Salaris en salarisschaal in het onderwijs

Als je een overstap naar het onderwijs overweegt, is het handig om je ook alvast te oriënteren op het salaris dat je gaat verdienen in het onderwijs. En op de andere arbeidsvoorwaarden die gelden in de onderwijssector van jouw keuze. De arbeidsvoorwaarden in het onderwijs zijn namelijk afhankelijk van je functie en van de sector waarin je gaat werken.

Een overzicht van de salarisschalen per sector

Salarisschaal in het onderwijs

De inschaling van onderwijspersoneel wordt bepaald door verschillende zaken zoals functie, werkervaring en de taken die iemand uitvoert. Als startende leraar zal je bijvoorbeeld vaak in een lagere salarisschaal worden ingeschaald dan een ervaren leraar die naast lesgeven ook verschillende neventaken uitvoert op school. Over het algemeen geldt dat bij goed functioneren het maandsalaris ieder jaar één trede stijgt.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris in het onderwijs, zijn er ook andere arbeidsvoorwaarden vastgelegd in de cao's van iedere sector. In dit artikel bespreken we alvast enkele arbeidsvoorwaarden.

Cao en salarisschalen

De salarissen binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo zijn vastgelegd binnen de cao's van de verschillende sectoren. Binnen iedere cao heeft iedere functie een bijbehorende salarisschaal.

Salaris en salarisschaal tijdens een zij-instroomtraject in het onderwijs

Als je een overstap maakt naar het onderwijs kan dit in sommige gevallen via een zij-instroomtraject in het beroep. Tijdens dit traject sta je direct betaald voor de klas en volg je daarnaast een opleiding tot leraar. Hoeveel je betaald krijgt gedurende dit traject is afhankelijk van de onderhandeling met het bevoegd gezag op de school waar je lesgeeft. Zo kun je bijvoorbeeld onderhandelen over de inschaling in een salarisschaal en het salaris binnen deze schaal. Ook over zaken zoals het een aantal uren per week dat je kunt besteden aan je studie of extra verlofdagen is onderhandeling mogelijk. Als je vanuit een andere sector komt en overstapt naar een baan in het onderwijs kan het handig zijn om alvast de arbeidsvoorwaarden door te nemen. De precieze arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de cao's van de verschillende sectoren: primair onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo.

Over het Onderwijsloket