Wat is een PDG-traject?

In het kort

Het PDG-traject is een zij-instroomtraject waarbij je docent in het mbo wordt. Na afronding ontvang je een pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG) waarmee je jouw bekwaamheid als mbo-docent aantoont.  

Wat is een PDG-traject?

Heb jij veel werkervaring in een bepaalde beroepssector en wil je graag lesgeven in het mbo? Wil jij jouw (werk)ervaring inzetten om een inspirerend rolmodel te zijn voor een nieuwe generatie? Een overstap naar het mbo kan via allerlei routes: via een voltijdopleiding, een (flexibele) deeltijdopleiding, een ‘traject zij-instroom in het beroep’ en een PDG-traject. Tijdens een PDG-traject werk je op school en volg je tegelijkertijd zelf onderwijs aan een hogeschool. In dit artikel lees je wat het PDG-traject precies is, hoe het traject eruitziet en een aantal praktische zaken.

Wat houdt een PDG-traject in?

Het PDG-traject is een zij-instroomtraject dat beroepsprofessionals de mogelijkheid geeft om hun expertise vanuit de praktijk in het mbo in te zetten als docent. PDG staat voor pedagogisch-didactisch getuigschrift. Het is een leer-werktraject waarbij je enerzijds pedagogisch-didactische kennis en vaardigheden opdoet en anderzijds al direct in de praktijk werkt als docent op een mbo-school. Je mag pas aan het PDG-traject beginnen als een mbo-school jou een geschiktheidsverklaring heeft gegeven, waaruit blijkt dat je vakinhoudelijk bekwaam bent, dat je geschikt bent om direct voor de klas te staan en dat je in staat bent om binnen twee jaar het traject succesvol af te ronden. Tijdens je PDG-traject ben je, in combinatie met je geschiktheidsverklaring van het schoolbestuur, al tijdelijk benoembaar als docent binnen die mbo-instelling. In sommige gevallen kun je een PDG-traject combineren met een stage. De voorwaarden voor deze stagevariant kun je vinden op de websites van de hogescholen die een PDG-traject aanbieden.

Hoe ziet het PDG-traject eruit?

Als je als zij-instromer via een PDG-traject aan de slag wil in het onderwijs, doorloop je onderstaande stappen:

  1. Oriënteren en solliciteren
  2. De geschiktheidsverklaring
  3. Jouw PDG-traject

1. Oriënteren en solliciteren 

Het eerste initiatief voor het PDG-traject ligt bij jou. Je oriënteert je eerst op mbo-scholen die een vak of opleiding verzorgen die past bij jouw beroepservaring en je bekijkt openstaande vacatures. Je kunt daarvoor gebruikmaken van de website Kiesmbo.nl, waarop alle mbo-opleidingen en hun contactgegevens te vinden zijn en van de website Meesterbaan.nl, waar veel onderwijsvacatures in Nederland staan verzameld. Let erop dat de aanstellingsomvang ten minste 0,4 fte moet zijn. Wil je graag werken bij een bepaalde school, maar zijn er geen vacatures? Dan kun je altijd een open sollicitatie sturen. Benoem daarbij al dat je je aan het oriënteren bent op een PDG-traject. De mbo-school bepaalt vervolgens of ze dit traject met je aan willen gaan. Er zal eerst worden gecontroleerd of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het PDG-traject:

  • Je hebt minimaal een hbo-bacheloropleiding afgerond, óf;
  • Je kunt op een andere manier aantonen dat je hbo-werk/denkniveau hebt en in dat geval minimaal drie jaar relevante werkervaring kunt aantonen voor het vak dat je wilt geven.

2. De geschiktheidsverklaring

Als je aan een van de bovenstaande voorwaardes voldoet, bepaalt het schoolbestuur met een geschiktheidsonderzoek of jij tijdelijk benoembaar bent door te beoordelen of je vakinhoudelijk bekwaam bent, of je direct zelfstandig les kunt geven in jouw vak, of je binnen twee jaar je getuigschrift kunt halen en welke scholing en begeleiding je gedurende die periode nodig hebt. Alleen met deze geschiktheidsverklaring kun je beginnen aan het PDG-traject.

3. Jouw PDG-traject

De scholing van het PDG-traject wordt verzorgd door een hogeschool. Het traject is maatwerk en wordt daarom voor iedereen anders ingevuld. De verhouding tussen contactonderwijs, online leren en werkplekleren verschilt ook per traject. Er zijn een paar gegevens die wel voor alle PDG-trajecten hetzelfde zijn:

  • Je hebt een aanstelling (of een stage) als docent op een mbo-school.
  • Als je een aanstelling hebt (en dus geen stagiair bent), ontvang je gewoon salaris.
  • Je aanstelling bij een mbo-school is minimaal 0,4 fte maar minder dan 1,0 fte. Het uitgangspunt is dat je minimaal acht lessen per week verzorgt.
  • Het traject duurt 10 tot 18 maanden, afhankelijk van je vooropleiding, je werkervaring en de hogeschool waar je het PDG-traject volgt.
  • Het schoolbestuur van de school waar jij wilt werken betaalt jouw traject. Het kan daarvoor bij DUO de zij-instroomsubsidie aanvragen.

Aan het eind van het PDG-traject ontvang je je getuigschrift. Daarmee heb je een bewijs in handen dat jij naast vakinhoudelijk ook pedagogisch-didactisch bekwaam bent om het beroep van mbo-docent uit te oefenen.

Bekijk hier een kort interview met een docent uiterlijke verzorging op het YouTube-kanaal van Dit is mbo.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket