Zij-instromen in het primair onderwijs: Koos

Het ervaringsverhaal van Koos de Ruijter

Na jaren in het bankleven te hebben gewerkt, voelde Koos de Ruijter (36) dat ze daar niet meer helemaal op haar plek was. Toen ze voor de tweede keer moeder werd, groeide dit gevoel. Ze besloot dit gevoel te volgen en richtte zich tot een jobcoach. De overstap naar een hele andere sector ging wel met wat gezonde spanning gepaard. Daarom besloot Koos veel tijd uit te trekken om zich te oriënteren op haar overstap naar het onderwijs. Onlangs is ze van start gegaan met een zij-instroomtraject in het primair onderwijs. Koos weet uit ervaring dat veel mensen die een overstap overwegen op zoek zijn naar persoonlijke verhalen. Daarom deelt ze nu graag haar overstapverhaal met ons!

Hoe zag de aanloop naar jouw overstap naar het onderwijs eruit?

Binnen de bank lag er veel nadruk op commercie en winst. Hoewel ik veel werd uitgedaagd in mijn werk, miste ik echt het maatschappelijke belang. Ik heb dit verlangen eerst lange tijd opgevuld met vrijwilligerswerk. Maar toen ik kinderen kreeg besefte ik wel ‘voor mij is werken meer dan alleen de persoonlijke uitdaging, ik wil ook maatschappelijk iets bijdragen’. Ik heb jaren een hoge functie gehad waarbij ik strategische adviezen gaf, en dat was heel leuk maar ook heel abstract. Ik lonkte naar een concrete en praktische uitdaging. Kinderen vind ik al mijn hele leven echt te gek, dus een overstap naar het onderwijs lag voor de hand. Toen ik me wat serieuzer ging verdiepen kwam ik er al snel achter dat mijn hart echt bij jonge kinderen ligt, waardoor de keuze voor het primair onderwijs snel gemaakt was.

Hoe heb je je oriëntatie vervolgens aangepakt?

In mijn carrière is veel vanzelf gegaan, het één volgde het ander altijd logisch op. Ik heb daardoor nooit écht de tijd genomen om na te denken over wat ik zou willen. Tijdens de overstap naar het primair onderwijs heb ik me juist heel bewust afgevraagd wat ik wilde. Ik heb met mensen gesproken die in het onderwijs werken en ik ben via LinkedIn met mensen die het zij-instroomtraject hebben doorlopen in contact gekomen. Ik heb hen gevraagd naar hun ervaringen en dit was heel waardevol voor mij.  

Hierin heb ik gemerkt dat het belangrijk is om proactief te zijn. Zo heb ik vanuit eigen initiatief een oriëntatiestage geregeld op een basisschool in mijn buurt. Hierdoor kon ik proefondervindelijk ervaren of dit werk en deze sector echt bij me past. Daarnaast heb ik via Hogeschool Windesheim de cursus ‘Zin in lesgeven’ gevolgd. Hierbij krijg je alle ‘ins’ en ‘outs’ van het onderwijs geïntroduceerd en daarna wist ik zeker dat ik het leuk zou vinden! Uiteindelijk ben ik op zoek gegaan naar een aanstelling op een school en deze vond ik verbazingwekkend snel! Ik heb vervolgens met de Marnix Academie contact opgenomen om te kijken of ik direct zou kunnen beginnen, en binnen drie weken had ik het geschiktheidsonderzoek al afgerond met positief resultaat!

Hoe heeft het Onderwijsloket jou geholpen?

Ik heb tijdens mijn oriëntatie veel gehad aan de informatievoorziening van het Onderwijsloket. In het bijzonder de ervaringsverhalen. Hierdoor kreeg ik echt een betere indruk van hoe anderen de overstap hebben ervaren en hoe het ze vergaat in hun nieuwe werk. Ik heb destijds ook contact gehad met een adviseur van het Onderwijsloket, waar ik echt mijn verhaal kwijt kon. Er werd goed meegedacht over alle mogelijkheden en ik werd op andere relevante partijen gewezen die iets voor me zouden kunnen betekenen, zoals regioloketten. Kortom, ik vond het prettig dat alle informatie op één plek te vinden was en het luisterend oor van de adviseur was ontzettend fijn!

Hoe zijn jouw eerste weken gegaan?

Ik vond de eerste weken heel leuk maar ook intensief! De nieuwigheid voelde soms overweldigend. Naast nieuwe werkzaamheden en collega’s, moest ik namelijk ook 29 kinderen leren kennen. Vanaf het begin ga ik iedere ochtend fluitend naar school en ben ik benieuwd wat de dag me gaat brengen. Wat ik wel heb onderschat is dat ik niet echt kan bouwen op eerder opgedane kennis en ervaring. Ik ben nu wat betreft algemene werkervaring nog steeds een ervaren collega, maar binnen de school echt het groentje als het gaat om pedagogiek en didactiek. Het team is gelukkig erg leuk en verwelkomend. Mijn leidinggevende heeft toevallig een zoon die ook zij-instromer is en ze ondersteunt me enorm. Op dit moment draai ik drie dagen in de week mee in groep 4, waarvan één dag samen met mijn duo-collega. Daarnaast zitten twee leerkrachtcoaches één keer in de week bij mij in de klas om feedback te geven. Soms is het wel gek om te bedenken dat ik nu zelf nog zoveel te leren heb, maar dat ik voor de kinderen in mijn klas wel gewoon écht hun juf ben.

De gouden tip van Koos

Het onderwijs is echt fantastisch! Je zult je nooit vervelen als je besluit de overstap te maken. Het onderwijs voelt soms een beetje als thuiskomen, omdat ik veel dingen herken vanuit mijn eigen schooltijd vroeger. Aan de andere kant is het onderwijs altijd in beweging en dit maakt ook dat een overstap veel energie vraagt. Ik denk dat het daarom wel belangrijk is om goed te raden te gaan wie je bent en uit welke situatie je komt. Ik vond het zelf destijds fijn om er goed over te praten met de mensen om mij heen en mijn gezin. Een overstap heeft niet alleen een impact op mij, maar ook op hen. Je moet namelijk wel de tijd vrij kunnen maken om de overstap succesvol te laten zijn.

Tot slot is het goed om je te realiseren dat het vinden van een school als zij-instromer lastig kan zijn, maar blijf zelf ook kritisch over wat je wilt en welke school bij je past. Je moet daarin eerlijk zijn naar jezelf. Ik denk echt dat een wederzijdse match belangrijk is, en soms moet je dan nog iets langer blijven zoeken. Maar de aanhouder wint!

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket