Kan ik met een pabodiploma lesgeven in het voortgezet onderwijs?

Met een pabodiploma lesgeven in het voortgezet onderwijs

Met een pabodiploma ben je in principe niet bevoegd om les te geven in het voortgezet onderwijs. Echter, met een pabodiploma mag je lesgeven in de onderbouw van het vmbo basis/kader, mits je daarvoor een aanvullend certificaat hebt. Als je ook buiten het vmbo les wilt geven, kun je tijdens je opleiding vaak al (betaald) voor de klas staan via een zij-instroomtraject. Tot slot kun je met oudere pabodiploma’s soms aan de slag op een middelbare school. In dit artikel lees je welke mogelijkheden je hebt om met je pabodiploma een overstap te maken naar het voortgezet onderwijs.

Lesgeven binnen het vmbo

Je mag met een pabodiploma lesgeven in de onderbouw (eerste twee leerjaren) van het vmbo basis/kader, mits je daarvoor het aanvullende certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ hebt. Met dit certificaat mag je lesgeven in de vakken Nederlands en rekenen/wiskunde en in de keuzevakken die gekozen zijn bij het behaalde certificaat.

De scholing richt zich op specifieke pedagogische, vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden gericht op vmbo-leerlingen. Het scholingstraject ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ duurt een half jaar tot een jaar en is te volgen bij zes hogescholen:

Dit traject wordt niet door jouw werkgever betaald, maar je kunt wel een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van de studiekosten. Via de subsidieregeling korte scholingstrajecten vo kun je een vergoeding van 80% van de totale scholingskosten te krijgen (met een maximum van € 6.000,-).

Het zij-instroomtraject

Tijdens het traject ‘zij-instroom in het beroep' (zib) werk en leer je tegelijkertijd. Je kunt met een pabodiploma bij de meeste middelbare scholen direct voor de klas, terwijl je een of twee dag(del)en vakken volgt aan een lerarenopleiding. De school betaalt jouw zij-instroomtraject, met een subsidie die het schoolbestuur aan kan vragen bij DUO.

Je hebt maximaal twee jaar de tijd om de juiste lesbevoegdheid te halen voor jouw schoolvak. Op basis van je kennis en ervaring krijg je waarschijnlijk vrijstellingen; zo kun je de opleiding op maat doorlopen. Het pedagogische gedeelte van het lerarenvak hebben pabogediplomeerden waarschijnlijk al goed onder de knie. Er gaat bij een overstap naar het voortgezet onderwijs dan ook vooral tijd en energie zitten in het je eigen maken van de vakinhoud en de vakdidactiek, blijkt uit eerdere ervaringen van overstappers. Om meer informatie te krijgen over hoe jouw traject naar bevoegdheid er uit komt te zien met jouw specifieke opleiding en kennis, kun je het beste contact opnemen met een lerarenopleiding waar jij je studie zou willen volgen.

Uitzonderingen: oudere diploma’s

Soms heb je met je pabodiploma al een (beperkte) bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs:

  • Als je vóór 2006 je pabo-opleiding hebt afgerond, mag je wel begeleiding geven aan leerlingen met een indicatie in het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro). Met een pabo-diploma behaald ná 2006 ben je bevoegd voor het praktijkonderwijs.
  • Met een diploma van de voorloper van de pabo, de Pedagogische Academie (tot 1986), mag je Nederlands geven in het vmbo en het praktijkonderwijs. Op je getuigschrift moet dan wel de bevoegdheid 'Nederlands 3e graads' vermeld staan.

Samenvatting

Met een pabodiploma ben je in principe niet bevoegd om les te geven in het voortgezet onderwijs, maar er zijn wel mogelijkheden snel de overstap te maken. In dit artikel kwamen mogelijke drie routes aan bod. Allereerst heb je naast je pabodiploma alleen het aanvullende certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ nodig, als je graag les wilt geven in de onderbouw van het vmbo basis/kader. Ten tweede kun je als zij-instromer direct als docent op een middelbare school aan de slag, terwijl je aan een hogeschool een deeltijdvariant van een lerarenopleiding op maat volgt. Je werkt en leert dan tegelijkertijd. Tot slot heb je met een ouder pabodiploma soms al een (beperkte) bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs in handen.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket