Module: de leerling

Deze module geeft een beeld van leerlingen in het voortgezet onderwijs en hun leefomgeving. De module is bedoeld voor mensen die gaan starten met de lerarenopleiding (in combinatie met een baan of stage), en zich alvast willen voorbereiden op het werken in het onderwijs. Er is op meerdere scholen materiaal verzameld, bij zowel leerlingen als docenten als zorgcoördinatoren. In de module worden vragen beantwoord zoals: Hoe ziet een doorsnee week op een middelbare school eruit? Welke hobby’s hebben leerlingen op de middelbare school? Welke social media zijn nu populair?

Context van het project

Dit project is een onderdeel van het bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen. Samen met de universitaire lerarenopleidingen is de module De Leerling gemaakt om toekomstige starters in het onderwijs zich goed te laten voorbereiden op hun start. Deze module past bijvoorbeeld goed in de periode tussen de aanmelding en de daadwerkelijk start van de lerarenopleiding.

Hoe volg je de module?

Het is mogelijk om deze eerste versie van de module al te volgen in een bètaversie. Om bij de module terecht te komen kun je klikken op deze link. Voorlopig maken we gebruik van deze link, maar daar gaat later dit jaar verandering in komen. In 2023 zal de content op een maatwerk-platform geplaatst worden.

Bètaversie van de module? Wat betekent dat?

Dat betekent dat nog niet alle functionaliteiten in deze module verwerkt zijn. Zo is het bijvoorbeeld momenteel nog niet mogelijk om antwoorden op de opdrachten in te vullen, je voortgang tijdens het maken van de module in de gaten te houden en deze voortgang op te slaan. Dit (en nog meer punten) willen we in de uiteindelijke versie op een website/platform wel integreren. 

Evaluatie van de bètaversie

Aan het einde van de module willen we je uitnodigen om ons evaluatieformulier in te vullen. De gegevens vanuit de evaluatie kunnen we gebruiken bij de ontwikkeling van toekomstige modules.

Betrokken projectmedewerkers:

Wolf Weymiens

Als natuurkundige heeft Wolf onderzoek gedaan naar zwarte gaten en de oerknal. Na zijn PhD over kernfusie-energie dook hij de wereld van het onderwijs in. Eerst als trainee bij Eerst De Klas, voorloper van Trainees in onderwijs, daarna jarenlang als leraar natuurkunde op een middelbare school in Amsterdam. 

Sanne van Kempen

Na werkzaam te zijn geweest in het primair onderwijs, is Sanne aan de slag gegaan voor onder andere de lerarenopleiding en de UNL (voorheen VSNU). Ook was ze betrokken bij projecten met sectorraden en heeft ze met zowel politieke en maatschappelijke partners als met commerciële aanbieders van onderwijs samengewerkt.

Over het Onderwijsloket