Welke arbeidsvoorwaarden gelden er in het onderwijs?

Arbeidsvoorwaarden voor leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders

Als je een overstap naar het onderwijs overweegt, ben je waarschijnlijk benieuwd naar de arbeidsvoorwaarden van je nieuwe functie. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders liggen vast in de cao’s: de collectieve arbeidsovereenkomsten. Het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben elk een eigen cao.

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Wat is het verschil tussen je primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden? De primaire arbeidsvoorwaarden gelden voor iedereen in het onderwijs. Ze gaan over arbeidsduur, over salaris, over regelingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en over je pensioen. Deze voorwaarden staan voor iedere functie vastgelegd in de cao’s. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn extra voorwaarden waarover je kunt onderhandelen met je werkgever. Het gaat daarbij om over de vergoeding van reiskosten, vakantie- en verlofregelingen en (bij)scholingsmogelijkheden.

Cao’s per sector

Wil je meer weten over de arbeidsvoorwaarden? Hieronder vind je de huidige cao’s:

Cao's voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs

Hoewel het Onderwijsloket zich vooral richt op het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), zijn er ook cao’s voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). Die vind je hieronder

Pensioen onderwijspersoneel

Alle werknemers in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo maken deel uit van de pensioenregeling van overheid en onderwijs. In deze pensioenregeling is het ouderdoms-, partner- en arbeidsongeschiktheidspensioen geregeld. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door het ABP: het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Op de website van het ABP staat meer informatie over deze pensioenregeling.

Werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

Als je werkzaam bent in het onderwijs en toch je baan kwijtraakt, arbeidsongeschikt wordt of ziek wordt, heb je recht op de wettelijke voorzieningen. Het UWV voert deze regelingen uit: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Werk je in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs? Dan heb je recht op extra uitkeringen. Een overzicht van de geldende regelingen staat in de brochure ‘Sociale zekerheid en pensioen voor onderwijspersoneel’ van de Rijksoverheid.

Samenvatting

De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor leraren, ondersteunend personeel en schoolleiders liggen vast in de cao’s. Alle onderwijssectoren hebben elk een eigen cao. In de cao’s staat bijvoorbeeld vastgelegd wat een leraar een verdient. Andere belangrijke arbeidsvoorwaarden voor het onderwijs zijn regelingen rondom het pensioen en rondom werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De pensioensregeling voor functies binnen een school wordt uitgevoerd door het ABP. Tot slot heb je recht op de wettelijke voorzieningen als je werkzaam bent in het onderwijs en je baan kwijtraakt, arbeidsongeschikt wordt of ziek wordt. Het UWV voert deze regelingen uit.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket