Welke visie op onderwijs past bij mij?

Welke visie op onderwijs past bij mij?

Wist je dat scholen vaak vanuit een bepaalde levensbeschouwelijke of pedagogische visie hun onderwijs inrichten? Heb je al eens nagedacht over welke visie bij jou past of wil je een inzicht in welke mogelijkheden er zijn? In dit artikel lees je met welke visies op onderwijs je rekening kunt houden tijdens je oriëntatieproces.

Levensbeschouwelijke visie

Naast openbare scholen, die geen levensbeschouwelijke visie hebben, zijn er veel scholen die in hun onderwijsvisie uitgaan van een bepaalde levensbeschouwing. Deze scholen vallen onder de categorie ‘bijzonder onderwijs’. Binnen het bijzonder onderwijs vallen bijvoorbeeld rooms-katholieke, protestante, joodse en islamitische scholen. Veel bijzondere scholen vragen hun personeel de levensbeschouwelijke identiteit van de school te onderschrijven. Hoe zwaar levensbeschouwing telt bij het aannemen van personeel verschilt per school.

Pedagogische visie

Sommige scholen onderscheiden zich door hun opvattingen over de vorming van kinderen. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop ze het onderwijs inrichten. Hierbij kun je denken aan montessori-, jenaplan-, freinet- en daltonscholen, maar er zijn nog veel meer pedagogische visies die scholen kunnen uitdragen. Het is goed om je te realiseren dat de onderwijstaken voor een leraar er op deze scholen anders uitzien dan op een 'reguliere' school.

Wil je meer weten over onder andere montessori-, jenaplan-, freinet- en daltonscholen? Bekijk dan dit artikel.

Samenvatting

Het onderwijs wordt niet alleen maar onderverdeeld naar niveau of sector, maar sommige scholen onderscheiden zich ook in hun levensbeschouwelijke visie: naast openbare scholen zijn er veel scholen die in hun onderwijsvisie uitgaan van een bepaalde levensbeschouwing of religie. Deze scholen vallen onder de categorie ‘bijzonder onderwijs’. Andere scholen richten hun onderwijs in op basis van bepaalde pedagogische principes, zoals montessori-, jenaplan-, freinet- en daltonscholen. In hoeverre affiniteit met de visie van een school meeweegt tijdens de sollicitatieprocedure verschilt per school.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket