Hoe word ik instructeur in het mbo?

Hoe word ik instructeur in het mbo?

Ben je benieuwd naar het beroep van instructeur in het mbo? Instructeurs vervullen binnen een mbo-onderwijsteam een onmisbare rol. In dit artikel bespreken we de inhoud van deze functie en leggen we uit op welke manier je instructeur kunt worden.   

Wat is een instructeur in het mbo?

Als instructeur begeleid je studenten vooral tijdens het praktijkgedeelte van het onderwijs op een mbo-school. Je mag zelfstandig (delen van de) lessen verzorgen. Je doet dat wel altijd onder verantwoordelijkheid (maar niet noodzakelijkerwijs onder toezicht) van een docent of een onderwijsteam.

Welke bekwaamheidseisen gelden er voor instructeurs?

Net zoals docenten moeten ook instructeurs voldoen aan een aantal bekwaamheidseisen. Voordat je door een mbo-school wordt aangenomen als instructeur, moet je kunnen aantonen dat je vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam bent. Het bestuur van een mbo-school bepaalt of jij aan deze drie bekwaamheidseisen voldoet. Je werkervaring speelt daarbij een rol, maar ook je vooropleidingen.

Welke opleidingen bestaan er voor instructeurs?

Als je instructeur ben je expert binnen jouw vakgebied. Deze expertise heb je verkregen door jouw relevante werkervaring en/of opleidingsachtergrond. Daarnaast zijn er twee opleidingen waar je gericht aan de slag gaat met de vakdidactische en pedagogische competenties die je nodig hebt als instructeur.

1. Je kunt de mbo4-opleiding ‘Instructeur mbo’ volgen.

Deze 1-jarige opleiding volg je aan een mbo-school. Bij de meeste opleidingen heb je één dag in de week les. De rest van je tijd werk je of loop je stage op een mbo-school. Je verzorgt daar de praktijkgedeeltes van lessen en maakt deel uit van het onderwijsteam.

De opleiding kan worden aangeboden in een bbl-variant, in bol-variant of in beide varianten. Om aan de opleiding te beginnen heb je aantoonbare relevante werkervaring nodig. Daarnaast moet je voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen voor een specialistenopleiding: je moet minimaal een mbo3-diploma hebben. Als je de opleiding in een bbl-variant doet, heb je bovendien een aanstelling bij een erkend leerbedrijf nodig om tot de opleiding te worden toegelaten.

Je vindt meer informatie over deze mbo4-opleiding op de website van Kies MBO.

2. Je kunt een educatieve associate degree tot onderwijsondersteuner volgen

Een associate degree (Ad) is een 2-jarige opleiding op hbo-niveau, die wat niveau betreft tussen een mbo4-opleiding en een hbo-bachelor in zit. Voor deze opleiding heb je minimaal een mbo4-diploma nodig of een havo- of vwo-diploma. In je eerste studiejaar van deze opleiding loop je vaak stage op een mbo-school, maar je kunt deze opleiding ook doen als je al werkzaam bent op een school als instructeur. Zo kun je datgene wat je in de lessen leert direct toepassen bij de begeleiding van studenten tijdens praktijklessen.

Je vindt alle educatieve associate degrees op de website van Studiekeuze123

Samenvatting

Net zoals docenten, moeten ook instructeurs in het mbo voldoen aan drie bekwaamheidseisen: je moet kunnen aantonen dat je vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam bent. Het schoolbestuur beoordeelt dat op basis van jouw werkervaring en vooropleiding.

Je vakinhoudelijke bekwaamheid blijkt uit jouw relevante werkervaring en/of opleidingsachtergrond. Daarnaast zijn er twee opleidingen waar je gericht aan de slag gaat met de vakdidactische en pedagogische competenties die je nodig hebt als instructeur. Je kunt de 1-jarige mbo4-opleiding ‘Instructeur mbo’ volgen of een 2-jarige educatieve associate degree tot onderwijsondersteuner. Naast je opleidingsdagen loop je stage of werk je op een mbo-school waar je ervaring opdoet met het verzorgen van (gedeeltes van) praktijklessen.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket