Ervaringsverhaal van Femke Dijkman

Het ervaringsverhaal van Femke Dijkman

In de toekomst wil ik graag voor de klas staan. Daarom heb ik ook gekozen voor de Universitaire Pabo. Hierbij wil ik mijn academische vaardigheden blijven gebruiken om het onderwijs te verbeteren. Dit zou ik binnen de school of het bestuur willen doen.

Keuze voor de universitaire pabo

Ik wist al in groep 8 op de basisschool dat ik juf wilde worden. In de bovenbouw op de middelbare school hoorde ik over een Universitaire pabo, waarbij ik mijzelf kan uitdagen en kan ik mijn academische vaardigheden blijven inzetten. Ik heb speciaal gekozen voor de gekoppelde opleiding onderwijswetenschappen (Universitaire Pabo Utrecht), omdat ik me niet alleen wil verdiepen in de ontwikkeling van een kind, maar ook in de ontwikkeling van het onderwijs. Bij onderwijswetenschappen wordt, door een apart ontworpen programma, aandacht besteed aan beide onderwerpen. De Universitaire Pabo in Utrecht dus een brede opleiding waardoor ik ook een brede kennis heb na het afronden van deze opleiding.

Inhoud van de opleiding

Mijn opleiding bestaat uit de pabo op de hogeschool en onderwijswetenschappen op de universiteit. Hierdoor volg ik vakken die erg uiteen kunnen lopen. Het zijn de reguliere vakken op de hogeschool zoals geschiedenis, rekenen en muziek en vakken op de universiteit van verschillende opleidingen. Zo heb ik ook ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en ontwerpen van leersituaties. 

Academische leerkracht en stage

Op mijn stage mis ik vaak de mogelijkheid om de koppeling te maken van de praktijk met de theorie. Daarnaast zijn er weinig praktijkopleiders die academische opgeleid zijn. Gelukkig heb ik momenteel twee schoolopleiders die zich willen inzetten om de theorie meer te betrekken in de praktijk, maar dit is met name geluk in plaats van dat het zo hoort.

Ik heb meerdere mensen horen zeggen dat ze graag academische leerkrachten in hun team willen. Ik ben mij aan het oriënteren wat de mogelijkheden zijn voor een afgestudeerde ALPO-student om later (als ik afgestudeerd bent) als academische leerkracht aan het werk te gaan.

Opbouw van stage

Ik loop vanaf het eerste jaar één dag in de week stage. Vanaf het derde jaar zijn dit zelfs twee dagen waarbij een dag wordt ingevuld met wetenschappelijk onderzoek binnen de stageschool. Op deze manier wordt onderzoek gekoppeld aan de praktijk.

Vanuit de hogeschool heb je praktijkopdrachten waarbij je gemaakte keuzes en je handelen moet verantwoorden vanuit de theorie. Ook bij de universiteit wordt gestimuleerd om de theorie in de praktijk in te zetten, maar dit lukt niet altijd. Daarom zijn er ook vakken binnen de ALPO waar je hier specifiek op focust. Dit zijn bijvoorbeeld 'analyseren en redeneren' en 'diversiteit in het onderwijs' waarbij je de theorie gebruikt om te kijken vanuit meerdere perspectieven in het onderwijs, en dus deze gaat toepassen in de praktijk.

Toekomst

In de toekomst wil ik graag voor de klas staan. Daarom heb ik ook gekozen voor de universitaire pabo. Hierbij wil ik mijn academische vaardigheden blijven gebruiken om het onderwijs te verbeteren. Dit zou ik binnen de school of het bestuur willen doen. Ik ben nog wel zoekende naar mogelijkheden voor academische leerkrachten binnen het onderwijs. Toen ik een dag meeliep met Sonja de Jong, academische leerkracht en BAB (Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs) lid, zag ik dat het mogelijk is om naast lesgeven, onderzoeken uit te voeren binnen de school of het bestuur. Dit lijkt mij interessant om in de toekomst te gaan doen. Ik ben mij ook aan het oriënteren op het onderwijs voor hoogbegaafden. Mogelijk is dit ook iets voor mij.

Met dank aan de Beroepsvereniging voor Academici en Femke Dijkman voor het delen van dit verhaal.

Ben je zelf overgestapt naar een baan in het onderwijs of op dit moment werkzaam in het onderwijs, en zou je ook graag je ervaringsverhaal met ons willen delen? Laat het ons weten! Mail naar: vraag@onderwijsloket.com

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket