Hoe kan ik zij-instromen als docent in het mbo?

Zij-instromen als docent in het mbo

Een groot deel van de startende docenten in het mbo is vanuit het bedrijfsleven het onderwijs binnengekomen. Een overstap naar het onderwijs kan via allerlei routes: via een voltijdopleiding, een (flexibele) deeltijdopleiding en een PDG-traject. Een zij-instromer werkt op school en volgt tegelijkertijd onderwijs aan een hogeschool of universiteit om aan de bekwaamheidseisen voor docenten te voldoen. In dit artikel beschrijven we de verschillende zij-instroomtrajecten die je voorbereiden op het docentschap in het mbo en we richten ons daarbij met name op het PDG-traject.

Welke vormen van zij-instromen als docent in het mbo zijn er?

 1. Je kunt als zij-instromer een tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid behalen op de lerarenopleiding (eventueel in deeltijd) voor een bepaald schoolvak of profiel. Met deze tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid mag je onderwijs op het mbo verzorgen. In dit artikel gaan we niet verder in op deze zij-instroomroute.
   
 2. Je kunt een PDG-traject volgen: een zij-instroomtraject waarmee je het pedagogisch-didactisch getuigschrift (PDG) haalt. Je mag pas aan dit traject beginnen als een mbo-school jou een geschiktheidsverklaring heeft gegeven, waaruit blijkt dat je vakinhoudelijk bekwaam bent, dat je geschikt bent om direct voor de klas te gaan en dat je in staat bent om binnen twee jaar het traject succesvol af te ronden. Tijdens je PDG-traject ben je, in combinatie met je geschiktheidsverklaring van het schoolbestuur, al tijdelijk benoembaar als docent op het mbo. Je leest hieronder alles over het PDG-traject.

Wat is het PDG-traject?

Het PDG-traject is een zij-instroomtraject dat professionals de mogelijkheid geeft om hun expertise vanuit de beroepspraktijk in het mbo voor de klas te brengen. PDG staat voor Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift omdat je tijdens dit traject werkt aan je pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden. Je werkt en leert tegelijkertijd.

Hoe ziet het PDG-traject eruit?

Als je als zij-instromer via een PDG-traject aan de slag wil in het onderwijs, doorloop je onderstaande stappen:

 1. Oriënteren en solliciteren
 2. De geschiktheidsverklaring
 3. Jouw PDG-traject

1. Oriënteren en solliciteren 

Het eerste initiatief voor het zij-instroomtraject ligt bij jou. Je oriënteert je eerst op mbo-scholen die een vak of opleiding verzorgen die past bij jouw beroepservaring en je bekijkt hun vacatures. Let erop dat de aanstellingsomvang ten minste 0,4 fte moet zijn. Wil je graag werken bij een bepaalde school, maar zijn er geen vacatures? Dan kun je altijd een open sollicitatie sturen. Benoem daarbij al dat je je aan het oriënteren bent op een PDG-traject. De mbo-school bepaalt vervolgens of die met jou in zee wil gaan. Er zal eerst worden gecontroleerd of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarde voor het PDG-traject: je hebt minimaal een hbo-opleiding afgerond, of je kunt op een andere manier aantonen dat je hbo-werk/denkniveau hebt en hebt in dat geval minimaal drie jaar werkervaring die relevant is voor het vak dat je wilt geven.

2. De geschiktheidsverklaring

Als je aan bovenstaande voorwaarde voldoet, bepaalt het schoolbestuur met een geschiktheidsonderzoek of jij tijdelijk benoembaar bent door te beoordelen of je vakinhoudelijk bekwaam bent, of je direct zelfstandig les kunt geven in jouw vak, of je binnen twee jaar je getuigschrift kunt halen en welke scholing en begeleiding je gedurende die periode nodig hebt. Alleen met deze geschiktheidsverklaring kun je beginnen aan het PDG-traject.

3. Jouw PDG-traject

De scholing van het PDG-traject wordt verzorgd door een hogeschool. Het traject is maatwerk en wordt daarom voor iedereen anders ingevuld. De verhouding tussen contactonderwijs, online leren en werkplekleren verschilt per traject. Er zijn een aantal zaken die wel voor alle PDG-trajecten hetzelfde zijn:

 • Je hebt een aanstelling als docent op een mbo-school.
 • Omdat je een aanstelling hebt (en dus geen stagiair bent), krijg je gewoon salaris.
 • Je aanstelling bij een mbo-school is minimaal 0,4 fte maar minder dan 1,0 fte. Het uitgangspunt is dat je minimaal acht lessen per week verzorgt.
 • Het traject duurt 10 tot 18 maanden, afhankelijk van je vooropleiding, je werkervaring en de hogeschool waar je het PDG-traject volgt.
 • Het schoolbestuur van de school waar jij wilt werken betaalt jouw traject. Het kan daarvoor bij DUO de zij-instroomsubsidie aanvragen.

Aan het eind van het PDG-traject ontvang je je getuigschrift. Daarmee heb je een bewijs in handen dat jij naast vakinhoudelijk ook pedagogisch-didactisch bekwaam bent om het beroep van mbo-docent uit te oefenen.

Samenvatting

Wil jij tegelijkertijd werken en leren en direct voor de klas? Dan is een zij-instroomtraject misschien een goede route voor jou: een tweejarig traject waarbij je tegelijkertijd werkt en leert. Als je docent in het mbo wil worden, zijn er twee zij-instroomroutes mogelijk. Allereerst kun je als zij-instromer een tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid behalen voor een bepaald schoolvak of profiel. Met deze tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid mag je dat schoolvak op de middelbare school verzorgen, maar ook op het mbo. Daarnaast kun je een PDG-traject volgen: een zij-instroomtraject waarmee je je pedagogisch-didactisch getuigschrift (PDG) haalt. Je mag pas aan dit traject beginnen als een mbo-school jou een geschiktheidsverklaring heeft gegeven, waaruit blijkt dat je vakinhoudelijk al bekwaam bent, dat je geschikt bent om direct voor de klas te gaan en dat je in staat bent om binnen twee jaar het traject succesvol af te ronden. Aan het eind van het PDG-traject ontvang je je getuigschrift. Daarmee heb je een bewijs in handen dat jij naast vakinhoudelijk ook pedagogisch-didactisch bekwaam bent om het beroep van mbo-docent uit te oefenen.

 • Lees hier een van onze ervaringsverhalen over werken als docent in het mbo.
 • Liever een filmpje kijken om een indruk te krijgen van een overstap naar het mbo? Bekijk dan dit filmpje van Kiesmbo.nl.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket