Ervaringsverhaal van Annemarie van Es

Het verhaal van Annemarie van Es

Bij goede projecten kunnen leerlingen hun talenten en vaardigheden ontwikkelen. Daar zet ik mij met heel veel plezier voor in. Ik zie een goede leerkracht als ontwerper van zijn eigen onderwijs

Opleiding

Vanuit het bestuur van De Haagse Scholen (DHS) waarvoor zij werkzaam is, kwam de vraag of er collega’s geïnteresseerd waren in de academische MEBIT opleiding aan de Universiteit van Maastricht. MEBIT staat voor Master of Evidence Based Innovation in Teaching. Deze opleiding heeft zich tot doel gesteld om evidence based werken meer onderdeel te laten zijn van de beroepspraktijk. Dit houdt in dat interventies, strategieën en beleid in het onderwijs zich meer gaan baseren op wetenschappelijk onderzoek. In de MEBIT opleiding wordt geleerd een wetenschappelijke houding aan te nemen, wetenschappelijk onderzoek te kunnen beoordelen en zelf onderzoek te kunnen doen. In september 2013 begon Annemarie met een premaster in deeltijd in combinatie met haar werk op school en in november 2016 werd de opleiding afgerond met een diploma. De opleiding heeft weer een ander perspectief op onderwijs geboden en werd afgesloten met een fantastische reis naar de Teachers Acadamy’ in Colombia University, New York, waar de MEBIT studenten poster presentaties hebben verzorgd en colleges hebben mogen volgen.

Loopbaan

Annemarie van Es (1965) heeft niet altijd als leerkracht gewerkt. Zij is in september 2002 als zij-instromer begonnen in het primair onderwijs. Haar kracht ligt in het ontwerpen van onderwijs en het vormgeven van projecten. Daarin is haar kunstopleiding aan de KABK (1989) en haar werkervaring in grafisch ontwerp, drukwerkbegeleiding en grafische ICT (1993-2002) goed inzetbaar. Op OBS De Startbaan in Den Haag waar zij met veel plezier werkzaam is als intern begeleider en cultuurcoördinator heeft zij tevens een plusklas opgezet voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast ondersteunt zij momenteel het team in het opzetten van projecten en thematisch werken. 

Toekomst

De kennis en vaardigheden opgedaan in de MEBIT opleiding wil zij inzetten om onderzoek te vertalen naar de onderwijspraktijk. De theoretische bevindingen uit onderzoek kunnen de komende jaren een goede onderbouwing worden voor het verder ontwikkelen van projectonderwijs. Vanuit het bestuur van DHS is men tevens bezig met het opzetten van een Academische werkplaats. Daarvoor lopen er gesprekken met de gemeente Den Haag en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In deze werkplaats zal bestaand onderzoek en wellicht ook eigen onderzoek een rol gaan spelen bij het belichten van diverse vraagstukken over onderwijs die bij DHS aan de orde zijn. Hierin zal Annemarie naast haar werk als leerkracht en coördinator van projecten ook een rol gaan spelen.

Met dank aan de Beroepsvereniging voor Academici en Annemarie van Es voor het delen van dit verhaal.

Ben je zelf overgestapt naar een baan in het onderwijs of op dit moment werkzaam in het onderwijs, en zou je ook graag je ervaringsverhaal met ons willen delen? Laat het ons weten! Mail naar: vraag@onderwijsloket.com 

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket