Kan ik met een pabodiploma lesgeven in het voortgezet onderwijs?

Kan ik met een pabodiploma lesgeven in het voortgezet onderwijs?

Heb je een pabodiploma en wil je aan de slag als leraar op een middelbare school? Met een pabodiploma ben je in elk geval bevoegd om les te geven in het primair onderwijs, maar er zijn allerlei mogelijkheden als je de overstap wilt maken naar het voortgezet onderwijs. In dit artikel lees je meer over jouw opties om met een pabodiploma les te geven in het voortgezet onderwijs.

Wat is de pabo?

‘Pabo’ is een afkorting voor pedagogische academie voor het basisonderwijs. De pabo is dan ook de benaming voor de opleiding die je kunt volgen als je leerkracht wilt worden op een basisschool. Je volgt deze opleiding aan een hogeschool. Tijdens je opleiding krijg je vakken over pedagogiek, didactiek en je krijgt ook brede inhoudelijke kennis van alle schoolvakken die er op een basisschool worden aangeboden. Je vindt een overzicht van alle pabo’s in Nederland hier.

Waar mag ik lesgeven met een pabodiploma?

Als je de pabo hebt afgerond, dan heb je een hbo-bachelordiploma op zak en een bevoegdheid waarmee je mag lesgeven binnen het primair onderwijs. Daar valt niet alleen het reguliere basisonderwijs onder, maar ook het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Bovendien kun je met oudere pabodiploma’s soms al in het reguliere voortgezet onderwijs lesgeven. Met een pabodiploma dat vóór 2006 is behaald, kun je bijvoorbeeld lesgeven in het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Met een diploma van de voorloper van de pabo, de Pedagogische Academie (tot 1986), mag je Nederlands geven in het vmbo. Op je getuigschrift moet dan wel de bevoegdheid 'Nederlands derdegraads' vermeld staan.

Bekijk hier een beknopt overzicht van de vakken en de delen van het voortgezet onderwijs waarin je bevoegd les mag geven met een pabodiploma.

Welke korte bijscholing voor het voortgezet onderwijs is er mogelijk?

Als je naast je pabodiploma ook het aanvullende certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ haalt, mag je lesgeven in de onderbouw (eerste twee leerjaren) van het vmbo basis/kader. Met dit certificaat ben je bevoegd voor de vakken Nederlands en rekenen/wiskunde en voor de keuzevakken die gekozen zijn bij het behaalde certificaat.


De scholing richt zich op specifieke pedagogische, vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden gericht op vmbo-leerlingen. Het scholingstraject ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ duurt een half jaar tot een jaar en is te volgen bij zes hogescholen:

 

Dit traject wordt niet door jouw werkgever betaald, maar je kunt wel een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van de studiekosten. Via de subsidieregeling korte scholingstrajecten vo kun je een vergoeding van 80% van de totale scholingskosten te krijgen (met een maximum van € 6.000,-).

Hoe kan ik ook in de rest van het voortgezet onderwijs lesgeven?

Met jouw bevoegdheid voor het primair onderwijs kun je dus soms al op bepaalde niveaus binnen het voortgezet onderwijs lesgeven. Wil je in andere lagen van het voortgezet onderwijs voor de klas staan of je specialiseren in een bepaald vak? Dan heb je een tweedegraads of eerstegraads bevoegdheid nodig.

Lees alles over de overstap naar een bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs in dit artikel.

Samenvatting

Als je de pabo hebt afgerond, heb je een hbo-bachelordiploma op zak en een bevoegdheid waarmee je les mag geven binnen het primair onderwijs. Daar valt niet alleen het reguliere basisonderwijs onder, maar ook het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Met oudere pabodiploma’s mag je soms ook in het vmbo of lwoo lesgeven. Met het aanvullende certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ mag je lesgeven in de eerste twee leerjaren van het vmbo basis/kader. Wil je in andere lagen van het voortgezet onderwijs voor de klas staan of je specialiseren in een bepaald vak of profiel? Dan heb je een tweedegraads of eerstegraads bevoegdheid nodig.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket