Welke arbeidsvoorwaarden gelden er in het onderwijs?

Welke arbeidsvoorwaarden gelden er in het onderwijs? 

Overweeg je een overstap naar het onderwijs en wil je weten welke arbeidsvoorwaarden gelden voor leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders? De arbeidsvoorwaarden voor het onderwijs liggen vast in de cao’s: de collectieve arbeidsovereenkomsten. Het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben elk een eigen cao. Hierover lees je meer in dit artikel.

Wat is het verschil tussen de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden?

Primaire voorwaarden gaan over arbeidsduur, salaris, regelingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, en over je pensioen. De primaire arbeidsvoorwaarden in het onderwijs zijn op landelijk niveau bepaald. Of je nu lesgeeft op een basisschool in Groningen of in Zierikzee: dezelfde primaire arbeidsvoorwaarden zijn van kracht. Voor iedere functie zijn deze vastgelegd in de cao van de betreffende sector (cao voor het primair onderwijs, cao voor het voortgezet onderwijs etc.). Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn extra voorwaarden waarover je kunt onderhandelen met je werkgever. Deze gaan onder andere over de reiskostenvergoeding, vakantie- en verlofregelingen en (bij)scholingsmogelijkheden.

Zijn er ook cao’s voor het hoger onderwijs?

Er zijn ook cao’s voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). Die vind je hieronder:

- De huidige cao voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het principeakkoord van maart 2022

- De huidige cao voor het wetenschappelijk onderwijs (wo) 

Hoe is het pensioen geregeld voor onderwijspersoneel?

Alle werknemers in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo vallen onder de pensioenregeling van overheid en onderwijs. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door het ABP: het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Op de website van het ABP staat meer informatie over deze pensioenregeling. In deze pensioenregeling is het ouderdoms-, partner- en arbeidsongeschiktheidspensioen geregeld.

Wat staat er in de cao over werkloosheid en arbeidsongeschiktheid?

Als je werkzaam bent in het onderwijs en toch je baan kwijtraakt, arbeidsongeschikt wordt of ziek wordt, heb je recht op de wettelijke voorzieningen. Deze regelingen worden uitgevoerd door het UWV: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Werk je in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs? Dan heb je recht op extra uitkeringen. Een overzicht van de geldende regelingen staat in de brochure ‘Sociale zekerheid en pensioen voor onderwijspersoneel’ van de Rijksoverheid.

Samenvatting

De arbeidsvoorwaarden voor leraren, ondersteunend personeel en schoolleiders liggen vast in de cao’s. Alle onderwijssectoren hebben een eigen cao. In de cao’s is onder andere vastgelegd wat een leraar verdient. Andere belangrijke arbeidsvoorwaarden voor het onderwijs zijn regelingen rondom pensioen, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Als je op een school werkt, is je pensioen geregeld via het ABP. Het UWV regelt zaken als uitkeringen wanneer je werkzaam bent in het onderwijs en je baan kwijtraakt, arbeidsongeschikt wordt of ziek wordt.

Bronnen:

Wij verwijzen voor meer informatie graag naar de bronnen achter de hyperlinks in dit artikel.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket