Ervaringsverhaal van Carolien van Riswijk

Het ervaringsverhaal van Carolien van Riswijk

Je hebt het vast al wel eens gelezen in de krant: het lerarentekort is een feit en in de kinderopvang is het al niet veel beter. Het onderwijs en de kinderopvang moeten op zoek naar duurzame en toekomstbestendige oplossingen. Dat biedt kansen voor iedereen die graag in het onderwijs of de kinderopvang wil werken. Scholen zoeken niet alleen meer leerkrachten, ze organiseren het onderwijs ook slimmer waardoor er nieuwe functies ontstaan. In het onderwijs kun je bijvoorbeeld aan de slag als lerarenondersteuner of eventmanager en in de kinderopvang als pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach. De opleiding die je hiervoor kunt volgen is de associate degree Pedagogisch Educatief Professional.

De tweejarige associate degree Pedagogisch Educatief Professional is een goede keuze voor mensen die graag met kinderen werken, maar ook een meer coachende rol binnen de kinderopvang of meer verantwoordelijkheid binnen het onderwijs willen. Het is een tweejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau-5 die qua moeilijkheidsgraad tussen mbo-4 (bijvoorbeeld onderwijsassistent) en een hbo-bachelor (bijvoorbeeld pabo) in zit. Als je een grote liefde voor kinderen hebt en met je hoofd en je handen wilt werken dan is de Ad Pedagogisch Educatief Professional wat voor jou!

Welke onderwijs gerelateerde vakken volg je tijdens de opleiding?

Vrijwel alle vakken/modules in de Ad hebben betrekking op het onderwijs. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: Ontwikkeling van kinderen, pedagogisch handelen, talentontwikkeling.

Bij alle vakken is een sterke theorie-praktijkkoppeling waarbij de praktijk niet alleen het onderwijs is, maar ook de kinderopvang en veel aanverwante gebieden zoals: gehandicaptenzorg, jeugdzorg, sociaal werk.

Wat leer je tijdens de opleiding over het onderwijs?

‘k Zou bijna zeggen: Wat niet? Die vraag is makkelijker te beantwoorden namelijk. De focus in de Ad-opleiding ligt minder op lesgeven aan een hele klas (het is geen Pabo-light), minder op eigen vaardigheid in allerlei vakken zoals rekenen en wereldoriëntatie. Je leert veel over de ontwikkeling van kinderen en over hoe je hier in activiteiten, met materialen en met een leeromgeving rekening mee kunt houden en bij kunt aansluiten. Je breidt je pedagogische kennis uit en krijgt ook vakken als: coachingsvaardigheden en communiceren met de keten.

Hoe sluit de opleiding aan op een baan/stage in het onderwijs?

Tijdens de opleiding (twee jaar) zijn studenten 16 uur per week in de praktijk, in de vorm van werk, stage of een combinatie. Binnen die 16 uur werken zij onder andere aan opdrachten vanuit de opleiding, soms alleen, soms met medestudenten. In de praktijk wordt de ontwikkeling van de student nauw gevolgd, met tussenevaluaties en praktijkbeoordelingen.

In de kinderopvang en het onderwijs zijn grote tekorten. Leraarondersteuners kunnen in het onderwijs van grote betekenis zijn om de omvang van groepen te beperken en om de kwaliteit van onderwijs hoog te houden. In de kinderopvang is het sinds de invoering van de wet IKK verplicht voor organisaties om een Hbo-opgeleide pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst te hebben. Dit zorgt in beide sectoren voor werkgelegenheid voor studenten en voor werkende studenten zijn er volop kansen om door te groeien.

Hoe zien (eventuele) stages eruit?

Studenten die (nog) geen werk hebben of niet werkzaam zijn in een voor de opleiding relevante sector, lopen stage. Tijdens die stage werken ze mee, voeren ze opdrachten uit die voortkomen uit de opleiding en pakken ze in de loop van de opleiding steeds meer taken op die passen bij het beroepsbeeld van de pedagogisch educatief professional. Dit beroepsbeeld laat zich het makkelijkst samenvatten in de vier rollen van deze professional: pedagoog, ontwerper, verbinder en coach.

Kun je na de opleiding doorstuderen?

Na de Ad kunnen studenten, na het doorlopen van een schakelprogramma (0,5 jaar) verkort de Pabo doen. Ook doorstroming naar Hbo Pedagogiek is goed denkbaar, maar dat kan niet binnen ons eigen instituut.

Ben je zelf overgestapt naar een baan in het onderwijs of op dit moment werkzaam in het onderwijs, en zou je ook graag je ervaringsverhaal met ons willen delen? Laat het ons weten! Mail naar: vraag@onderwijsloket.com

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket