Hoe word ik instructeur in het mbo?

Instructeur worden in het mbo

In het mbo staat het onderwijsteam centraal. Docenten en instructeurs vervullen binnen een onderwijsteam allebei een onmisbare rol. Als instructeur begeleid je studenten vooral tijdens het praktijkgedeelte van het onderwijs op een mbo-school. Je mag zelfstandig (delen van het) onderwijs verzorgen, maar doet dat onder verantwoordelijkheid (maar niet noodzakelijkerwijs onder toezicht) van een docent of een onderwijsteam. Hoe word je instructeur in het mbo? Dat lees je in dit artikel.

Net zoals docenten, moeten ook instructeurs voldoen aan een aantal bekwaamheidseisen. Voordat je door een mbo-school wordt aangenomen als instructeur, moet je kunnen aantonen dat je vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam bent. Het bevoegde gezag van een mbo-school bepaalt of jij aan deze drie bekwaamheidseisen voldoet. Je werkervaring speelt daarbij een rol, maar ook je vooropleidingen. Er zijn twee opleidingen waar je gericht aan de slag gaat met de vakdidactische en pedagogische competenties die je nodig hebt als instructeur.

1. Je kunt de mbo4-opleiding ‘Instructeur mbo’ volgen.

Deze 1-jarige opleiding volg je aan een mbo-school. Bij de meeste opleidingen heb je één dag in de week les. De overige 80% van je tijd besteed je op de mbo-school waar je werkt of stageloopt. Je verzorgt daar de praktijkgedeeltes van lessen en maakt deel uit van het onderwijsteam.

De opleiding kan worden aangeboden in een bbl-variant, in bol-variant of in beide varianten. Om aan de opleiding te beginnen moet je voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen voor een specialistenopleiding: je moet minimaal een mbo3-diploma hebben. Als je de opleiding in een bbl-variant doet, heb je bovendien een aanstelling bij een erkend leerbedrijf nodig om tot de opleiding te worden toegelaten. Verder heb je voor deze opleiding heb je aantoonbare relevante werkervaring nodig.

Bbl is beroepsbegeleidende leerweg waarbij een student naast zijn opleiding een arbeidsovereenkomst bij een erkend leerbedrijf heeft. Bol betekent beroepsopleidende leerweg waarbij een student naast zijn opleiding stage loopt bij een erkend leerbedrijf.

Je vindt meer informatie over deze mbo4-opleiding op de website van Kies MBO. Klik hier.

2. Je kunt een educatieve associate degree tot onderwijsondersteuner volgen

Een associate degree (Ad) is een 2-jarige opleiding op hbo-niveau (niveau 5). Voor deze opleiding heb je minimaal een mbo4-diploma nodig of een havo- of vwo-diploma. In je eerste studiejaar van deze opleiding loop je vaak stage op een mbo-school, maar je kunt deze opleiding ook doen als je al werkzaam bent op een school als instructeur. Zo kun je datgene wat je in de lessen leert direct toepassen bij de begeleiding van studenten tijdens praktijklessen.

Samenvatting

Net zoals docenten, moeten ook instructeurs in het mbo voldoen aan drie bekwaamheidseisen: je moet kunnen aantonen dat je vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam bent. Het schoolbestuur beoordeelt dat op basis van jouw werkervaring en vooropleiding.

Er zijn twee opleidingen waar je gericht aan de slag gaat met de vakdidactische en pedagogische competenties die je nodig hebt als instructeur. Je kunt de eenjarige mbo4-opleiding ‘Instructeur mbo’ volgen of een tweejarige educatieve associate degree tot onderwijsondersteuner. Naast je opleidingsdagen loop je stage of werk je op een mbo-school waar je ervaring waar opdoet met het verzorgen van (gedeeltes van) praktijklessen.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket