Hoe kan ik met mijn bevoegdheid voor het primair onderwijs als docent in het mbo werken?

In het kort

Om met een bevoegdheid voor het primair onderwijs les te kunnen geven in het mbo, moet je een aanvullende opleiding volgen. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor, namelijk een lerarenopleiding, een PDG-traject of een speciaal pabo PDG-traject.

Hoe kan ik met mijn bevoegdheid voor het primair onderwijs als docent in het mbo werken?

Heb je een bevoegdheid voor het primair onderwijs behaald, maar zou je graag willen werken als docent in het mbo? In dit artikel vertellen we via welke trajecten jij benoembaar wordt als docent in het mbo.

Wanneer mag je lesgeven in het mbo?

Als je les wilt geven moet je voldoen aan een aantal bekwaamheidseisen: je moet kunnen aantonen dat je vakinhoudelijk, pedagogisch en didactisch bekwaam bent. Binnen het mbo kun je dat aantonen met een tweede- of eerstegraads onderwijsbevoegdheid, of via een PDG-traject in combinatie met een geschiktheidsverklaring.

Met een pabodiploma ben je bevoegd om les te geven in het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Als je in het mbo wilt lesgeven zul je dus nog extra scholing moeten volgen om in die sector benoemd te kunnen worden als docent.

Hoe word je bekwaam om les te mogen geven in het mbo?

Om les te kunnen geven in het mbo zijn er een aantal routes, die we hieronder uitleggen.

1. Een lerarenopleiding

Je haalt een tweedegraads of eerstegraads bevoegdheid via een (universitaire) lerarenopleiding. Met deze bevoegdheden mag je zowel lesgeven in het voortgezet onderwijs als in het mbo.

Via een lerarenopleiding haal je een lesbevoegdheid voor één specifiek schoolvak. In het voortgezet onderwijs betekent dit dat je alleen leraar van dit specifieke vak mag zijn. Met een bevoegdheid voor Nederlands mag je dus alleen het vak Nederlands geven. In het mbo ligt dat net anders. Omdat er in het mbo geen vakkenstructuur maar een kwalificatiestructuur geldt, ben je als docent vaak breder inzetbaar. Dit komt omdat er mbo-opleidingen zijn met meerdere vakken die gerelateerd zijn aan een bepaald schoolvak.

In sommige gevallen heb je op basis van je bevoegdheid voor het primair onderwijs recht op vrijstellingen tijdens een lerarenopleiding voor een schoolvak. Om erachter te komen of je hiervoor in aaIn dit artikel vind je meer informatie over lerarenopleidingen voor een schoolvak.nmerking komt, kun je het beste in gesprek gaan met de hogeschool of universiteit waaraan je de lerarenopleiding wilt volgen.

In dit artikel vind je meer informatie over lerarenopleidingen voor een schoolvak.

2. Een PDG-traject

Het PDG-traject is een zij-instroomtraject waarbij je docent in het mbo wordt. Tijdens dit traject werk je aan je pedagogische en didactische competenties.

Het PDG-traject is een leer-werktraject. Dat houdt in dat je gelijk aan de slag gaat als docent op een mbo-school, terwijl je daarnaast vakken volgt aan een hogeschool. Het traject duurt gemiddeld anderhalf jaar en er kan subsidie voor worden aangevraagd bij de overheid. Je mag pas aan dit traject beginnen als een mbo-school jou een geschiktheidsverklaring heeft gegeven waaruit blijkt dat je vakinhoudelijk bekwaam bent voor het onderwijs dat je gaat verzorgen, dat je geschikt bent om direct voor de klas te gaan staan en dat je in staat bent om het traject binnen twee jaar succesvol af te ronden.

Na afronding van het PDG-traject ontvang je je pedagogisch didactisch getuigschrift. Daarmee heb je een bewijs in handen dat jij naast vakinhoudelijk ook pedagogisch-didactisch bekwaam bent om het beroep van mbo-docent uit te oefenen.

Ook voor het PDG-traject geldt dat je op basis van je bevoegdheid voor het primair onderwijs eventueel recht zou kunnen hebben op vrijstellingen. Om te controleren of dit het geval is, is het handig om in gesprek te gaan met de hogeschool waaraan je het PDG-traject wil volgen. 

In dit artikel vind je meer informatie over het starten van een PDG-traject.

3. Pabo PDG-traject

De Hogeschool Utrecht, Fontys Hogeschool en Hogeschool Windesheim bieden een speciaal verkort ‘pabo PDG-traject’ aan. Dit traject is bedoeld voor mensen die al in het bezit zijn van een pabodiploma en ervaring hebben als leerkracht. Je kunt er meer over vinden op de websites van deze hogescholen.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket