Hoe word ik schoolleider in het voortgezet onderwijs?

Hoe word ik schoolleider in het voortgezet onderwijs?

Heb je ervaring met leidinggeven en wil je graag een bijdrage leveren aan het onderwijs? Ben je een ervaren manager die zich in wil zetten voor een prettig leer- en werkklimaat op een middelbare school? Of wil je graag doorgroeien naar een leidinggevende rol in het onderwijs? Naast het toenemende lerarentekort groeit in veel regio’s ook de vraag naar schoolleiders. Lees in dit artikel hoe je schoolleider kunt worden in het voortgezet onderwijs.

Wat doet een schoolleider in het voortgezet onderwijs?

Een schoolleider geeft leiding aan een (deel van een) school en is onderdeel van de schoolleiding. Een schoolleider wordt in het voortgezet onderwijs ook vaak rector (directeur) of conrector (adjunct-directeur) genoemd. De beroepsstandaard van de VO-academie omschrijft het takenpakket van een schoolleider in het voortgezet onderwijs als volgt:

  • Een schoolleider geeft leiding aan verschillende processen, zoals het professionaliseren van medewerkers en het op peil houden van de onderwijskwaliteit.
  • Een schoolleider draagt bij aan de verbinding met de omgeving van de school, zoals curriculumvernieuwing, samenwerking met ouders en netwerken met relevante organisaties.
  • Een schoolleider ziet erop toe dat de school zich blijft ontwikkelen door het opstellen van beleid, het in gang zetten van veranderingsprocessen en de juiste positionering van personeel. Daarnaast heeft een schoolleider vaak een eigen portefeuille ten aanzien van bijvoorbeeld zorg, veiligheid of onderwijskundige ontwikkelingen.

Heb ik een bevoegdheid nodig om schoolleider te worden in het voortgezet onderwijs?

Om schoolleider te worden in het voortgezet onderwijs heb je wettelijk gezien geen bevoegdheid nodig. Wel komt het vaak voor dat schoolleiders een lesbevoegdheid hebben en sommige scholen geven hier ook de voorkeur aan. Het is daarnaast niet wettelijk vastgelegd aan welke bekwaamheidseisen een schoolleider precies moet voldoen. In de beroepsstandaard van de VO-academie is wel in kaart gebracht in welke situaties er van schoolleiders wordt verwacht dat ze actief kunnen handelen en welke eigenschappen hierbij van pas komen. Het schoolbestuur beslist uiteindelijk of jij over de juiste kennis en (leiderschaps)vaardigheden beschikt om het beroep als schoolleider uit te voeren.

Moet een schoolleider zich registreren in een schoolleidersregister?

Als je schoolleider wilt worden in het voortgezet onderwijs, hoef je je niet te registreren. Het mag wel, in het Schoolleidersregister VO. Door je in te schrijven in dit register kun je gebruik maken van een netwerk van schoolleiders in Nederland en kun je werken aan je eigen professionalisering.

Voor schoolleiders in het basisonderwijs is het wel verplicht om geregistreerd te staan in het schoolleidersregister.  

Wil je meer weten over hoe je schoolleider kunt worden in het primair onderwijs? Lees dan dit artikel.

Wat verdient een schoolleider in het voortgezet onderwijs?

Een schoolleider in het voortgezet onderwijs wordt ingeschaald volgens de cao vo. Vaak komt dit neer op een inschaling in salarisschaal 13 of 14. Je verdient over het algemeen tussen de € 4501,- en € 6888,- bruto per maand, op basis van een fulltime aanstelling. Binnen welke schaal en trede je wordt ingeschaald is afhankelijk van allerlei factoren, zoals je werkervaring, je opleidingen, maar ook de invulling van je takenpakket.

De Algemene Vereniging van Schoolleiders heeft een cross-mentoring programma ontwikkeld. Hierin werken schoolleiders samen met leiders uit het bedrijfsleven om van elkaar te leren en elkaar te coachen. Wil jij op deze manier kennismaken met het schoolleiderschap? Bekijk dan hier de website van de AVS.

Samenvatting

Een schoolleider in het voortgezet onderwijs geeft leiding aan een middelbare school. Dat doet hij of zij onder meer door de onderwijskwaliteit en de professionalisering van de docenten op peil te houden, bij te dragen aan de verbinding van de school met de omgeving en erop toe te zien dat de school zich blijft ontwikkelen. Je hebt geen lesbevoegdheid nodig als je schoolleider wilt worden op een middelbare school en je hoeft je ook niet te registreren in het Schoolleidersregister VO. Een schoolbestuur bekijkt of je de juiste kennis en (leiderschaps)vaardigheden hebt om het beroep van schoolleider uit te voeren. Een schoolleider in het voortgezet onderwijs verdient tussen de €4501,- en € 6888,- bruto per maand, op basis van een fulltime aanstelling.  

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket