Hoe word ik leraar in het tweetalig onderwijs (tto)?

In het kort

Tto staat voor tweetalig onderwijs en is een stroming binnen het voortgezet onderwijs, waarbij er Engels gesproken wordt bij verschillende vakken. Voor docenten op middelbare tto-scholen gelden dezelfde criteria als voor alle docenten in het voortgezet onderwijs: als je wilt lesgeven op een middelbare school, dan moet je een tweedegraads of een eerstegraads bevoegdheid hebben.

Hoe word ik leraar in het tweetalig onderwijs (tto)?

Ben jij benieuwd hoe je als leraar aan de slag kunt gaan in het tweetalig onderwijs? Er zijn steeds meer scholen in Nederland die een groot aantal vakken in het Engels aanbieden. Dit zijn zogenaamde tto-scholen: scholen met tweetalig onderwijs. In dit artikel vind je alle informatie over het tto.

Wat is tto?

Tto staat voor tweetalig onderwijs en is een stroming binnen het voortgezet onderwijs. Leerlingen en leraren op een tto-school spreken Engels bij vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en gymnastiek. Het Engels is dus niet alleen de taal waarin de leraar de stof uitlegt, maar ook de taal waarin de leraar met de leerlingen communiceert. Iedere tto-docent is dus ook een beetje een taaldocent. De leerlingen spreken onderling ook Engels.

Op middelbare scholen die tto aanbieden, wordt in de onderbouw minimaal de helft van de vakken in het Engels gegeven. In de bovenbouw ligt dat percentage lager, op zo’n 25%. Scholen moeten namelijk wel voldoen aan de reguliere exameneisen van de Nederlandse overheid. Leerlingen in het tweetalige onderwijs doen een regulier Nederlands eindexamen en krijgen een vwo-, havo- of vmbo-diploma. Tto-leerlingen op havo en vwo krijgen daarbovenop nog een International Baccalaureate (IB)-certificaat voor het vak Engels of een Cambridge International (CI)-certificaat voor het vak Global Perspectives en een ander vak naar keuze.

Welke vakken worden in het Engels gegeven?

Op tto-scholen worden zoveel mogelijk vakken in het Engels gegeven. Wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, gym en natuurlijk Engels zijn bijvoorbeeld vakken waarbij leerlingen in het Engels les krijgen. Nederlands en vreemde talen, zoals Frans, Duits, Spaans en Chinees volg je meestal in de taal van dat vak, maar dat bepaalt het bestuur van een tto-school zelf.

Hoe word ik leraar op een tto-school?

Voor docenten op middelbare tto-scholen gelden allereerst dezelfde criteria als voor andere docenten in het voortgezet onderwijs. Als je wilt lesgeven op een middelbare school, dan moet je een tweedegraads of een eerstegraads bevoegdheid hebben. Met een tweedegraads bevoegdheid kun je lesgeven op het vmbo en in de onderbouw van havo/vwo. Wil je ook in de bovenbouw van havo/vwo lesgeven? Dan heb je een eerstegraads bevoegdheid nodig. Een tweede- of eerstegraads bevoegdheid kun je halen door een voltijd- of deeltijdopleiding te volgen aan een lerarenopleiding of als zij-instromer (zij-instroom in het beroep).

  • Lees meer over de verschillende bevoegdheden in dit artikel.   
  • Lees meer over de routes naar het leraarschap in het voortgezet onderwijs in dit artikel.

Daarnaast moet je als tto-docent natuurlijk Engels op een hoog niveau beheersen, namelijk op minimaal B2- of C1-niveau van het Common European Framework of References (CEFR). Je hoeft niet aan deze eis te voldoen voordat je aan de slag kunt op een tto-school. De school verzorgt en betaalt namelijk speciale bij- en nascholingsmodules die zich richten op tto-docentschap en het verbeteren van jouw Engelse taalvaardigheden. Ben je benieuwd naar deze opleidingen? Je vindt ze op de website van Nuffic.

Welke scholen bieden tto aan?

Er zijn op dit moment meer dan 130 middelbare scholen in Nederland die tweetalig onderwijs aanbieden. Het grootste deel op havo- en/of vwo-niveau, maar het aantal scholen dat tto (ook) aanbiedt op het vmbo blijft groeien. Je vindt een overzicht van alle middelbare scholen hier. Daarnaast is er een aantal basisscholen in Nederland dat meedoet aan de pilot tweetalig primair onderwijs en is er een lijst van mbo-scholen die tweetalig onderwijs verzorgen.

Wil je meer weten over tto?

Heb je vragen over de route naar een bevoegdheid waarmee je kunt lesgeven in het tto? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina. Voor alle overige informatie over tweetalig onderwijs kun je terecht op de website van Nuffic.

Bronnen:

Wij verwijzen voor meer informatie graag naar de bronnen achter de hyperlinks in dit artikel.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket