Wat zijn de toelatingseisen voor de pabo?

Wat zijn de toelatingseisen voor de pabo?

Ben je van plan om de lerarenopleiding tot leerkracht in het basisonderwijs te volgen? Dan kun je de pabo (pedagogische academie basisonderwijs) volgen aan een hogeschool. Wil je graag meer weten over de toelatingseisen om te kunnen starten met de voltijd- of deeltijdvariant van de pabo? Je leest erover in dit artikel. 

Routekaart

In deze routekaart staan de bijzondere nadere vooropleidingseisen. Zo kun je snel zien wat nodig is om toegelaten te worden tot de pabo-opleiding (Bachelor of Education).

Afgeronde vooropleiding: Toelatingseisen:
mbo4-diploma Voldoende afronden van de drie toelatingstoetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek. *
havo-diploma

Aangetoonde bekwaamheid voor de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek. Hieronder lees je de mogelijkheden om de bekwaamheid (per vak) aan te kunnen tonen. 

Bekwaamheid aardrijkskunde:

 • Via het vak aardrijkskunde **
 • Via een vavo-certificaat aardrijkskunde
 • Via de toelatingstoets aardrijkskunde ***
Bekwaamheid geschiedenis:
 • Via het vak geschiedenis **
 • Via een vavo-certificaat geschiedenis
 • Via de toelatingstoets geschiedenis ***
Bekwaamheid natuur&techniek:
 • Via het vak natuurkunde **
 • Via het vak biologie **
 • Via het vak NLT (Natuur, Leven en Technologie) **
 • Via een vavo-certificaat natuurkunde
 • Via een vavo-certificaat biologie
 • Via een vavo-certificaat (Natuur, Leven en Technologie)
 • Via de toelatingstoets natuur&techniek ***

 

vwo-diploma Directe toelating (ongeacht de gekozen examenvakken)
associate degree Voldoende afronden van de drie toelatingstoetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek ***
bachelorgraad Directe toelating
mastergraad Directe toelating
entree-opleiding, mbo2- of mbo3-diploma
 • Voldoende afronden van de 21+-toets
 • Voldoende afronden van de drie toelatingstoetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek ****

* De keuzedelen mbo leiden niet tot directie toegang
Een keuzedeel als “voorbereiding pabo”, “instroom pabo aardrijkskunde”, “instroom pabo geschiedenis” en/of “instroom pabo natuur en techniek” afronden is niet voldoende om aan de toelatingseis te voldoen. Deze keuzedelen volg je ter voorbereiding op het halen van de toelatingstoets(en).

** Je hoeft het vak niet met een voldoende af te ronden om aan de toelatingseisen te voldoen.
Wel is het volgen van het vak tot en met het examen, examen doen in het vak en een havodiploma verkrijgen vereist.

*** Het resultaat van de toelatingstoets is vijf jaar geldig. Je mag de toets herkansen en je mag hem ook al eerder maken. 

 • Een gehaalde toelatingstoets is vijf jaar geldig.

 • Zodra je je voor de opleiding hebt aangemeld bij Studielink krijg je een uitnodiging voor het maken van de toelatingstoetsen. Je kunt dan contact opnemen met Cito via toelatingstoetspabo@cito.nl.

 • Je mag iedere toelatingstoets twee keer herkansen. 

**** De inhoud van de 21+-toets verschilt per onderwijsinstelling.
Voldoe je niet aan de vooropleidingseisen, ben je 21+ en wil je wel graag starten aan de pabo? Dan kun je via een 21+-toets aantonen dat je over hbo-startniveau beschikt. Naast de 21+-toets zul je ook de toelatingstoetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek voldoende af moeten ronden.

Meer informatie

Op goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je meer informatie over de toelatingstoetsen van de pabo. Je vindt hier ook handreikingen, filmpjes en trainingen waarmee je je kunt voorbereiden op de toelatingstoetsen. 

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket