Over het regioloket

Door middel van Hatseklas.nl willen we, als werkgevers en opleiders, samen (toekomstige) onderwijsprofessionals werven in de regio. Daarbij zullen wij geïnteresseerden relevante informatie bieden over verschillende opleidingsroutes, wat het werken in het onderwijs inhoudt en welke perspectieven er in de regio zijn (te verwachten vacatures, beschikbare zij-instroomplekken, talentenprogramma’s, etc.). De programmalijn loketfunctie zal zich vooral richten op die informatievoorziening en de toeleiding naar de werkgever en de onderwijsinstelling.

Overzicht social media:

Hatseklas op LinkedIn

Hatseklas op Facebook

Regio Zwolle en Noordwest-Veluwe
E-mailadres info@hatseklas.nl
Website Klik hier
Telefoonnummer 06-51738859

Bevat dit profiel informatie die incompleet is, of niet meer up to date? Laat het ons team hier weten en dan passen wij de pagina aan.

Over het Onderwijsloket