Moet ik Nederlands kunnen spreken als ik leraar wil worden in Nederland?

In het kort

Om in Nederland les te kunnen geven met een buitenlandse bevoegdheid moet je, naast erkenning van die bevoegdheid, vaak ook zorgen dat je aan bepaalde taaleisen voldoet.

Moet ik Nederlands kunnen spreken als ik leraar wil worden in Nederland?

Is Nederlands niet jouw moedertaal, en wil je graag als leraar aan de slag op een Nederlandse school? In sommige gevallen zul je dan je beheersing van de Nederlandse taal moeten aantonen. In dit artikel lees je hoe dat precies zit aan de hand van een aantal scenario’s.

Ik heb mijn bevoegdheid in Nederland gehaald

Heb je in Nederland je bevoegdheid gehaald? Dan gelden er in principe geen aanvullende taaleisen om les te mogen geven in Nederland. Een lerarenopleiding volg je in het hoger onderwijs, waar het vereiste taalniveau B2/C1 is, waardoor je hiermee je taalvaardigheid al hebt laten blijken. Het bestuur van de school waar je gaat solliciteren mag wel bepalen of jouw taalvaardigheden voldoende zijn om goed les te kunnen geven. Zo niet, dan kan de school jou vragen om je te laten bijscholen op het gebied van taal, voordat je aangesteld kunt worden als leraar.

Ik heb mijn bevoegdheid in het buitenland gehaald en deze bevoegdheid is in Nederland erkend

Als je wilt lesgeven in het voortgezet onderwijs of mbo, en je buitenlandse bevoegdheid is erkend door DUO, dan gelden er geen aanvullende taaleisen. Vanzelfsprekend is het wel belangrijk dat je als leraar goed met je leerlingen of studenten kunt communiceren. Het bestuur van een school mag daarom wel om bijscholing vragen op dit gebied als ze hier twijfels over hebben.

Als je les wilt geven in het primair onderwijs, dan zijn er wel wettelijk aanvullende eisen. Je moet in dat geval kunnen aantonen dat je Nederlands beheerst op niveau B2 van het Common European Framework of References (CEFR). Als jouw buitenlandse bevoegdheid uit een land van buiten EU/EER komt, moet je dit taalniveau al kunnen aantonen voordat je aanvraag voor diplomaerkenning in behandeling wordt genomen bij DUO. Lees hier meer over op de website van DUO.

Ik heb nog geen (erkende) bevoegdheid

Als je nog geen (erkende) bevoegdheid hebt, dan ben je je waarschijnlijk aan het oriënteren op jouw route naar een baan in het onderwijs op een Nederlandse school. Een lerarenopleiding volg je altijd aan een hogeschool of universiteit. Hiervoor moet je kunnen aantonen dat je de Nederlandse taal op B2- (hogeschool) of C1-niveau (universiteit) beheerst volgens CEFR. Wanneer je de bevoegdheid behaald hebt, gelden er geen aanvullende taaleisen meer om les te mogen geven. Het bestuur van een school mag wel zelf bepalen of jouw taalvaardigheden voldoende zijn, en je eventueel vragen om je bij te scholen op het gebied van taal, voordat het jou aanstelt als leraar.

Bij Hogeschool Utrecht kun je een Engelstalige lerarenopleiding volgen voor de schoolvakken Duits, Engels, Frans en Spaans. Hier zijn geen Nederlandse taaleisen aan verbonden. Mocht je daarna toch op een Nederlandstalige school willen lesgeven, is het verstandig om er rekening mee te houden dat daar wel beheersing van de Nederlandse taal op B2-niveau verwacht kan worden.

Misschien kies je toch niet voor het leraarschap, maar voor een andere functie zoals instructeur of onderwijsassistent. Je hebt dan geen hbo-opleiding nodig. Voor een mbo-opleiding voldoet niveau B1 (CEFR).

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket