Jaarevaluatie van het Onderwijsloket

Ieder jaar schrijft het team van het Onderwijsloket een jaarevaluatie. Het doel van het rapport is om terug te kijken op de afgelopen jaren en vooruit te kijken naar het komende jaar. Daarnaast beschrijven we ook knelpunten die we signaleren in de route die een overstapper aflegt van begin van de overstap tot daadwerkelijk starten in het onderwijs.

In de evaluatie worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan?
  • Wat waren onze doelen en in hoeverre zijn die bereikt?
  • Wat gaan we komend jaar doen, verbeteren en doorontwikkelen?
  • Wat worden onze concrete doelstellingen daarbij?
  • Zijn er kansen bij de gesignaleerde knelpunten voor overstappers?

Hieronder vind je via de gekleurde buttons onze jaarevaluaties.

Over het Onderwijsloket