerkende kracht verhoogd vanaf 1 juli 2023. De cao loopt tot 1 oktober 2024.

* De salarissen in het primair onderwijs zijn per 1 januari 2022 gelijkgetrokken met de salarissen van het primair onderwijs. De verhoging van 10 procent geldt ook voor leraren in het primair onderwijs.

Wil je weten welke andere arbeidsvoorwaarden gelden in het onderwijs? Lees dan dit artikel.

Hieronder vind je de salarissen van schalen LB, LC, LD en LE. Deze maandbedragen zijn exclusief het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de geldende toelagen die voor iedereen gelden.

Salarisschalen voortgezet onderwijs per 01-07-2023 Bruto maandsalaris - trede 1 Bruto maandsalaris - trede 12

LIO

€ 1.667,-

n.v.t.

LB € 3.301,- € 5.030,-
LC € 3.321,- € 5.862,-
LD € 3.334,- € 6.665,-
LE € 4.279,- € 7.225,-

Bron: VO-raad 

 

Volledige salaristabel

  LB LC LD LE
trede 1 € 3.301,- € 3.321,- € 3.334,-  € 4.279,-
trede 2 € 3.381,- € 3.479,- € 3.531,- € 4.438,-
trede 3 € 3.483,- € 3.659,- € 3.759,- € 4.580,-
trede 4 € 3.584,- € 3.840,- € 3.988,- € 4.867,-
trede 5 € 3.687,- € 4.019,- € 4.216,- € 5.187,-
trede 6 € 3.814,- € 4.219,- € 4.474,- € 5.478,-
trede 7 € 3.963,- € 4.441,- € 4.762,- € 5.768,-
trede 8 € 4.131,- € 4.683,- € 5.083,- € 6.060,-
trede 9 € 4.322,- € 4.946,- € 5.431,- € 6.351,-
trede 10 € 4.534,- € 5.231,- € 5.812,- € 6.641,-
trede 11 € 4.770,- € 5.536,- € 6.223,- € 6.931,-
trede 12 € 5.030,- € 5.862,- € 6.665,- € 7.225,-

Bronnen:

VO-raad: Cao vo

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket