Wat is een associate degree?

Een associate degree

Heb jij een mbo-opleiding afgerond en wil je doorstuderen, maar vind je een vierjarige hbo-bachelorstudie te lang? Of wil jij vooral verder groeien in je werk en wil je daarom meer kennis opdoen? Dan is de associate degree voor jou wellicht een geschikte opleiding. De associate degree is een tweejarige opleiding op hbo-niveau, die daarom wat niveau betreft tussen een mbo4-opleiding en een hbo-bachelor in zit. De opleiding valt binnen het hoger beroepsonderwijs. Je volgt je vakken op hbo-niveau en je sluit de studie af met een wettelijk erkend Ad-diploma. In dit artikel lees je alles over vooropleidingseisen van een associate degree, de verschillende educatieve associate degrees die er zijn en wat je eventueel na een associate degree kunt doen.

Toelating

Voor een associate degree gelden dezelfde regels als voor een hbo-bachelor: je moet een diploma hebben op minimaal havo- of mbo4-niveau. Voor oudere studenten zonder een van deze diploma’s is er de mogelijkheid om een 21+-toets te maken.

Wil je meer weten over de 21+-toets? Klik dan hier voor ons artikel over de 21+-toets.

Educatieve associate degrees

Tot 2019 bestonden er drie typen educatieve Ad’s: Pedagogisch Educatief Professional (PEP), Pedagogisch Educatief Medewerker (PEM) en Pedagogisch Professional Kind en Educatie (PPKE). Deze opleidingen kenden verschillen, maar vooral heel veel overeenkomsten. Om voor eenduidigheid richting studenten te zorgen zijn al deze educatieve Ad’s vorig jaar verder gegaan onder de naam Pedagogisch Educatief Professional (PEP). Daarnaast is er sinds kort bij NHL Stenden een Ad Didactisch Educatief Professional (DEP).

Met een afgeronde educatieve associate degree kun je allerlei functies in de klas bekleden. Het precieze takenpakket van een educatief professional ligt niet vast. De afstemming van de onderwijstaken gebeurt in overleg met de school en de lesdocent. Je kunt in ieder geval op een school aan de slag als onmisbare ondersteuning van de leraar. Of je gaat werken op een basisschool, middelbare school en/of mbo-instelling hangt af van de associate degree die kiest.

Na een associate degree

Het voordeel van het volgen van een associate degree is vooral dat je alvast een erkend diploma op hbo-niveau op zak hebt. Je hebt kunnen ervaren hoe een hbo-opleiding eruitziet. Als je je Ad-diploma binnen hebt, kun je aan de slag op een school als onderwijsondersteuner of als educatief professional, maar je kunt ook verder doorstromen naar een hbo-bachelor. Je kunt dan vrijstellingen krijgen als je kiest voor een hbo-bacheloropleiding die aansluit op jouw afgeronde associate degree.

Samenvatting

De associate degree (Ad) is een opleiding op hbo-niveau. Een Ad zit dus wat niveau betreft tussen een mbo4-opleiding en een hbo-bachelor in. Je moet een diploma hebben op minimaal havo- of mbo4-niveau, of een 21+-toets succesvol afronden om toegelaten te worden tot een associate degree.

Er zijn meerdere educatieve associate degrees die je opleiden tot Pedagogisch Educatief Professional (PEP). Het precieze takenpakket van educatief professional op een school ligt niet vast. De afstemming van de onderwijstaken gebeurt in overleg met de school.

Als je je educatieve Ad-diploma hebt gehaald, kun je gaan werken op een school of doorstromen naar een hbo-bacheloropleiding. Je kunt dan vrijstellingen krijgen als je kiest voor een hbo-opleiding die aansluit op jouw afgeronde associate degree.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket