Hoe word ik leidinggevende in het mbo?

In het kort

In het mbo heb je verschillende lagen leidinggevende functies; op bestuurlijk niveau, binnen de beroepsprofielen en -opleidingen en binnen het secundaire onderwijsproces. Je hoeft geen lesbevoegdheid te hebben maar onderwijs- en managementervaring zijn een pré.

Hoe word ik leidinggevende in het mbo?

Als je denkt aan het middelbaar beroepsonderwijs, dan denk je misschien snel aan een docent die lesgeeft aan een groep studenten. Achter de schermen gaan echter allerlei belangrijke processen schuil om een school goed te laten draaien. In dit artikel lees je meer over de leidinggevende functies in het mbo die hieraan bijdragen.

Welke leidinggevende functies heb je in het mbo?

Onderwijsmanagement is belangrijk voor een goed draaiende school en omvat verantwoordelijkheden als beleidsontwikkeling, aansturing van teams en budgetbeheer. Er bestaat alleen geen blauwdruk over hoe scholen hun interne organisatie moeten inrichten. Dit kan dus per mbo-school verschillen.

In het mbo zijn de leidinggevende functies gelaagd en er zijn vaak meerdere bestuurlijke niveaus. Dit komt omdat er binnen een mbo-school doorgaans veel verschillende afdelingen zijn, en er op veel verschillende niveaus beslissingen gemaakt moeten worden. Iedere mbo-school heeft in ieder geval een Raad van Toezicht en College van Bestuur. Dit zijn voorbeelden van overkoepelende, bestuurlijke organen.

Daarnaast heb je leidinggevenden die per beroepsprofiel of op opleidingsniveau actief zijn. Zij geven (direct of indirect) leiding aan onderwijsgevenden. Hierbij kun je denken aan afdelingshoofd, afdelingscoördinator, sectormanager, opleidingshoofd en opleidingsmanager.

Tot slot heb je ook leidinggevenden van medewerkers in het secundaire onderwijsproces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ICT, HRM en communicatie.

De functietitels en functieomschrijvingen kunnen verschillen per mbo-school. Om meer inzicht te krijgen in welke leidinggevende functies er zijn, zou je bijvoorbeeld eens contact kunnen opnemen met verschillende mbo-scholen. Op KiesMBO vind je een overzicht van alle mbo-scholen in Nederland. Je zou ook op vacaturewebsites zoals Meesterbaan kunnen kijken naar vacatures en de bijbehorende functietitels.

Welke opleidingsachtergrond heb ik nodig voor een leidinggevende functie in het mbo?

Voor een leidinggevende functie in het middelbaar beroepsonderwijs hoef je geen lerarenopleiding te hebben gevolgd. Het is ook niet wettelijk vastgelegd aan welke bekwaamheidseisen een leidinggevende moet voldoen. Het schoolbestuur beslist uiteindelijk of jij over de juiste kennis en (leiderschaps)vaardigheden beschikt om een leidinggevende functie in het mbo uit te voeren. Het is vaak een pré als je onderwijs- of managementervaring hebt.

Wat verdient een leidinggevende in het mbo?

Je salaris hangt nauw samen met je functieomschrijving en takenpakket. Omdat er veel verschillende leidinggevende functies zijn in het mbo is het dus lastig om hier een eenduidig beeld van te schetsen. Leidinggevenden worden volgens de cao van het mbo ingeschaald in de zogenoemde OBP-salarisschalen (ondersteunend- en beheerspersoneel). Je kunt altijd over je salaris onderhandelen.

Bronnen:

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket