Filter op
  • Onderwerp
  • Resultaten voor
1-88 uit 88 resultaten
Sorteer op
Relevantie Datum

Waar kan ik lesgeven met een tweedegraads bevoegdheid?

Met een tweedegraads bevoegdheid mag je lesgeven in het schoolvak waarvoor jij bevoegd bent. Je mag lesgeven in het vmbo, het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs, het mbo (waar ook volwasseneneducatie onder valt) en de onderbouw van havo en vwo.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waar kan ik lesgeven met een eerstegraads bevoegdheid?

Met een eerstegraads bevoegdheid mag je lesgeven in het schoolvak waarvoor jij bevoegd bent. Je mag lesgeven in alle klassen van vmbo, havo en vwo, het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs, het mbo (waar ook volwasseneneducatie onder valt).

Vraag & antwoord
Lees meer

Kan ik zonder een bevoegdheid lesgeven?

In het basis- en voortgezet onderwijs heb je een bevoegdheid nodig om voor de klas te staan, met uitzondering van leraren in opleiding en gastdocenten. Binnen het mbo is ‘bevoegd' geen wettelijke term: het schoolbestuur bepaalt daar of jij vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam bent.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waar kan ik een lerarenopleiding volgen?

Lerarenopleidingen worden aangeboden door hogescholen, universiteiten en commerciële opleidingsinstituten. In onze onderwijsnavigator kun je alle aanbieders van lerarenopleidingen vinden.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waar kan ik lesgeven met mijn bevoegdheid voor primair onderwijs?

Met deze bevoegdheid kun je lesgeven op de basisschool, in het praktijkonderwijs, op scholen voor speciaal (basis)onderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs. Echter, indien een school voor voortgezet speciaal onderwijs zelf eindexamens afneemt, heb je een tweedegraads bevoegdheid nodig.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een tweedegraads bevoegdheid?

Met een tweedegraads bevoegdheid mag je lesgeven in de onderbouw van havo/vwo, in het vmbo, in het volwassenenonderwijs, in het mbo en in het praktijkonderwijs. Je mag zelfs in het primair onderwijs lesgeven, mits je een schoolvak geeft dat overeenkomt met een vak dat daar wordt gegeven.

Vraag & antwoord
Lees meer

Kan ik met een PDG lesgeven in het mbo?

Ja, mits het bevoegde gezag van een mbo-school aangeeft dat je ook vakinhoudelijk bekwaam bent om op die school les te geven. Iedere docent moet namelijk vakinhoudelijk, vakdidactisch én pedagogisch bekwaam zijn. Een PDG toont de laatste twee bekwaamheden aan.

Vraag & antwoord
Lees meer

Kan ik met een pabodiploma lesgeven in het vmbo?

Nee, met een pabodiploma ben je niet bevoegd om les te geven in het voortgezet onderwijs en dus ook niet in het vmbo, tenzij je het het aanvullende certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ hebt behaald. In alle andere gevallen heb je minimaal een tweedegraads bevoegdheid nodig.

Vraag & antwoord

Waar kan ik lesgeven met een diploma van de universitaire pabo?

Met jouw twee diploma’s mag je lesgeven op dezelfde scholen als anderen met een bevoegdheid voor het primair onderwijs: in het regulier basisonderwijs, in het praktijkonderwijs en op scholen voor speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een geschiktheidsonderzoek?

Het halen van een geschiktheidsonderzoek is de start van een zij-instroomtraject. Er wordt bepaald of je direct voor de klas kunt en of je binnen twee jaar je bevoegdheid kunt halen. Haal je het geschiktheidsonderzoek niet, dan mag je niet starten met het zij-instroomtraject.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een beperkte tweedegraads bevoegdheid?

Na afronding van de educatieve minor/module ben je beperkt tweedegraads bevoegd. Je mag dan lesgeven in het vmbo en in de onderbouw van de havo en het vwo.

Vraag & antwoord
Lees meer

Kan ik met een tweede- of eerstegraads bevoegdheid lesgeven in het basisonderwijs?

Ja, je kunt met een tweede- of eerstegraads bevoegdheid lesgeven in het basisonderwijs, maar alleen als vakdocent. Je kunt dus bijvoorbeeld geschiedenislessen geven op de basisschool als je een tweede- of eerstegraads bevoegdheid voor het schoolvak geschiedenis hebt.

Vraag & antwoord
Lees meer

Hoe haal ik een eerstegraads bevoegdheid?

Een eerstegraads bevoegdheid kun je halen via een zij-instroomtraject of via een masteropleiding aan een hogeschool of universiteit. Er zijn drie varianten van de eerstegraads masteropleidingen: een hbo-masteropleiding (na een tweedegraads bevoegdheid), een 1-jarige en 2-jarige universitaire master.

Vraag & antwoord

Kan ik met een associate degree werken in het onderwijs?

Ja, met een afgeronde educatieve associate degree, zoals een associate degree tot onderwijsondersteuner, of pedagogisch educatief professional, kun je allerlei functies op een school bekleden. Je vindt alle educatieve associate degrees in ons artikel.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een dubbele bevoegdheid?

Bij sommige lerarenopleidingen kun je twee bevoegdheden in één keer halen. Een voorbeeld hiervan is een tweedegraads bevoegdheid voor twee schoolvakken of profielen, of een tweedegraads bevoegdheid en een bevoegdheid voor het primair onderwijs. Met deze gecombineerde opleidingen ben je breder inzetbaar.

Vraag & antwoord
Lees meer

Krijg ik vakantiegeld als onderwijspersoneel?

Ja, naast het reguliere salaris krijg je binnen het primair onderwijs ook vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Hoeveel je precies krijgt, hangt af van de hoogte van je salaris en van de sector waar je in werkt. Kijk hiervoor in de cao van jouw sector.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een eerstegraads bevoegdheid?

Met een eerstegraads bevoegdheid mag je lesgeven in alle klassen van het voortgezet onderwijs, in het volwassenenonderwijs, in het mbo en in het praktijkonderwijs. Je mag zelfs in het primair onderwijs lesgeven, mits je een schoolvak geeft dat overeenkomt met een vak dat daar wordt gegeven.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een derdegraads bevoegdheid?

Er bestaat inmiddels geen lerarenopleiding meer die studenten opleidt voor deze bevoegdheid, maar tot de jaren 70 bestond de derdegraads bevoegdheid naast de eerste- en een tweedegraads bevoegdheid. Heb jij een oud diploma met een derdegraads bevoegdheid? Dan mag je jouw vak verzorgen in het vmbo.

Vraag & antwoord
Lees meer

Ik heb een mbo4-diploma. Kan ik naar de pabo?

Ja, je kunt met een mbo4-diploma toegelaten worden tot de pabo, maar je moet wel een aantal toelatingstoetsen halen. Deze toetsen zijn er voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Vraag & antwoord
Lees meer

Welke gastlessen kan ik geven?

Dat is afhankelijk van de vraag van de school en van jouw expertise binnen je vakgebied. Je bent vrij om te bepalen welke gastlessen je aanbiedt. Zo kun je lessen verzorgen over bitcoins of groene energie. De precieze insteek van jouw gastlessen stem je af met de school waar jij je gastles verzorgt.

Vraag & antwoord
Lees meer

Ik heb een pabodiploma van vóór 1986. Kan ik lesgeven in het voortgezet onderwijs?

Ja, met een pabodiploma van vóór 1986 (van de Pedagogische Academie) mag je lesgeven in het vso, het praktijkonderwijs en je mag Nederlands geven in het vmbo. Op je getuigschrift moet dan wel de bevoegdheid 'Nederlands 3e graads' vermeld staan.

Vraag & antwoord

Uit welke onderdelen bestaat een geschiktheidsonderzoek?

Een geschiktheidsonderzoek bestaat ten minste uit (1) het portfolio: een document dat een overzicht geeft van al je relevante studie- en werkervaring, en (2) een assessment: een observatie van een praktijksituatie, met vaak een reflectiegesprek. Klik op ‘Lees meer’ voor een uitgebreide beschrijving.

Vraag & antwoord
Lees meer

Hoe kan ik solliciteren als gastdocent?

Je kunt op vacaturesites zoeken met termen als ‘gastdocent’ en ‘gastles’. Daarnaast zijn er instanties en bedrijven die eigen personeel inzetten om gastlessen te verzorgen. Ook kun je zelf contact opnemen met middelbare scholen of mbo-instellingen om te zien of er vraag is naar jouw expertise.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wanneer moet ik een 21+-toets maken?

Als je geen mbo4-, havo- of vwo-diploma hebt, dan kun je met behulp van een 21+-toets toch aantonen dat jij het juiste werk/denkniveau hebt om aan een hbo-opleiding te beginnen. Je moet daarvoor wel 21 jaar of ouder zijn.

Vraag & antwoord
Lees meer

Ontvang ik salaris tijdens een zij-instroomtraject?

Ja, je bent in dienst van een school en staat zelfstandig voor de klas. Je ontvangt gewoon salaris naar de omvang van jouw aanstelling.

Vraag & antwoord
Lees meer

Krijg ik na afronding van een zij-instroomtraject een bachelor-/masterdiploma?

Nee. Je krijgt na afronding van een zij-instroomtraject een getuigschrift dat gelijk staat aan een van de drie bevoegdheden: die voor het primair onderwijs óf een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs/mbo. Je getuigschrift is geen bachelor- of masterdiploma.

Vraag & antwoord
Lees meer

Ik heb een mbo-diploma op niveau 1, 2 of 3. Kan ik naar de pabo?

Nee, mbo1-, mbo2- en mbo3-opleidingen sluiten niet aan op een hbo-opleiding. Wat zijn je opties? Je kunt doorstromen naar de havo of een mbo4-opleiding (bijvoorbeeld tot onderwijsassistent) en daarna de pabo doen. Ook kun je de 21+-toets doen. Als je hiervoor slaagt, kun je wel beginnen aan de pabo.

Vraag & antwoord
Lees meer

Mag ik na afronding van een zij-instroomtraject in alle sectoren lesgeven?

Nee, dit is afhankelijk van het zij-instroomtraject dat je doorloopt en dus de bevoegdheid die je behaalt. Er bestaat een zij-instroomtraject voor het primair onderwijs en twee voor het voorgezet onderwijs/mbo waarmee je een eerstegraads óf tweedegraads bevoegdheid kunt behalen.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat voor diploma krijg ik nadat ik een zij-instroomtraject hebt afgerond?

Na afronding van een zij-instroomtraject ontvang je geen bachelor- or masterdiploma. Afhankelijk van de sector waarvoor je het zij-instroomtraject hebt afgerond krijg je een getuigschrift dat gelijkstaat aan een bevoegdheid voor het primair onderwijs of een tweede- of eerstegraads bevoegdheid.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een bekwaamheidsverklaring?

Een zij-instroomtraject wordt afgesloten met een bekwaamheidsonderzoek. Bij succesvolle afronding ontvang je in de vorm van een getuigschrift een verklaring dat aangeeft dat jij vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam bent. Je hebt daarmee een officieel erkende bevoegdheid in handen.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een EVC?

EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. In een certificaat wordt vastgelegd welke kennis, inzichten en ervaringen je tot nu toe hebt opgedaan in je werk en tijdens je vooropleidingen. Een EVC-certificaat staat niet gelijk aan een bevoegdheid.

Vraag & antwoord
Lees meer

Hoelang duurt een deeltijdopleiding?

De duur van een deeltijdopleiding varieert per hogeschool en per opleiding en hangt af van de vraag of je recht hebt op vrijstellingen voor bepaalde modules of vakken tijdens je studie. Gemiddeld duurt een deeltijdopleiding twee tot vier jaar.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een deeltijdopleiding?

Een deeltijdopleiding heeft minder contacturen dan een voltijdopleiding. Vaak heb je in een week één dag of twee avonden les, doe je zelfstudie en loop je minimaal één dag stage. Op die manier kun je werk en studie combineren. Het werk dat je ernaast doet, hoeft niet aan te sluiten op je studie.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een ulo?

Ulo staat voor universitaire lerarenopleiding: je volgt een ulo altijd aan een universiteit. Ulo's kunnen educatieve masters zijn, maar ook minors of modules. Educatieve masters sluit je af met een eerstegraads bevoegdheid; educatieve minors en modules met een beperkte tweedegraads bevoegdheid.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat zijn primaire arbeidsvoorwaarden?

De primaire arbeidsvoorwaarden gelden voor iedereen in het onderwijs. Ze gaan over arbeidsduur, over salaris, over regelingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en over je pensioen. Deze voorwaarden staan voor iedere functie vastgelegd in de cao’s van de onderwijssectoren.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een herintreder?

De term 'herintreder' wordt gebruikt voor bevoegde leraren die ten minste 12 maanden niet in het primair onderwijs hebben gewerkt. Een onderwijsbevoegdheid blijft geldig, maar sommige herintreders volgen een opfriscursus of lopen eerst nog mee in een klas.

Vraag & antwoord
Lees meer

Hoelang duurt een voltijdopleiding?

Een voltijdopleiding aan een hogeschool duurt meestal vier jaar. Er zijn soms ook verkorte routes mogelijk. Als voltijdstudent volg je in bijna elke dag lessen of colleges, loop je stage en besteed je tijd aan zelfstudie. Er wordt van je verwacht dat je gemiddeld 40 uur per week besteedt aan je studie.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waar vind ik de cao voor het mbo?

Je vindt een link naar alle cao's in ons artikel over arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Klik op 'Lees meer'.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een VOG?

Een VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Het is een papieren document dat aangeeft dat jouw gedrag (in het verleden) geen bezwaar vormt voor een bepaalde taak of functie. Hierbij wordt gekeken of je wettelijk gezien geen strafbare feiten hebt gepleegd.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden?

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn extra voorwaarden waarover je kunt onderhandelen met je werkgever. Het gaat daarbij om over de vergoeding van reiskosten, vakantie- en verlofregelingen en (bij)scholingsmogelijkheden.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een praktijkopleider?

Praktijkopleiders begeleiden de stage en/of werkplek van (v)mbo’ers binnen hun bedrijf en onderhouden contact met de school waar de stagiairs hun opleiding volgen. Praktijkopleiders vervullen een belangrijke rol binnen het mbo: sommige mbo-studenten besteden meer tijd op de werkvloer dan op school.

Vraag & antwoord

Wat is een kopopleiding?

Een kopopleiding is een 1-jarige hbo-lerarenopleiding waarmee je met een eerder behaald hbo- of wo-bachelordiploma een tweedegraads bevoegdheid kunt halen. Je komt in aanmerking voor de kopopleiding wanneer je in het bezit bent van een bacheloropleiding die direct aansluit bij een schoolvak.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een PhD?

PhD staat voor Doctor of Philosophy. Een PhD is een promotietraject en tevens de hoogste academische graad die je kunt behalen. Hierbij doe je wetenschappelijk onderzoek en schrijf je een proefschrift. Je krijgt na afronding de titel dr. en wordt doctor in de wetenschap.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waar vind ik de cao voor het hbo?

Je vindt een link naar alle cao's in ons artikel over arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Klik op 'Lees meer'.

Vraag & antwoord
Lees meer

Ik heb al meer dan tien jaar geen les gegeven. Kan ik toch weer het onderwijs in?

Ja, dat kan. Je kunt in elk geval reageren op vacatures die passen bij je lesbevoegdheid. Je kunt ook een opfriscursus doen, op eigen initiatief of op advies van de school.

Vraag & antwoord
Lees meer

Ik heb in het buitenland mijn bevoegdheid gehaald. Kan ik in Nederland aan de slag als leraar?

Als je in het buitenland je lesbevoegdheid hebt gehaald, betekent dat niet automatisch dat je in Nederland als docent aan de slag mag: je moet je buitenlandse bevoegdheid eerst laten erkennen. DUO bekijkt jouw buitenlandse bevoegdheid en vertelt je of je daarmee ook les mag geven in Nederland.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waarom moet je een VOG aanvragen als je op een school wilt werken?

Een school moet aan de onderwijsinspectie kunnen aantonen dat alle medewerkers in bezit zijn van een VOG en dus geen strafbare feiten hebben gepleegd die een bezwaar vormen voor de functie die zij uitoefenen.

Vraag & antwoord
Lees meer

Bestaat er een bevoegdheid om les te geven op een hogeschool of universiteit?

Nee, er bestaat geen aparte bevoegdheid om les te geven in het hoger onderwijs (hbo en wo). Veel onderwijsinstellingen vragen wel ten minste een hbo- of wo-diploma, maar soms is het ook een vereiste dat je gepromoveerd bent. Verder word je vaak verplicht om een basiskwalificatie onderwijs (BKO of BDB) te halen.

Vraag & antwoord

Krijg ik reiskostenvergoeding bij een baan in het onderwijs?

Ja, in de cao's van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs staan afspraken vastgelegd over reiskostenvergoeding per kilometer. Kijk hiervoor in de cao van jouw (toekomstige) sector.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waar vind ik de cao voor het wetenschappelijk onderwijs?

Je vindt een link naar alle cao's in ons artikel over arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Klik op 'Lees meer'.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wie voert het geschiktheidsonderzoek van een zij-instroomtraject uit?

Het geschiktheidsonderzoek voor het traject 'Zij-instroom in het beroep' voor het primair onderwijs of voortgezet onderwijs wordt vaak uitgevoerd door de hogeschool waar jij je bevoegdheid gaat halen. De school waar jij in dienst bent als zij-instromer vraagt dit geschiktheidsonderzoek voor jou aan.

Vraag & antwoord
Lees meer

Hoe solliciteer ik als zij-instromer bij een school?

Je moet in dienst zijn bij een school om met een zij-instroomtraject te kunnen starten. Het is in de vacaturetekst echter niet altijd duidelijk of de vacature geschikt is voor zij-instromers. Neem in dat geval contact op met de school of stuur een open sollicitatie.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waar vind ik de cao voor het primair onderwijs?

Je vindt een link naar alle cao's in ons artikel over arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Klik op 'Lees meer'.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waar vind ik de cao voor het voortgezet onderwijs?

Je vindt een link naar alle cao's in ons artikel over arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Klik op 'Lees meer'.

Vraag & antwoord
Lees meer

Voor welke vragen kan ik bij het UWV terecht?

Benader UWV als je wilt weten wat er met je uitkering of sollicitatieplicht gebeurt als je aan een voltijd- of deeltijdopleiding begint. Neem ook contact op met UWV als je wilt weten wat de gevolgen zijn op het moment dat je stage gaat lopen of aan een leer-werktraject begint.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waaruit bestaat het traditioneel vernieuwingsonderwijs?

Het traditioneel vernieuwingsonderwijs bestaat uit verschillende onderwijsconcepten die afstand nemen van het reguliere, klassikale onderwijs. Dit zijn: montessori-, dalton-, vrije-, jenaplan- en freinetscholen.

Vraag & antwoord
Lees meer

Hoelang duurt een zij-instroomtraject?

In principe duurt het zij-instroomtraject maximaal twee jaar. Volgens de wet mag je namelijk officieel niet langer dan twee jaar zonder bevoegdheid voor de klas staan in dit traject. Een maximale verlenging van twee jaar is mogelijk, mits daar een goede reden voor is.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een educatieve minor?

Tijdens enkele universitaire bachelors kun je een educatieve minor volgen. Na deze minor ben je beperkt tweedegraads bevoegd. Je mag dan lesgeven aan vmbo-tl en de onderbouw van havo/vwo. Met deze bevoegdheid heb je doorgaans recht op vrijstellingen wanneer je doorstroomt naar de educatieve master.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een BKO/BDB?

Hogescholen en universiteiten mogen zelf aangeven welke voorwaarden zij aan docenten stellen. Veel onderwijsinstellingen verplichten docenten om in de eerste paar jaar een kwalificatie te halen aangeduid als basiskwalificatie onderwijs (BKO) of basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB).

Vraag & antwoord

Wat is een remedial teacher?

Een remedial teacher geeft extra begeleiding aan kinderen in het primair onderwijs. Dat gebeurt tijdens of buiten schooltijd op verzoek van een leraar of van de ouders/verzorgers. Een remedial teacher helpt bijvoorbeeld met lezen, rekenen, spellen, of met concentratie- of planproblemen.

Vraag & antwoord
Lees meer

Moet ik een opleiding volgen om les te mogen geven?

Ja, als je les wilt geven moet je in principe een lerarenopleiding of zij-instroomtraject hebben afgerond, tenzij je als gastdocent lesgeeft. Met jouw bevoegdheid, diploma, certificaat of getuigschrift kun je aantonen dat je vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam bent om les te geven.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een educatieve module?

Aansluitend op sommige universitaire bachelors kun je een educatieve module volgen. Na deze module ben je beperkt tweedegraads bevoegd. Je mag dan lesgeven aan vmbo-tl en de onderbouw van havo/vwo. Met deze bevoegdheid heb je vaak recht op vrijstellingen als je doorstroomt naar de educatieve master.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een educatieve master?

Een educatieve master is een universitaire lerarenopleiding die studenten opleidt tot eerstegraads bevoegde docenten. Deze master duurt twee jaar, tenzij je vakinhoudelijk, vakdidactisch of pedagogisch al voldoende studiepunten hebt behaald. De master kan dan een jaar of zelfs een half jaar duren.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een zij-instroomtraject?

Het zij-instroomtraject is een tweejarig traject waarbij je tegelijkertijd werkt en leert. Je staat vanaf dag 1 voor de klas als leraar en je volgt daarnaast vakken op een lerarenopleiding. Om in aanmerking te komen voor een zij-instroomtraject heb je minimaal een hbo- of wo-diploma nodig.

Vraag & antwoord
Lees meer

Ik werk in het onderwijs en ben arbeidsongeschikt geraakt. Wat nu?

Als je werkzaam bent in het onderwijs en je baan kwijtraakt, arbeidsongeschikt wordt of ziek wordt, heb je recht op de wettelijke voorzieningen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert deze regelingen uit.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is het verschil tussen een bol- en een bbl-opleiding?

Bol en bbl zijn twee verschillende leerwegen binnen het mbo. Bol betekent beroepsopleidende leerweg. Je loopt dan stage naast je opleiding. Bbl betekent beroepsbegeleidende leerweg. Hierbij werk je naast je studie bij een bedrijf of instelling. Kijk op de website van KiesMBO.nl voor meer informatie.

Vraag & antwoord

Sta ik bij een zij-instroomtraject direct zelfstandig voor de klas?

Ja, als je een zij-instroomtraject doet sta je in principe direct zelfstandig voor de klas. Het is namelijk geen stagetraject maar een leerwerktraject. Met het schoolbestuur maak je afspraken over hoe je bij jouw werkzaamheden wordt begeleid. Er moet bij de begeleiding in elk geval een bevoegde collega van de zij-instromer betrokken zijn.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat gebeurt er met mijn uitkering als ik me laat omscholen?

Omscholen naar een baan in het onderwijs kan invloed hebben op jouw uitkering of eventuele sollicitatieplicht. Overleg altijd met UWV en vraag goed na wat een overstap voor jouw financiële situatie betekent.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waar staat de afkorting pabo voor?

Pabo staat voor pedagogische academie basisonderwijs. De pabo is de hbo-opleiding om leraar in het primair onderwijs te worden.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waar staat de afkorting mbo voor?

Het mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Het mbo leidt studenten op tot beroepsprofessionals. Er zijn zo'n 500 beroepsopleidingen waar je een mbo-diploma voor kunt behalen.

Vraag & antwoord
Lees meer

Worden vakanties in het onderwijs doorbetaald?

Ja, als je werkt in het onderwijs krijg je gewoon doorbetaald tijdens de schoolvakanties. Het aantal vastgestelde vakantiedagen in het rooster heeft geen invloed op de hoogte van je salaris.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een post-hbo-opleiding?

Een post-hbo-opleiding is een opleiding op hbo-niveau voor iedereen die zich wil specialiseren of verbreden in een bepaald vakgebied. Met deze opleiding kun je meer leren over een vakgebied, waardoor je je in je loopbaan verder kunt ontwikkelen. Een post-hbo-opleiding is geen volledige hbo-bachelor.

Vraag & antwoord
Lees meer

Mag ik als eerste- of tweedegraads docent alle vakken geven in het basisonderwijs?

Je bent bevoegd om les te geven op een basisschool, maar alleen als vakdocent van het vak waarvoor jij bevoegd bent. In overleg met het schoolbestuur kun je invulling geven aan jouw aanstelling.

Vraag & antwoord
Lees meer

Ben je in dienst bij een school als je een zij-instroomtraject volgt?

Ja, om een zij-instroomtraject te doen moet je een aanstelling hebben op een school. Je bent dus een echte werknemer van de school en ontvangt ook gewoon een salaris. Wel zijn er vaste afspraken over het halen van je lesbevoegdheid. En als zij-instromer krijg je meestal een tijdelijk contract.

Vraag & antwoord
Lees meer

Hoeveel lesuren mag ik verzorgen als gastdocent?

Je mag als gastdocent zonder bevoegdheid lessen verzorgen op school. Dat mag (op jaarbasis) gemiddeld 6 lesuren per week.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is een intern begeleider (IB’er)?

Een intern begeleider (IB'er) begeleidt en ondersteunt bij leerlingenzorg op een school. Ook levert een IB'er een bijdrage aan het implementeren van vernieuwingen in het zorgbeleid op school. Het precieze takenpakket van een intern begeleider kan per school verschillen.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat doet een instructeur in het mbo?

In een mbo-school bestaat het onderwijsteam uit docenten en instructeurs. Instructeurs zijn meestal verantwoordelijk voor de praktijkonderdelen van de opleiding. Ze geven regelmatig zelfstandig (delen van) lessen, maar altijd onder verantwoordelijkheid van een docent.

Vraag & antwoord
Lees meer

Zit er een pabo-opleiding in mijn omgeving?

Een overzicht van hogescholen in Nederland die de pabo aanbieden, kun je vinden in het onderstaande artikel.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wanneer kom ik in aanmerking voor de Lerarenbeurs?

Je komt in aanmerking voor de Lerarenbeurs als je in dienst bent bij een school, al een bevoegdheid hebt en een opleiding aan een hogeschool of universiteit gaat volgen. Je kunt de Lerarenbeurs één keer in je onderwijsloopbaan aanvragen. Kijk voor alle andere voorwaarden op de website van DUO.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is de studiebelasting van een zij-instroomtraject?

De studiebelasting van een zij-instroomtraject staat niet vast. De meeste zij-instromers werken 0,4 fte en volgen daarnaast colleges aan een lerarenopleiding. In de praktijk komt het vaak neer op een volle werkweek maar een zij-instroomtraject is maatwerk en de belasting is dus voor iedereen anders.

Vraag & antwoord
Lees meer

Geef je als leerkracht op een basisschool alle schoolvakken?

Leraren op een basisschool verzorgen in principe alle schoolvakken aan groep 1 t/m 8. Gymlessen zijn hierop een uitzondering: die worden meestal door een vakdocent verzorgd. In groep 3 t/m 8 mogen leerkrachten zelfs alleen bewegingsonderwijs geven als ze een extra opleiding hebben afgerond.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is het salaris van een docent in het mbo?

De salarissen van het mbo staan vastgelegd in de cao. In de huidige cao lopen de salarissen uiteen van € 3086,- tot € 6421,- bruto per maand.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wanneer kom ik in aanmerking voor de subsidie ‘Tweede lerarenopleiding’?

Je komt in aanmerking voor de subsidie ‘Tweede lerarenopleiding’ als je al een bevoegheid hebt en een tweede bevoegdheid wilt behalen waarvoor je instellingscollegegeld moet betalen. Kijk voor alle voorwaarden op de website van subsidievertrekker DUO.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is het salaris van een leraar in het basisonderwijs?

De salarissen van leraren in het primair onderwijs zijn vastgelegd in de cao van het primair onderwijs. Volgens de huidige cao verdient een basisschooldocent tussen de € € 3.001,- en € 6.568,- bruto per maand.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wanneer kom ik in aanmerking voor de subsidie ‘Tegemoetkoming leraren’?

Je komt in aanmerking voor de subsidie 'Tegemoetkoming Leraren' als je geen recht hebt op reguliere studiefinanciering en je toch een lerarenopleiding wilt volgen. Kijk voor alle voorwaarden op de website van DUO.

Vraag & antwoord
Lees meer

Wat is het salaris van een leraar in het voortgezet onderwijs?

De salarissen van het voortgezet onderwijs staan vastgelegd in de cao. In de huidige cao lopen de salarissen uiteen van € 3.001,- tot € 6.568,- bruto per maand.

Vraag & antwoord
Lees meer

Waarom hoef je als docent in het mbo niet bevoegd te zijn?

De term ‘bevoegd’ is geen wettelijke term binnen het mbo. Om in het mbo les te kunnen geven hoef je dus geen bevoegdheid te hebben. Met een tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid ben je mogelijk wel benoembaar in het mbo. Het schoolbestuur van een mbo-school bepaalt of je bekwaam bent.

Vraag & antwoord
Lees meer

Ik werk in het onderwijs, en raak mijn baan kwijt. Wat nu?

Als je werkzaam bent in het onderwijs en je baan kwijtraakt, arbeidsongeschikt wordt of ziek wordt, heb je recht op de wettelijke voorzieningen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert deze regelingen uit.

Vraag & antwoord
Lees meer
1-88 uit 88 resultaten
Over het Onderwijsloket