Hoe werkt de leerplicht in Nederland?

Hoe werkt de leerplicht in Nederland?

Hoe zit het ook alweer precies met leerplicht en de leerplichtwet? En wat betekent dit voor jou als docent? In dit artikel lees je alles over de leerplicht, de kwalificatieplicht waarmee de leerplicht verlengd kan worden en welke gevolgen leerplicht heeft voor jou als aankomend docent.

Wat is leerplicht?

Leerplicht is de wettelijke verplichting om kinderen onderwijs te laten volgen. Het zorgt ervoor dat schooluitval wordt voorkomen en jongeren een grotere kans hebben op de arbeidsmarkt. Leerplichtambtenaren zorgen voor handhaving. De leerplicht is in Nederland vastgelegd in de Leerplichtwet 1969.

Wanneer zijn kinderen leerplichtig?

Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden, of aan het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als de leerling hier in werkelijkheid korter over gedaan heeft.

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet, maar voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs.

Wat houdt de kwalificatieplicht in?

Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht voor kinderen die nog geen startkwalificatie hebben gehaald. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 2 of hoger). De overheid ziet dit niveau als minimumvereiste voor een goede participatie in de maatschappij. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de leerling een startkwalificatie heeft gehaald, of tot de dag dat de leerling 18 jaar wordt.

Wat voor gevolgen heeft de leerplicht voor docenten?

Voor een school is het belangrijk dat docenten eventuele afwezigheid goed bijhouden. Dat geldt zowel voor de jongere kinderen als voor de oudere. Hoewel die laatste groep misschien niet meer leerplichtig is, is bij een oudere doelgroep van 16 jaar of ouder het volgen van lessen namelijk niet vrijblijvend: studenten moeten zich ook op hun school houden aan de roosters en aanwezigheidsregels van de school.

Wil je meer weten over leerplicht en verzuim? Kijk dan op de website van de Onderwijsinspectie 

Samenvatting

De leerplicht is in Nederland vastgelegd in de Leerplichtwet 1969. Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, maar na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht voor kinderen die nog geen startkwalificatie hebben gehaald. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 2 of hoger). Toch is ook bij 16+’ers die na hun havo-, vwo- of mbo-diploma doorstuderen het volgen van lessen niet vrijblijvend: studenten moeten zich ook op hun school houden aan de roosters en aanwezigheidsregels van de school.

Dit artikel is geschreven door

Over het Onderwijsloket