Hoe word ik intern begeleider?

In het kort

Hoewel de opleidingseisen voor een ib’er niet wettelijk zijn vastgelegd, vragen de meeste scholen van hun ib’ers dat zij een diploma van de post-hbo opleiding tot intern begeleider of de post-hbo master Special Educational Needs (SEN) op zak hebben.

Hoe word ik intern begeleider?

Wil je werken in het onderwijs en vind je het leuk om begeleiding te bieden aan leerlingen? Als daarnaast een ondersteunende en organiserende rol goed bij je past, denk dan eens aan een baan als intern begeleider! In dit artikel lees je meer over wat een intern begeleider is, welke taken er bij dit beroep horen en welke opleiding je hiervoor kunt volgen.

Wat is een intern begeleider?

Een intern begeleider (ook wel ib’er genoemd) is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van het zorgbeleid binnen een school of schoolbestuur. Je werkt als ib’er dus voor één of meerdere basisscholen. Intern begeleiders worden ook wel zorgcoördinator genoemd, omdat ze in de gaten houden of alle kinderen de juiste zorg krijgen. Daarnaast kunnen leerkrachten altijd bij de ib’er terecht voor vragen. Je staat in principe niet voor de klas, maar het komt weleens voor dat ib’ers parttime leerkracht zijn naast hun andere werkzaamheden. Wil je zowel ib’er zijn als voor de klas staan? Dan heb je wel een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs nodig.

Wat zijn de taken van een intern begeleider?

Er zijn verschillende taken die je uitvoert als intern begeleider. Het precieze takenpakket is afhankelijk van de school of scholen waar je de functie uitoefent. Hieronder volgt een omschrijving van de taken die doorgaans onder de verantwoordelijkheid van een ib’er vallen:

  • Zorgbeleid: Als intern begeleider houd je je bezig met het coördineren en monitoren van de kwaliteit van de zorg op een basisschool. Je controleert bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem, je ziet erop toe dat alle leerlingen de juiste zorg krijgen en je plant de schoolbrede toetsen in. Daarnaast werk je samen met de leerkrachten om de ontwikkelplannen voor de school op te stellen.
  • Coachen van leerkrachten: Leraren kunnen naar de intern begeleider toekomen als zij tegen problemen aanlopen. Zo kunnen leerkrachten je vragen om een les te observeren zodat je ze vervolgens kunt helpen om hun klassenmanagement te verbeteren.
  • In contact blijven met ouders en externen: In sommige gevallen heeft een kind meer aandacht nodig dan een school kan bieden. In deze gevallen is hulp van andere instanties nodig. De intern begeleider dient als aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en externen, en houdt bij welke ontwikkelingen er plaatsvinden rondom de hulpvraag van het kind. Daarnaast houdt een ib’er ook de administratie en documentatie bij zodat iedereen gemakkelijk op de hoogte kan worden gehouden. Ook houdt de intern begeleider de ouders op de hoogte van de ontwikkelingen rondom hun kind bij de externe partij.

Met welke opleiding kan ik intern begeleider worden?

De opleiding die een intern begeleider moet hebben gevolgd is niet wettelijk vastgelegd, maar vaak vragen scholen in hun vacatures wel om een afgeronde, specifieke opleiding tot ib’er. Via een hogeschool kun je de post-hbo opleiding tot intern begeleider volgen en in sommige gevallen kun je ook aan de slag als ib’er als je de post-hbo master Special Educational Needs (SEN) hebt afgerond. Om toegelaten te kunnen worden tot deze opleidingen heb je in de meeste gevallen een pabo-diploma nodig. Bij enkele hogescholen volstaat een afgeronde hbo-bachelor en voldoende relevante werkervaring ook om toegelaten te worden. In sommige gevallen word je ook toegelaten als je een diploma in de richting van (ortho)pedagogiek op zak hebt.

Vaak staat er bij vacatures welke functie-eisen de school hanteert voor intern begeleiders. Kijk op websites zoals www.meesterbaan.nl naar het huidige vacatureaanbod voor intern begeleiders.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket