Filter op
  • Onderwerp
  • Resultaten voor
1-103 uit 103 resultaten
Sorteer op
Relevantie Datum

Wat is een kopopleiding?

Een kopopleiding is een 1-jarige hbo-lerarenopleiding waarmee je met een eerder behaald hbo- of wo-bachelordiploma een tweedegraads bevoegdheid kunt halen. Je komt in aanmerking voor de kopopleiding wanneer je in het bezit bent van een bacheloropleiding die direct aansluit bij een schoolvak.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een herintreder?

De term 'herintreder' wordt gebruikt voor bevoegde basisschoolleerkrachten die ten minste 12 maanden niet in het primair onderwijs hebben gewerkt. Een onderwijsbevoegdheid blijft geldig, maar sommige herintreders willen toch graag een opfriscursus.

Vraag & antwoord

Wat is het salaris van een leraar in het basisonderwijs?

De salarissen van leraren in het primair onderwijs zijn vastgelegd in de cao van het primair onderwijs. Volgens de huidige cao verdient een basisschooldocent tussen de € 2678,- en € 5990,- bruto per maand.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een deeltijdopleiding?

Een deeltijdopleiding heeft minder contacturen dan een voltijdopleiding, namelijk meestal één lesdag in de week of twee avonden. Je kunt werk en een studie op die manier goed combineren. Het werk dat je daarnaast doet, hoeft niet aan te sluiten op je studie.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een bekwaamheidsverklaring?

Een zij-instroomtraject wordt afgesloten met een bekwaamheidsonderzoek. Rond je dat succesvol af? Dan krijg je een bekwaamheidsverklaring: een getuigschrift dat aangeeft dat jij vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam bent. Je hebt daarmee een officieel erkende bevoegdheid in handen.

Vraag & antwoord

Wat is het salaris van een leraar in het voortgezet onderwijs?

De salarissen van het voortgezet onderwijs staan vastgelegd in de cao. In de huidige cao lopen de salarissen uiteen van € 2865,- tot € 6270,- bruto per maand.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een educatieve minor?

Tijdens veel universitaire bachelorstudies kun je een educatieve minor volgen. Na afronding van deze minor ben je beperkt tweedegraads bevoegd. Je mag dan lesgeven in de onderbouw van havo/vwo en in vmbo-tl. Met deze minor krijg je doorgaans vrijstellingen voor een deel van de educatieve master.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een zij-instroomtraject?

Het traject 'zij-instroom in het beroep' is een tweejarig traject waarbij je tegelijkertijd werkt en leert. Je bent in dienst van de school en volgt daarnaast vakken op een lerarenopleiding. Om in aanmerking te komen voor een zij-instroomtraject heb je minimaal een hbo- of wo-diploma nodig.

Vraag & antwoord

Wat is een intern begeleider?

Een intern begeleider (IB'er) begeleidt en ondersteunt op een school bij het inhoud geven aan leerlingenzorg. Ook levert een IB'er een bijdrage aan het implementeren van vernieuwingen op school. Het precieze takenpakket van een intern begeleider kan per school verschillen.

Vraag & antwoord

Wat is het salaris van een docent in het mbo?

De salarissen van het mbo staan vastgelegd in de cao. In de huidige cao lopen de salarissen uiteen van € 2961,- tot € 6162,- bruto per maand.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een BKO?

Hogescholen of universiteiten geven vaak zelf in hun vacatureteksten aan welke voorwaarden zij aan hun docenten stellen. Veel onderwijsinstellingen verplichten docenten om in de eerste paar jaar van onderwijs geven een basiskwalificatie onderwijs (BKO) te halen.

Vraag & antwoord

Wat is een PhD?

Een PhD is de hoogste academische graad die je kunt halen. In een PhD-positie doe je wetenschappelijk onderzoek en schrijf je een proefschrift. Vroeger heette dat promoveren. Je krijgt dan de titel dr. en wordt doctor in de wetenschap. De internationale term hiervoor is PhD.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is het praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs valt onder het voortgezet onderwijs. In het praktijkonderwijs hebben leerlingen intensieve begeleiding nodig. Ze krijgen in kleine groepen les in een aantal schoolvakken, in praktijkvakken en in algemene vaardigheden, zoals zelfredzaamheid en werknemersvaardigheden.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is het ABP?

ABP staat voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Dit fonds is verantwoordelijk voor de pensioensregelingen van onderwijspersoneel. Op de website van het ABP (link) staat meer informatie over deze pensioenregeling.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is het lwoo?

De afkorting lwoo staat voor leerwegondersteunend onderwijs. Lwoo is onderwijs aan vmbo-leerlingen van de basis- en soms van de kaderberoepsgerichte leerweg en biedt leerlingen met leerachterstanden extra ondersteuning, zodat ze makkelijker hun diploma kunnen halen.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een EVC?

EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. In een certificaat wordt vastgelegd welke kennis, inzichten en ervaringen je tot nu toe hebt opgedaan in je werk en tijdens je vooropleidingen. Een EVC staat niet gelijk aan een bevoegdheid.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een ulo?

Ulo staat voor universitaire lerarenopleiding: je volgt een ulo altijd aan een universiteit. Ulo's kunnen educatieve masters zijn, maar ook minors of modules. Educatieve masters sluit je af met een eerstegraads bevoegdheid; educatieve minors en modules met een beperkte tweedegraads bevoegdheid.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een geschiktheidsonderzoek?

Een geschiktheidsonderzoek is de start van een zij-instroomtraject. Er wordt bepaald of je direct voor de klas kunt en binnen twee jaar je bevoegdheid kunt halen. Haal je het geschiktheidsonderzoek niet, dan krijg je geen geschiktheidsverklaring en mag je niet starten met het zij-instroomtraject.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een praktijkopleider?

Praktijkopleiders begeleiden de vmbo-, studenten op hun stage en/of werkplek. Daarnaast onderhouden ze contact met de school waar de stagiairs hun opleiding volgen. Praktijkopleiders vervullen een belangrijke rol binnen het mbo: sommige mbo-studenten besteden meer tijd op de werkvloer dan op school.

Vraag & antwoord

Wat is de studiebelasting van een zij-instroomtraject?

De studiebelasting van een zij-instroomtraject staat niet vast. In de praktijk komt het werken op een school én het volgen van colleges op een lerarenopleiding voor veel zij-instromers neer op een volle werkweek, maar een zij-instroomtraject is maatwerk en de belasting is dus voor iedereen anders.

Vraag & antwoord

Wat is het Levenlanglerenkrediet?

Het Levenlanglerenkrediet is een lening die kan worden gebruikt voor een wettelijk erkende opleiding op een mbo of hbo of binnen het wo. Binnen 15 jaar na afstuderen moet je de lening afbetalen. Hoeveel je per maand moet aflossen, hangt af van de hoogte van je schuld, van de rente en van je inkomen.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een VOG?

Een VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Het is een papieren document dat aangeeft dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor een bepaalde taak of functie. Er wordt gekeken of er geen strafbare feiten en/of andere bezwaren gevonden zijn in je verleden.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat doet een instructeur in het mbo?

In een mbo-school staat het onderwijsteam centraal, dat bestaat uit docenten en instructeurs. Instructeurs zijn meestal verantwoordelijk voor de praktijkonderdelen van de opleiding. Ze geven regelmatig zelfstandig (delen van) lessen, maar altijd onder verantwoordelijkheid van een docent.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een post-hbo-opleiding?

Een post-hbo-opleiding (of bachelor+-opleiding) is een opleiding op hbo-niveau voor iedereen die zich wil specialiseren of verbreden in een bepaald vakgebied. Met deze opleiding kun je je kennis en kunde over dat vakgebied naar een hoger niveau tillen en je je verder in je loopbaan ontwikkelen.

Vraag & antwoord

Wat is een derdegraads bevoegdheid?

Heb jij een oud diploma met een derdegraads bevoegdheid? Dan mag jouw vak verzorgen in het vmbo. Er bestaat inmiddels geen lerarenopleiding meer die studenten opleidt voor deze bevoegdheid, maar tot de jaren 70 bestond de derdegraads bevoegdheid naast de eerste- en een tweedegraads bevoegdheden.

Vraag & antwoord

Wat is een eerstegraads bevoegdheid?

Met een eerstegraads bevoegdheid mag je lesgeven in alle klassen van het voortgezet onderwijs, in het volwassenenonderwijs, in het mbo en in het praktijkonderwijs. Je mag zelfs in het primair onderwijs lesgeven, mits je een schoolvak geeft dat overeenkomt met een vak dat daar wordt gegeven.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een educatieve module?

Aansluitend op een aantal universitaire bachelors kun je een educatieve module volgen. Na deze module ben je beperkt tweedegraads bevoegd. Je mag dan lesgeven in de onderbouw van havo/vwo en in vmbo-tl. Met deze beperkte bevoegdheid krijg je doorgaans vrijstellingen voor de educatieve master.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een educatieve master?

Een educatieve master is een universitaire lerarenopleiding die studenten opleidt tot eerstegraads bevoegde docenten. Deze master duurt twee jaar, tenzij je vakinhoudelijk, vakdidactisch of pedagogisch al voldoende studiepunten hebt behaald. De master kan dan een jaar of zelfs een half jaar duren.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een slapende bevoegdheid?

Een slapende bevoegdheid wordt gebruikt voor een situatie waarin een leraar (meestal in het voortgezet onderwijs) les geeft in een vak of profiel waarvoor hij of zij wel bevoegd is, maar eigenlijk niet meer bekwaam is, omdat hij of zij al lang geen les meer heeft gegeven.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een dubbele bevoegdheid?

Bij sommige lerarenopleidingen kun je twee bevoegdheden in één keer halen. Bijvoorbeeld een tweedegraads bevoegdheid voor twee schoolvakken of profielen, of een tweedegraads bevoegdheid en een bevoegdheid voor het primair onderwijs. Met deze gecombineerde opleidingen zijn studenten breder inzetbaar.

Vraag & antwoord

Wat is een tweedegraads bevoegdheid?

Met een tweedegraads bevoegdheid mag je lesgeven in de onderbouw van havo/vwo, in het vmbo, in het volwassenenonderwijs, in het mbo en in het praktijkonderwijs. Je mag zelfs in het primair onderwijs lesgeven, mits je een schoolvak geeft dat overeenkomt met een vak dat daar wordt gegeven.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een remedial teacher?

Een remedial teacher geeft extra begeleiding aan kinderen van 4 tot 14 jaar. Dat gebeurt tijdens of buiten schooltijd op verzoek van een leraar of van de ouders/verzorgers. Een remedial teacher helpt bijvoorbeeld met lezen, rekenen of spellen, of met concentratie- of planproblemen.

Vraag & antwoord

Wat is het hoger onderwijs?

Het hoger onderwijs bestaat uit: - het onderwijs op hogescholen (het hoger beroepsonderwijs: hbo) - het onderwijs op universiteiten (het wetenschappelijk onderwijs: wo)

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is het speciaal onderwijs?

Het speciaal onderwijs bestaat uit drie takken. De eerste is het speciaal basisonderwijs, dat voor kinderen is ingericht die niet goed kunnen meekomen op een reguliere basisschool, en daarnaast het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, voor kinderen met zwaardere problematiek.

Vraag & antwoord
Lees meer

Ontvang ik salaris tijdens een zij-instroomtraject?

Ja, je bent in dienst van de school en staat zelfstandig voor de klas. Je ontvangt gewoon salaris naar de omvang van jouw aanstelling.

Vraag & antwoord
Lees meer

Krijg ik reiskostenvergoeding bij een baan in het onderwijs?

Ja, in de cao's van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo staan afspraken vastgelegd over reiskostenvergoeding per kilometer. Kijk hiervoor in de cao van jouw sector.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is het verschil tussen een bol- en een bbl-opleiding?

Bol en bbl zijn twee verschillende leerwegen binnen het mbo. Bol betekent beroepsopleidende leerweg. Je loopt dan stage naast je opleiding. Bbl betekent beroepsbegeleidende leerweg. Bij een bbl opleiding werk je naast je studie bij een bedrijf of instelling. Kijk op de website van KiesMBO.nl.

Vraag & antwoord

Zit er een pabo-opleiding in mijn omgeving?

Een overzicht van hogescholen in Nederland die de pabo aanbieden, kun je vinden in het onderstaande artikel.

Vraag & antwoord
Lees meer

Hoelang duurt een voltijdopleiding?

Een voltijdopleiding aan een hogeschool duurt meestal vier jaar. Er zijn ook verkorte routes mogelijk. Als voltijdstudent volg je in bijna elke dag lessen of colleges, loop je stage en besteed je tijd aan zelfstudie. Er wordt van je verwacht dat je gemiddeld 40 uur per week besteedt aan je studie.

Vraag & antwoord

Wat zijn de vooropleidingseisen voor het PDG-traject?

Er zijn vooropleidingseisen verbonden aan een PDG-traject. Zo moet je minimaal een hbo-opleiding hebben afgerond of op een andere manier kunnen aantonen dat je hbo-werk/denkniveau hebt. In dat geval is ook minimaal drie jaar werkervaring vereist die relevant is voor het vak dat je wilt geven.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is ‘bijzonder onderwijs’?

Sommige scholen vallen onder het 'bijzonder onderwijs': zij gaan in hun onderwijsvisie uit van een bepaalde levensbeschouwing. Zo zijn er christelijke, islamitische en joodse scholen. Veel bijzondere scholen vragen hun personeel de levensbeschouwelijke identiteit van de school te onderschrijven.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een beperkte tweedegraads bevoegdheid?

Na afronding van de educatieve minor/module ben je beperkt tweedegraads bevoegd. Je mag dan lesgeven in de theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-tl) en in de onderbouw van de havo en het vwo.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is primair onderwijs?

Primair onderwijs en basisonderwijs worden vaak door elkaar gebruikt, maar deze termen betekenen niet hetzelfde. Primair onderwijs is de parapluterm voor het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Vraag & antwoord
Lees meer

Hoelang duurt een deeltijdopleiding?

De duur van een deeltijdopleiding varieert per hogeschool en per opleiding en hangt af van de vraag of je recht hebt op vrijstellingen voor bepaalde modules of vakken tijdens je studie. Gemiddeld duren deeltijdopleidingen twee tot vier jaar.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat zijn de minimale toelatingseisen voor de pabo?

De minimale toelatingseisen voor de pabo zijn een mbo4- of een havo-diploma. Ben je niet in bezit van deze diploma's? Dan kun je een **21+-toets maken om toegelaten te worden. Voor de universitaire pabo zijn de minimale vooropleidingseisen een vwo-diploma of een hbo-propedeuse.

Vraag & antwoord

Krijg ik na afronding van een zij-instroomtraject een bachelor-/masterdiploma?

Nee. Je krijgt na afronding van een zij-instroomtraject een getuigschrift dat gelijk staat aan een van de drie bevoegdheden: de bevoegdheid voor het primair onderwijs of voor het voortgezet onderwijs een tweedegraads of eerstegraads bevoegdheid. Je getuigschrift is geen bachelor- of masterdiploma.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wie voert het geschiktheidsonderzoek van een zij-instroomtraject uit?

Het geschiktheidsonderzoek voor het traject 'Zij-instroom in het beroep' voor het primair onderwijs of voortgezet onderwijs wordt uitgevoerd door de hogeschool waar jij je colleges zal gaan volgen. De school waar jij in dienst bent als zij-instromer vraagt dit geschiktheidsonderzoek voor jou aan.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is 10-14-onderwijs?

10-14-onderwijs is voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Deze scholen staan ook wel bekend als tienerscholen. Leerlingen krijgen op deze scholen meer tijd om te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past, voordat ze een keuze voor een middelbare school moeten maken.

Vraag & antwoord

Hoelang duurt een zij-instroomtraject?

Je moet het traject binnen twee jaar afronden. Volgens de wet mag je namelijk officieel niet langer dan twee jaar zonder bekwaamheidsverklaring voor de klas staan. Een maximale verlenging van twee jaar is mogelijk, mits daar een goede reden voor is.

Vraag & antwoord

Voor wie is het vavo?

Het vavo is een afkorting van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Op het vavo kunnen volwassenen een vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma of deelcertificaten voor bepaalde schoolvakken halen. Het vavo wordt aangeboden door mbo-instellingen door heel Nederland.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waaruit bestaat het traditioneel vernieuwingsonderwijs?

Het traditioneel vernieuwingsonderwijs bestaat uit verschillende onderwijsconcepten die afstand nemen van het reguliere, klassikale onderwijs. Dit zijn: montessori-, dalton-, vrije-, jenaplan- en freinetscholen .

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat betekent ‘fte’?

Fte staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een aanstelling wordt uitgedrukt. 1.0 fte is een volledige werkweek. Een functie van 0,4 fte bijvoorbeeld is – uitgaande van een werkweek van 40 uur – een functie van 0,4 x 40 = 16 uur, wat neerkomt op twee werkdagen.

Vraag & antwoord
Lees meer

Kan ik met een PDG lesgeven in het mbo?

Ja, mits het bevoegde gezag van een mbo-school jou ook vakinhoudelijk bekwaam acht. Iedere docent moet vakinhoudelijk, vakdidactisch én pedagogisch bekwaam zijn. Een PDG toont de laatste twee bekwaamheden aan, maar het schoolbestuur bepaalt uiteindelijk of jij als mbo-docent benoemd kunt worden.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waar kan ik een lerarenopleiding volgen?

Lerarenopleidingen worden aangeboden door hogescholen, universiteiten en commerciële opleidingsinstituten. In onze onderwijsnavigator kun je alle aanbieders van lerarenopleidingen vinden.

Vraag & antwoord
Lees meer

Voor wie is het PDG-traject?

Het PDG-traject is voor zij-instromers die les willen geven op een mbo-school in een vak waarvoor geen lerarenopleiding bestaat. Voordat je start, bepaalt het bestuur van de mbo-school waar je aan de slag gaat of je vakinhoudelijk bekwaam bent en of je geschikt bent om les te geven in jouw vak.

Vraag & antwoord
Lees meer

Kan ik met een pabodiploma lesgeven in het vmbo?

Nee, met een pabodiploma ben niet bevoegd om les te geven in het voortgezet onderwijs, ook niet in het vmbo, tenzij je het het aanvullende certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ hebt behaald. In alle andere gevallen heb je minimaal een tweedegraads bevoegdheid nodig.

Vraag & antwoord
Lees meer

Worden vakanties in het onderwijs doorbetaald?

Ja, als je werkt in het onderwijs krijg je gewoon doorbetaald tijdens de schoolvakanties. Het aantal vastgestelde vakantiedagen in het rooster heeft geen invloed op de hoogte van je salaris.

Vraag & antwoord
Lees meer

Kan ik met een tweede- of eerstegraads bevoegdheid lesgeven in het basisonderwijs?

Ja, je kunt met een tweede- of eerstegraads bevoegdheid lesgeven in het basisonderwijs, maar alleen als vakdocent. Je kunt dus bijvoorbeeld geschiedenislessen geven op de basisschool als je een tweede- of eerstegraads bevoegdheid voor het schoolvak geschiedenis hebt.

Vraag & antwoord
Lees meer

Welke opleidingen zijn er tot instructeur?

Er zijn twee opleidingen waar je gericht aan de slag gaat met de vakdidactische en pedagogische competenties die je nodig hebt als instructeur. Je kunt de 1-jarige mbo4-opleiding ‘Instructeur mbo’ volgen of een 2-jarige educatieve associate degree tot onderwijsondersteuner.

Vraag & antwoord
Lees meer

Mag ik na een zij-instroomtraject in alle sectoren lesgeven?

Nee, dat is afhankelijk van het zij-instroomtraject dat je doorloopt. Heb je een zij-instroomtraject voor het basisonderwijs afgerond? Dan mag je lesgeven in het primair onderwijs. Met een zij-instroomtraject voor het voortgezet onderwijs mag je lesgeven in het mbo en het voortgezet onderwijs.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wanneer kom ik in aanmerking voor de subsidie ‘Tegemoetkoming leraren’?

Je komt in aanmerking voor de subsidie 'Tegemoetkoming Leraren' als je geen recht hebt op reguliere studiefinanciering en je toch een lerarenopleiding wilt volgen. Kijk voor alle voorwaarden op de website van DUO.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wanneer kom ik in aanmerking voor de subsidie ‘Tweede lerarenopleiding’?

Je komt in aanmerking voor de subsidie ‘Tweede lerarenopleiding’ als je bevoegd bent, een tweede lerarenopleiding wilt volgen en daarvoor instellingscollegegeld moet betalen. Kijk voor alle voorwaarden op de website van DUO.

Vraag & antwoord
Lees meer

Kan ik met een associate degree werken in het onderwijs?

Ja, met een afgeronde educatieve associate degree, zoals een associate degree tot onderwijsondersteuner, of pedagogisch educatief professional, kun je allerlei functies in de klas bekleden. Je vindt alle educatieve associate degrees op de website van Studielink.

Vraag & antwoord

Welke routes naar het leraarschap zijn er?

Volgens een inventarisatie van het ministerie van OCW van maart 2020 zijn er maar liefst 384 routes die leiden tot een lesbevoegdheid. Er zijn drie hoofdroutes te onderscheiden: voltijdopleidingen, deeltijdopleidingen en zij-instroomtrajecten. We denken graag met je mee over de beste route voor jou.

Vraag & antwoord

Ik heb een pabodiploma van vóór 1986. Kan ik lesgeven in het voortgezet onderwijs?

Ja, met een pabodiploma van vóór 1986 (van de Pedagogische Academie) mag je lesgeven in het vso, het praktijkonderwijs en je mag Nederlands geven in het vmbo. Op je getuigschrift moet dan wel de bevoegdheid 'Nederlands 3e graads' vermeld staan.

Vraag & antwoord
Lees meer

Ik werk in het onderwijs en ben arbeidsongeschikt geraakt. Wat nu?

Als je werkzaam bent in het onderwijs en toch je baan kwijtraakt, arbeidsongeschikt wordt of ziek wordt, heb je recht op de wettelijke voorzieningen. Het UWV voert deze regelingen uit: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen voert deze regelingen uit.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waar vind ik de cao voor het hbo?

Je vindt een link naar alle cao's in ons artikel over arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Klik op 'Lees meer'.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wanneer kom ik in aanmerking voor de Lerarenbeurs?

Je komt in aanmerking voor de Lerarenbeurs als je in dienst bent bij een school, al een bevoegdheid hebt en een opleiding aan een hogeschool of universiteit gaat volgen. Je kunt de Lerarenbeurs één keer in je onderwijsloopbaan aanvragen. Kijk voor alle andere voorwaarden op de website van DUO.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat zijn primaire arbeidsvoorwaarden?

De primaire arbeidsvoorwaarden gelden voor iedereen in het onderwijs. Ze gaan over arbeidsduur, over salaris, over regelingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en over je pensioen. Deze voorwaarden staan voor iedere functie vastgelegd in de cao’s.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden?

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn extra voorwaarden waarover je kunt onderhandelen met je werkgever. Het gaat daarbij om over de vergoeding van reiskosten, vakantie- en verlofregelingen en (bij)scholingsmogelijkheden.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat voor diploma krijg ik nadat ik een zij-instroomtraject hebt afgerond?

Heb je een zij-instroomtraject voor het primair onderwijs afgerond? Dan ontvang je een getuigschrift dat gelijkstaat aan een bevoegdheid voor het primair onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs is dat een tweede- of eerstegraads bevoegdheid. Je getuigschrift is geen bachelor- of masterdiploma.

Vraag & antwoord

Waar vind ik de cao voor het mbo?

Je vindt een link naar alle cao's in ons artikel over arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Klik op 'Lees meer'.

Vraag & antwoord
Lees meer

Ik werk in het onderwijs, en raak mijn baan kwijt. Wat nu?

Als je werkzaam bent in het onderwijs en toch je baan kwijtraakt, arbeidsongeschikt wordt of ziek wordt, heb je recht op de wettelijke voorzieningen. Het UWV voert deze regelingen uit: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (link) voert deze regelingen uit.

Vraag & antwoord
Lees meer

Ik heb in het buitenland mijn bevoegdheid gehaald. Kan ik in Nederland aan de slag als leraar?

Als je in het buitenland je lesbevoegdheid hebt gehaald, betekent dat niet automatisch dat je in Nederland als docent aan de slag mag: je moet je buitenlandse bevoegdheid eerst laten erkennen. De erkenning van je bevoegdheid ligt in handen van DUO.

Vraag & antwoord
Lees meer

Mag ik als eerste- of tweedegraads docent alle vakken geven in het basisonderwijs?

Je bent bevoegd om les te geven op de basisschool, maar wel alleen als vakdocent. In overleg met het schoolbestuur kun je invulling geven aan jouw aanstelling. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag als vakleerkracht voor alle klassen binnen de school of je kunt werken aan de curriculumontwikkeling binnen jouw vakgebied.

Vraag & antwoord
Lees meer

Geef je als leerkracht op een basisschool alle schoolvakken?

Leraren op een basisschool verzorgen in principe alle schoolvakken aan groep 1 t/m 8. Gymlessen zijn hierop een uitzondering: die worden meestal door een vakdocent verzorgd. In groep 3 t/m 8 mogen leerkrachten zelfs alleen bewegingsonderwijs geven als ze een extra opleiding hebben afgerond.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waar vind ik de cao voor het primair onderwijs?

Je vindt een link naar alle cao's in ons artikel over arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Klik op 'Lees meer'.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waar vind ik de cao voor het voortgezet onderwijs?

Je vindt een link naar alle cao's in ons artikel over arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Klik op 'Lees meer'.

Vraag & antwoord
Lees meer

Hoe solliciteer ik als zij-instromer bij een school?

Je moet in dienst zijn bij een school om met een zij-instroomtraject te kunnen starten. Scholen geven in hun vacatureteksten echter niet altijd aan of die geschikt zijn voor zij-instromers. Stuur in dat geval een open sollicitatie en neem contact op met de school.

Vraag & antwoord

Waar vind ik de cao voor het wetenschappelijk onderwijs?

Je vindt een link naar alle cao's in ons artikel over arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Klik op 'Lees meer'.

Vraag & antwoord
Lees meer

Ben je als zij-instromer in dienst bij de school?

Ja. Je solliciteert op een functie, en krijgt een aanstelling als zij-instromer. Je bent dus een echte werknemer van de school. Je ontvangt ook gewoon een salaris. Wel zijn er vaste afspraken over het halen van je lesbevoegdheid. En als zij-instromer krijg je altijd een tijdelijk contract.

Vraag & antwoord

Moet ik een opleiding volgen om les te mogen geven?

Ja, als je les wilt geven moet je in principe altijd een lerarenopleiding of zij-instroomtraject hebben afgerond. Met jouw bevoegdheid, diploma, certificaat of getuigschrift kun je aantonen dat je vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam bent om het vak van leraar uit te oefenen.

Vraag & antwoord
Lees meer

Sta ik bij een zij-instroomtraject direct voor de klas?

Ja, een zij-instroomtraject is geen stagetraject. Je staat direct, zelfstandig voor de klas. Je maakt zelf afspraken met jouw schoolbestuur hoe je bij jouw werkzaamheden wordt begeleid. Er moet bij de begeleiding in elk geval een bevoegde collega van de zij-instromer betrokken zijn.

Vraag & antwoord

Waar kan ik lesgeven met een diploma van de universitaire pabo?

Met jouw twee diploma’s mag je lesgeven op dezelfde scholen als anderen met een bevoegdheid voor het primair onderwijs: in het regulier basisonderwijs, in het praktijkonderwijs en op scholen voor speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat gebeurt er met mijn uitkering als ik me laat omscholen?

Omscholen naar een baan in het onderwijs invloed kan invloed hebben op jouw uitkering of eventuele sollicitatieplicht. Overleg altijd met UWV en onderzoek goed wat een overstap voor jouw financiële situatie betekent.

Vraag & antwoord
Lees meer

Ik heb al meer dan tien jaar geen les gegeven. Kan ik toch weer het onderwijs in?

Ja, dat kan. Je kunt in elk geval reageren op vacatures die passen bij je lesbevoegdheid. Je kunt ook een opfriscursus doen, op eigen initiatief of op advies van de school.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waar staat de afkorting pabo voor?

Pabo staat voor pedagogische academie basisonderwijs. De pabo is de hbo-opleiding om leraar in het primair onderwijs te worden.

Vraag & antwoord
Lees meer

Welke diploma’s krijg je na het afronden van de universitaire pabo?

Je krijgt twee diploma’s: een hbo-bachelordiploma Leerkracht Basisonderwijs (incl. bevoegdheid voor het primair onderwijs) en een wo-bachelordiploma Onderwijswetenschappen of Pedagogische Wetenschappen, waarmee je toelaatbaar bent tot de master Onderwijswetenschappen of Pedagogische Wetenschappen.

Vraag & antwoord
Lees meer

Bieden alle basisscholen dezelfde schoolvakken aan?

Nee. Er is een aantal wettelijk verplichte vakken en lessen, maar daarnaast is een basisschool vrij om niet-verplichte schoolvakken aan te bieden, zoals moderne vreemde talen en godsdienstlessen.

Vraag & antwoord

Hoe haal ik een eerstegraads bevoegdheid?

Een eerstegraads bevoegdheid kun je halen via het zib-traject (zij-instroom in het beroep) of via een masteropleiding aan een hogeschool of universiteit. Er zijn drie varianten van de eerstegraads masteropleidingen: een hbo-masteropleiding, een 2-jarige en 1-jarige universitaire master.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waar staat de afkorting mbo voor?

Het mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Het mbo leidt studenten op tot vakmensen. Er zijn zo'n 500 beroepsopleidingen waar je een mbo-diploma voor kunt halen.

Vraag & antwoord
Lees meer

Word je als startende leraar begeleid?

Als startende leraar zit je met veel vragen. Vaak kun je bij je collega’s terecht, maar het is ook fijn om je ervaringen te delen met andere starters, bijvoorbeeld via inductieprogramma's. De overheid bevordert die programma's met het project ‘Begeleiding Startende Leraren'.

Vraag & antwoord

Waarom hoef je als docent in het mbo niet bevoegd te zijn?

Om in het mbo les te kunnen geven als docent of instructeur hoef je geen bevoegdheid te hebben: ‘bevoegd’ is geen wettelijke term binnen het mbo. Met een tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid ben je mogelijk wel benoembaar in het mbo. Het schoolbestuur van een mbo-school bepaalt of je bekwaam bent.

Vraag & antwoord
Lees meer

Word je als zij-instromer begeleid?

Ja, je wordt als zij-instromer binnen een school begeleid. Je staat als zij-instromer direct, zelfstandig voor de klas, maar daarnaast wordt er binnen jouw school wel een ervaren docent aangewezen die jou kan begeleiden/coachen. Je maakt er met de school afspraken over hoe die begeleiding eruitziet.

Vraag & antwoord

Uit welke onderdelen bestaat een geschiktheidsonderzoek?

Een geschiktheidsonderzoek bestaat uit ten minste uit (1) het portfolio: een schriftelijk document dat een overzicht geeft van al je relevante studie- en werkervaring, en (2) een assessment: een observatie van een praktijksituatie, met meestal een reflectiegesprek en/of criteriumgericht interview.

Vraag & antwoord
Lees meer

Bestaat er een bevoegdheid om les te geven op een hogeschool of universiteit?

Nee, er bestaat geen aparte bevoegdheid om les te geven in het hoger onderwijs (hbo en wo). Veel onderwijsinstellingen vragen wel ten minste een hbo- of wo-diploma, maar soms is het ook een vereiste dat je gepromoveerd bent. Verder word je vaak verplicht om een basiskwalificatie onderwijs (BKO) te halen.

Vraag & antwoord

Waarom moet je een VOG aanvragen als je op een school wilt werken?

Een school moet kunnen aantonen dat al zijn medewerkers in bezit zijn van een VOG en dus geen strafbare feiten hebben gepleegd die een bezwaar vormen voor de functie die zij uitoefenen.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wanneer moet ik een 21+-toets maken?

Als je geen mbo4-, havo- of vwo-diploma hebt, dan kan je met behulp van een 21+-toets toch aantonen dat jij het juiste werk/denkniveau hebt om aan een hbo-studie te beginnen. Je moet daarvoor 21 jaar wel of ouder zijn.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waar kan ik lesgeven met een tweedegraads bevoegdheid?

Met een tweedegraads bevoegdheid kun je lesgeven in de onderbouw van havo en vwo, het vmbo, het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs, het mbo (waar ook volwasseneneducatie onder valt) en het primair onderwijs, mits je een vak geeft dat overeenkomt met een vak dat daar wordt gegeven.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waar kan ik lesgeven met een eerstegraads bevoegdheid?

Met een eerstegraads bevoegdheid kun je lesgeven in alle klassen van vmbo, havo en vwo, het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs, het mbo (waar ook volwasseneneducatie onder valt) en in het primair onderwijs, mits je een vak geeft dat overeenkomt met een vak dat daar wordt gegeven.

Vraag & antwoord
Lees meer
1-103 uit 103 resultaten
Over het Onderwijsloket