Wat is het traditioneel vernieuwingsonderwijs?

Wat is het traditioneel vernieuwingsonderwijs?

Dit artikel is gebaseerd op een artikel van OCO.

Heb je wel eens gehoord van het traditioneel vernieuwingsonderwijs, maar weet je niet precies wat het inhoudt? In dit artikel leggen we uit welke onderwijsconcepten er bestaan binnen het traditioneel vernieuwingsonderwijs en hoe deze afwijken van het reguliere, klassikale onderwijs.

Wie zijn de grondleggers voor het traditioneel vernieuwingsonderwijs?

Het traditioneel vernieuwingsonderwijs is de verzamelnaam voor onderwijs dat afstand neemt van het reguliere, klassieke onderwijs en zich richt op de ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind. Deze vernieuwende onderwijsconcepten zijn aan het begin van de 20e eeuw ontstaan op basis van de visies van Maria Montessori, Helen Parkhurst, Rudolf Steiner, Peter Petersen en Célestin Freinet.  Hieruit zijn de montessori-, dalton-, vrije-, jenaplan- en freinetscholen voortgekomen.

Montessori

Het montessorionderwijs is een onderwijsvorm naar de ideologie van de Maria Montessori. De kern van het montessorionderwijs ligt in de uitspraak ‘help mij het zelf te doen’. In het montessorionderwijs wordt ervan uitgegaan dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en een natuurlijke drang hebben om zich te ontplooien. Montessori werkt vanuit het principe dat een kind spontaan kan leren als het op het juiste moment de juiste middelen krijgt aangereikt. Op deze manier leert een kind zoveel mogelijk in het eigen tempo, gebruikmakend van eigen kunnen en speciaal ontworpen montessori-materialen.

Wil je meer weten over het montessorionderwijs?
Kijk ook op de website van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV).

Dalton

De grondlegger van het daltononderwijs is Helen Parkhurst. Parkhurst gaf les op een eenmansschool in het Amerikaanse plaatsje Dalton. In haar klas zaten leerlingen van verschillende leeftijden maar ook van verschillende niveaus. Ze schafte het klassikaal lesgeven af en liet de leerlingen meer zelfstandig werken, maar ook elkaar helpen. Kenmerken van het daltononderwijs zijn: vrijheid in gebondenheid (leerlingen kiezen zelf wanneer ze welke opdracht doen), zelfstandigheid (als opdrachten niet af zijn, is dat hun eigen verantwoordelijkheid) en samenwerken. Helen Parkhurst volgde haar opleiding bij Maria Montessori. Daarom zijn invloeden van het montessorionderwijs terug te vinden in het daltononderwijs.

Wil je meer weten over het daltononderwijs?
Kijk ook op de website van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV).

Vrijeschool

De vrijeschool is opgericht door Rudolf Steiner vanuit antroposofische opvattingen. De vrijeschool richt zich niet alleen op leren rekenen en schrijven, maar ook op de persoonlijke ontwikkeling: individueel en in relatie tot de sociale omgeving.

Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool helpt deze te vinden en te ontwikkelen. De kern van het vrijeschoolonderwijs is dat rekening wordt gehouden met de ontwikkelfase van het kind. De eerste zeven jaar leren kinderen hun lichaam gebruiken. De tweede zeven jaar worden dingen meer gevoelsmatig beleefd, er wordt een mening gevormd. En vanaf het 14e jaar kan een kind zelf leren nadenken en oordelen. Eén leraar blijft gedurende alle schooljaren bij dezelfde klas.

Wil je meer weten komen over de Vrijeschool?
Kijk ook op de website van de Vereniging van Vrijescholen.

Jenaplan

Vanuit een experiment van professor Petersen uit de Duitse plaats Jena ontstond het jenaplanonderwijs. In het jenaplanonderwijs zitten kinderen van verschillende leeftijden in stamgroepen bij elkaar, waardoor een kind zich elk jaar in een andere sociale context begeeft. De vier basisactiviteiten uit een menselijk leven komen ook terug op school: spreken, spelen, werken en vieren.

Wil je meer weten over het Jenaplanonderwijs?
Kijk ook op de website van de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJV).

Freinet

Freinetscholen werken volgens het principe van Célestin Freinet. Freinet merkte dat zijn leerlingen door het ‘schoolse’ leerwerk nauwelijks gemotiveerd raakten. Daarom ging hij met de kinderen naar buiten. Tijdens het wandelen werd er gepraat over alles wat ze tegen kwamen; de leerlingen waren erg betrokken. Terug in de klas werden alle ervaringen verwerkt door middel van verslagen en tekeningen. De leerling werd nu medeverantwoordelijk voor het geleerde. Met deze bevindingen ontwikkelde Freinet een onderwijssysteem waarin de leefwereld van het kind en het leren door ervaring centraal staan. Het freinetonderwijs is enerzijds individueel en taakgericht. Anderzijds is het gericht op het leren samenwerken en het aanleren van sociaal gedrag.

Wil je meer te weten komen over Freinetscholen?
Kijk ook op de website van de Vereniging voor Freinetpedagogie.

Samenvatting

Montessori-, dalton-, vrije-, jenaplan- en freinetscholen behoren tot het traditioneel vernieuwingsonderwijs. Deze scholen hebben een eigen pedagogische visie op onderwijs die ze op verschillende manier uitdragen, maar bij al deze onderwijsconcepten staan de ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind centraal.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket