Welke niveaus en richtingen zijn er binnen het mbo?

Niveaus en richtingen binnen het mbo

De afkorting mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Het mbo leidt studenten op tot vakmensen. Vakkrachten die onze maatschappij vormgeven, opbouwen en verzorgen. Dat gebeurt op vier niveaus. Je vindt de verschillende niveaus hieronder. Ook vind je een kort overzicht van het grote aanbod opleidingen binnen het mbo-onderwijs. Tot slot noemen we het volwassenenonderwijs, dat ook ondergebracht is onder het mbo.

Niveaus binnen het mbo

In vacatureteksten van mbo-scholen staat vaak aangegeven voor welk niveau of welke niveaus het schoolbestuur nieuwe medewerkers zoekt. Het mbo kent vier niveaus:

 • mbo-niveau 1: entreeopleiding voor eenvoudig uitvoerend werk

 • mbo-niveau 2: basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk

 • mbo-niveau 3: vakopleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar

 • mbo-niveau 4: middenkaderopleiding en specialistenopleiding, die recht geeft op doorstroom naar het hbo en zorgt voor brede inzetbaarheid en/of specialisatie.

Richtingen binnen het mbo

Als je aan de slag wilt als docent of instructeur in het mbo wordt er vaak affiniteit met of ervaring in een bepaalde beroepscontext gevraagd in vacatureteksten. Er zijn natuurlijk veel beroepen en daarom ook allerlei richtingen. Binnen het mbo worden de volgende tien profielen onderscheiden:

 1. Bouwen, wonen en interieur

 2. Dienstverlenen en producten

 3. Economie en ondernemen

 4. Groen

 5. Horeca, bakkerij en recreatie

 6. Maritiem en techniek

 7. Media, vormgeving en ICT

 8. Mobiliteit en transport

 9. Produceren, installeren en energie

 10. Zorg en welzijn

Tot slot wordt aan dit rijtje nog een elfde richting toegevoegd: de entreeopleidingen die horen bij mbo-niveau 1. 

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Volwasseneneducatie is ondergebracht bij het mbo. Een aantal mbo-scholen biedt dan ook vavo aan: voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Op het vavo kunnen studenten die minimaal 18 jaar oud zijn een vmbo-tl- (mavo-), havo- of vwo-diploma halen of deelcertificaten van deze opleidingen.

Lees meer over het vavo in ons artikel over dit onderwerp. Klik hier om naar het artikel te gaan. 

Samenvatting

Het mbo kent vier niveaus: niveau 1, 2, 3 en 4. Niveau 1 staat ook bekend als de entreeopleiding, niveau 2 als de basisberoepsopleiding, niveau 3 als de vakopleiding en niveau 4 als de middenkader- en specialistenopleiding, die recht geeft op doorstroom naar het hbo en zorgt voor brede inzetbaarheid en/of specialisatie. Binnen niveau 2 t/m 4 kun je verschillende beroepsrichtingen vinden. In dit artikel hebben we een overzicht gegeven van de 10 profielen die worden onderscheiden, uiteenlopend van horeca, bakkerij en recreatie tot zorg en welzijn, en van groen tot media, vormgeving en ICT. Tot slot valt is ook het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) ondergebracht bij het mbo.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket