Hoe word ik leraar in het tweetalig onderwijs?

In het kort

Tweetalig onderwijs (tto) is een stroming binnen het voortgezet onderwijs, waarbij Engels de voertaal is bij verschillende vakken. Voor docenten op tto-scholen gelden dezelfde bevoegdheidseisen als voor andere docenten in het voortgezet onderwijs: je hebt een tweedegraads of een eerstegraads bevoegdheid nodig.

Hoe word ik leraar in het tweetalig onderwijs (tto)?

Ben jij benieuwd hoe je als leraar aan de slag kunt gaan in het tweetalig onderwijs (tto)? Er zijn steeds meer scholen in Nederland die een groot aantal vakken in het Engels aanbieden. In dit artikel vind je alle informatie over lesgeven in het tto.

Wat is tto?

Tweetalig onderwijs is een stroming binnen het voortgezet onderwijs. Met tweetaligheid wordt in Nederland verwezen naar Nederlands/Engels. Leerlingen en leraren op een tto-school spreken Engels bij vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en gymnastiek. Het Engels is dus niet alleen de taal waarin de leraar de stof uitlegt, maar ook de taal waarin de leraar met de leerlingen communiceert. Iedere tto-docent is dus ook een beetje een taaldocent. De leerlingen spreken onderling ook Engels.

Op middelbare scholen die tto aanbieden, wordt in de onderbouw van havo/vwo minimaal de helft van de vakken in het Engels gegeven. In de onderbouw van het vmbo is dit ongeveer 30%. In de bovenbouw ligt het percentage wat lager. Scholen moeten namelijk wel voldoen aan de reguliere exameneisen van de Nederlandse overheid en leerlingen moeten hier passend op worden voorbereid. Ook leerlingen in het tweetalig onderwijs maken dus de reguliere Nederlandse eindexamens aan het einde van hun middelbare schooltijd en ontvangen een vwo-, havo- of vmbo-diploma. Havo- en vwo-leerlingen die tto volgen, krijgen daarnaast nog een International Baccalaureate (IB)-certificaat voor het vak Engels of een Cambridge International (CI)-certificaat voor het vak Global Perspectives en een ander vak naar keuze.

Welke vakken worden in het Engels gegeven?

Op tto-scholen worden zoveel mogelijk vakken in het Engels gegeven. Wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, gym en natuurlijk Engels zijn bijvoorbeeld vakken waarbij leerlingen in het Engels les krijgen. Nederlands en vreemde talen, zoals Frans, Duits, Spaans en Chinees volg je meestal in de taal van dat vak, maar dat bepaalt het bestuur van een tto-school zelf.

Hoe word ik leraar op een tto-school?

Voor docenten op middelbare tto-scholen gelden in principe dezelfde criteria als voor andere docenten in het voortgezet onderwijs. Als je wilt lesgeven op een middelbare school, dan moet je een tweedegraads of een eerstegraads bevoegdheid hebben. Met een tweedegraads bevoegdheid kun je lesgeven in het vmbo en de onderbouw van havo/vwo. Wil je ook in de bovenbouw van havo/vwo lesgeven? Dan heb je een eerstegraads bevoegdheid nodig. Bekijk in dit artikel hoe je een tweedegraads bevoegdheid kunt behalen en in dit artikel welke routes er zijn naar een eerstegraads bevoegdheid.

  • Lees meer over de verschillende bevoegdheden in dit artikel.   

Daarnaast moet je als tto-docent natuurlijk Engels op een hoog niveau beheersen, namelijk op minimaal op B2- of C1-niveau van het Common European Framework of References (CEFR). Je hoeft in principe niet aan deze eis te voldoen voordat je aan de slag kunt op een tto-school. De school verzorgt en betaalt namelijk speciale bij- en nascholingsmodules die zich richten op tto-docentschap en het verbeteren van jouw Engelse taalvaardigheden. Ben je benieuwd naar deze opleidingen? Je vindt ze op de website van Nuffic.

Welke scholen bieden tto aan?

Er zijn op dit moment meer dan 130 middelbare scholen in Nederland die tweetalig onderwijs aanbieden, veelal op havo/vwo-niveau, maar ook het aanbod op het vmbo blijft groeien. Je vindt een overzicht van alle middelbare scholen hier. Daarnaast is er een aantal basisscholen in Nederland dat meedoet aan de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) en is er een lijst van mbo-scholen die tweetalig onderwijs verzorgen.

Wil je meer weten over tto?

Heb je vragen over routes naar een bevoegdheid waarmee je kunt lesgeven in het tto? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Voor alle overige informatie over tweetalig onderwijs kun je terecht op de website van Nuffic.

Bronnen:

Wij verwijzen voor meer informatie graag naar de bronnen achter de hyperlinks in dit artikel.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket