Welke niveaus en richtingen zijn er binnen het mbo?

In het kort

Het mbo kent vier niveaus:

 • Niveau 1: entreeopleiding
 • Niveau 2: basisberoepsopleiding
 • Niveau 3: vakopleiding
 • Niveau 4: middenkader- en specialistenopleiding

Welke niveaus en richtingen zijn er binnen het mbo?

Wil je graag weten hoe het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is georganiseerd? Ben je benieuwd naar de verschillende niveaus en richtingen binnen deze onderwijssector? In het mbo zijn er vier niveaus en elf richtingen. In dit artikel bespreken we de verschillende niveaus en richtingen binnen het mbo en het volwassenonderwijs. Ook vind je hier een kort overzicht van het grote aanbod opleidingen binnen het mbo en lees je meer over het volwassenonderwijs, dat ondergebracht is bij het mbo.

Niveaus binnen het mbo

Het mbo kent vier niveaus:

 • mbo-niveau 1: entreeopleiding voor eenvoudig uitvoerend werk;
 • mbo-niveau 2: basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk;
 • mbo-niveau 3: vakopleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar;
 • mbo-niveau 4: middenkaderopleiding en specialistenopleiding die recht geeft op doorstroom naar het hbo en zorgt voor brede inzetbaarheid en/of specialisatie.

Richtingen binnen het mbo

Binnen het mbo worden de volgende tien profielen onderscheiden:

 1. Bouwen, wonen en interieur
 2. Dienstverlening en producten
 3. Economie en ondernemen
 4. Groen
 5. Horeca, bakkerij en recreatie
 6. Maritiem en techniek
 7. Media, vormgeving en ICT
 8. Mobiliteit en transport
 9. Produceren, installeren en energie
 10. Zorg en welzijn

Er bestaat ook nog een elfde richting, namelijk de entreeopleidingen. Deze behoren specifiek tot mbo niveau 1.

Ben je benieuwd naar de routes om les te kunnen geven in het mbo? Lees dan dit artikel.

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Volwasseneneducatie is ook ondergebracht bij het mbo (art. 7.3.1 lid 1 onder a van de WEB). Een aantal mbo-scholen biedt dan ook vavo aan: voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Op het vavo kunnen studenten die minimaal 18 jaar oud zijn een vmbo-tl- (mavo-), havo- of vwo-diploma halen of deelcertificaten van deze opleidingen.

Lees meer over het vavo in ons artikel over dit onderwerp. Klik hier voor het artikel.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket