Hoe kan ik zij-instromen als docent in het mbo?

Hoe kan ik zij-instromen als docent in het mbo?

Werk je in het bedrijfsleven en wil je aan de slag als docent in het mbo? Of werk je bijvoorbeeld in een andere onderwijssector en wil je in het mbo gaan lesgeven? Een overstap kan via allerlei routes: via een voltijdopleiding, een (flexibele) deeltijdopleiding en als zij-instromer. In dit artikel beschrijven we de verschillende zij-instroomtrajecten die je voorbereiden op het docentschap in het mbo. Hierbij richten we ons met name op het PDG-traject.

Wat is een zij-instromer?

De term ‘zij-instromen’ klinkt logisch en spreekt waarschijnlijk tot je verbeelding. Toch is er een verschil tussen iemand die ‘instroomt in’ (of overstapt naar) het onderwijs, bijvoorbeeld via een deeltijdopleiding, en de formele benaming ‘zij-instromer in het beroep (zib)’. Wettelijk gezien ben je pas een ‘zij-instromer in het beroep’ als je het 'traject zij-instroom in het beroep' doorloopt. Bij dit traject sta je vanaf dag 1 betaald voor de klas en haal je daarnaast je bevoegdheid bij een lerarenopleiding. Dit traject wordt betaald door de school waar jij een als zij-instromer wordt aangenomen, die daarvoor de zij-instroomsubsidie van € 20.000,- kan aanvragen.

Er bestaat voor het mbo nog een zij-instroomtraject: het PDG-traject. Het PDG-traject is ook een werk-leertraject dat wordt bekostigd door de mbo-school waar jij een aanstelling hebt, die daarvoor ook de zij-instroomsubsidie kan aanvragen.

Wanneer wij in het Onderwijsloket de term ‘zij-instromer’ gebruiken, bedoelen we daarmee iemand die het ‘traject zij-instroom in het beroep’ of het PDG-traject doorloopt

  • Lees in dit artikel meer over het verschil tussen een zij-instroomtraject en een deeltijdstudie.
  • Wil je meer weten over de andere routes om docent te worden in het mbo? Lees dan dit artikel.

Welke vormen van zij-instromen als docent in het mbo zijn er?

Als je graag docent in het mbo wilt worden via een leerwerktraject, zijn er twee zij-instroomroutes:

  1. Je kunt via het ‘traject zij-instroom in het beroep’ een tweede- of eerstegraads bevoegdheid halen voor een bepaald schoolvak of profiel. Daarmee mag je lesgeven op de middelbare school en op mbo-scholen. Tijdens dit traject sta je vanaf dag 1 betaald voor de klas en daarnaast haal je je bevoegdheid bij een lerarenopleiding. Dit traject wordt op maat gemaakt, op basis van jouw vooropleidingen en werkervaring.

Je leest alles over het ‘traject zij-instroom in het beroep’ in dit artikel.
 

  1. Je kunt een PDG-traject volgen: een zij-instroomtraject waarmee je het pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG) haalt. In combinatie met een geschiktheidsverklaring van een mbo-school, waaruit blijkt dat je ook vakinhoudelijk bekwaam bent, ben je daarmee benoembaar als docent op het mbo. Tijdens het PDG-traject sta je vanaf dag 1 betaald voor de klas. Dit mag zonder bevoegdheid, zolang je een  geschiktheidsverklaring van het schoolbestuur hebt. Daarnaast volg je colleges bij een lerarenopleiding. Het traject wordt op maat gemaakt, op basis van jouw vooropleidingen en werkervaring.

Je leest alles over het PDG-traject in dit artikel.

Samenvatting

Wil jij tegelijkertijd werken en leren? Direct voor de klas staan en je onderwijsbevoegdheid halen? Dan is een tweejarig zij-instroomtraject misschien een passende route voor jou. Als je docent in het mbo wil worden, zijn er twee zij-instroomroutes mogelijk. Allereerst kun je als ‘zij-instromer in het beroep’ een tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid behalen voor een bepaald schoolvak of profiel. Met deze lesbevoegdheid mag je dat schoolvak op de middelbare school verzorgen, maar ook op het mbo. Daarnaast kun je een PDG-traject volgen: een zij-instroomtraject waarmee je je  pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG) haalt. Je mag pas aan dit traject beginnen als een mbo-school jou een geschiktheidsverklaring heeft gegeven, waaruit blijkt dat je vakinhoudelijk al bekwaam bent, dat je geschikt bent om direct voor de klas te gaan en dat je in staat bent om binnen twee jaar het traject succesvol af te ronden. Aan het eind van het PDG-traject ontvang je je getuigschrift. Daarmee heb je een bewijs in handen dat jij naast vakinhoudelijk ook pedagogisch-didactisch bekwaam bent om het beroep van mbo-docent uit te oefenen.

  • Lees hier een van onze ervaringsverhalen over werken als docent in het mbo.
  • Liever een filmpje kijken om een indruk te krijgen van een overstap naar het mbo? Bekijk dan dit filmpje van Kiesmbo.nl.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket