Moet ik Nederlands kunnen spreken als ik leraar wil worden in Nederland?

In het kort

Afhankelijk van onder andere de sector waarin je les wilt geven en waar je jouw bevoegdheid hebt gehaald, moet je jouw beheersing van de Nederlandse taal kunnen aantonen.

Moet ik Nederlands kunnen spreken als ik leraar wil worden in Nederland?

Is Nederlands niet jouw moedertaal, maar wil je wel als leraar aan de slag op een Nederlandse school? In sommige gevallen zul je dan je beheersing van de Nederlandse taal moeten aantonen. In dit artikel lees je in welke gevallen dat nodig is.

Ik heb mijn bevoegdheid in Nederland gehaald

Heb je in Nederland je bevoegdheid gehaald? Dan gelden er geen aanvullende taaleisen om les te mogen geven in Nederland. Het bestuur van een school mag wel bepalen of jouw taalvaardigheden voldoende zijn om goed les te kunnen geven. Zo niet mag de school je vragen om je te laten bijscholen op het gebied van taal, voordat je aangesteld wordt als leraar.

Ik heb mijn bevoegdheid in het buitenland gehaald en deze bevoegdheid is in Nederland erkend

Is je buitenlandse bevoegdheid hier erkend door DUO? Als je les wilt geven in het voortgezet onderwijs of in het mbo, dan gelden er geen aanvullende taaleisen om les te mogen geven in Nederland. Vanzelfsprekend is het wel belangrijk dat je als leraar goed met je leerlingen of studenten kunt communiceren. Het bestuur van een school mag daarom wel oordelen dat jouw taalvaardigheden onvoldoende zijn en kan alsnog om bijscholing vragen op dit gebied.

Als je les wilt geven in het primair onderwijs zijn er wel wettelijk aanvullende eisen, maar alleen wanneer je diploma niet uit een EU-/EER-land komt. Je moet in dat geval kunnen aantonen dat je Nederlands beheerst op niveau B2 van het Common European Framework of References (CEFR). Voldoe je aan deze taaleis? Dan mag je in het Nederlands lesgeven in (Europees) Nederland, op Bonaire, op Saba en op St.-Eustatius. Lees hier meer over op de website van DUO.

Ik heb nog geen (erkende) bevoegdheid

Als je nog geen (erkende) bevoegdheid hebt, dan ben je je waarschijnlijk aan het oriënteren op jouw route naar een baan in het onderwijs op een Nederlandse school. Kies je voor een route waarbij je een opleiding aan een hogeschool of universiteit volgt? Dan moet je Nederlands beheersen op niveau B2 (CEFR). Dit geldt ook voor deelname aan een zij-instroomtraject. Wanneer je de bevoegdheid behaald hebt, gelden er geen aanvullende taaleisen meer om les te mogen geven. Het bestuur van een school mag wel zelf bepalen of jouw taalvaardigheden voldoende zijn, en je eventueel vragen om je bij te scholen op het gebied van taal, voordat het jou aanstelt als leraar.

Bij Hogeschool Utrecht kun je een Engelstalige lerarenopleiding volgen voor de schoolvakken Duits, Engels, Frans en Spaans. Hier zijn geen Nederlandse taaleisen aan verbonden. Mocht je daarna toch op een Nederlandstalige school willen lesgeven, is het verstandig om er rekening mee te houden dat daar wel beheersing van de Nederlandse taal op B2-niveau verwacht kan worden.

Misschien kies je toch niet voor het leraarschap, maar voor een andere functie zoals instructeur of onderwijsassistent. Je hebt dan geen hbo-opleiding nodig. Voor een mbo-opleiding voldoet niveau B1 (CEFR).

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket