Welke niveaus en richtingen zijn er binnen het mbo?

Welke niveaus en richtingen zijn er binnen het mbo?

Wil je graag weten hoe het middelbaar beroepsonderwijs is georganiseerd? In dit artikel bespreken we de verschillende niveaus en richtingen binnen het mbo en het volwassenonderwijs. Ook vind je hier een kort overzicht van het grote aanbod opleidingen binnen het mbo en lees je meer over het volwassenonderwijs, dat ondergebracht is bij het mbo.

Niveaus binnen het mbo

Het mbo kent vier niveaus:

 • mbo-niveau 1: entreeopleiding voor eenvoudig uitvoerend werk;
 • mbo-niveau 2: basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk;
 • mbo-niveau 3: vakopleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar;
 • mbo-niveau 4: middenkaderopleiding en specialistenopleiding die recht geeft op doorstroom naar het hbo en zorgt voor brede inzetbaarheid en/of specialisatie.

Richtingen binnen het mbo

Binnen het mbo worden de volgende tien profielen onderscheiden:

 1. Bouwen, wonen en interieur
 2. Dienstverlening en producten
 3. Economie en ondernemen
 4. Groen
 5. Horeca, bakkerij en recreatie
 6. Maritiem en techniek
 7. Media, vormgeving en ICT
 8. Mobiliteit en transport
 9. Produceren, installeren en energie
 10. Zorg en welzijn

Tot slot wordt aan dit rijtje nog een elfde richting toegevoegd: de entreeopleidingen die horen bij mbo-niveau 1. 

Ben je benieuwd naar de routes om les te kunnen geven in het mbo? Lees dan dit artikel.

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Volwasseneneducatie is ook ondergebracht bij het mbo (art. 7.3.1 lid 1 onder a WEB). Een aantal mbo-scholen biedt dan ook vavo aan: voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Op het vavo kunnen studenten die minimaal 18 jaar oud zijn een vmbo-tl- (mavo-), havo- of vwo-diploma halen of deelcertificaten van deze opleidingen.

Lees meer over het vavo in ons artikel over dit onderwerp. Klik hier om naar het artikel te gaan. 

Samenvatting

Het mbo kent vier niveaus: niveau 1, 2, 3 en 4. Niveau 1 staat ook bekend als de entreeopleiding, niveau 2 als de basisberoepsopleiding, niveau 3 als de vakopleiding en niveau 4 als de middenkader- en specialistenopleiding die recht geeft op doorstroom naar het hbo en zorgt voor brede inzetbaarheid en/of specialisatie. Binnen niveau 2 t/m 4 kun je verschillende beroepsrichtingen vinden. Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is ook ondergebracht bij het mbo en wordt aangeboden door een aantal mbo-scholen.  

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket